Menu

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Ličko-senjske županije za 2012. godinu

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-04/13-01/01
URBROJ: 2125/1-01-13-03
Gospić, 9. siječnja 2013. godine
tel.: 053/588-206, fax.: 053/572-436
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Temeljem članka 12. Odluke o javnim priznanjima Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 16/09), Odbor za javna priznanja Ličko-senjske županije na 7. sjednici održanoj 9. siječnja 2013. godine objavljuje


J A V N I  P O Z I V
za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja
Ličko-senjske županije za 2012. godinu
I. Proglašenje počasnim građaninom Ličko-senjske županije

Počasnim građaninom može se proglasiti državljanin RH ili strani državljanin koji je svojim djelovanjem pridonio promicanju značaja i ugleda Ličko-senjske županije te ostvarenju i razvoju odnosa Županije s drugim županijama, gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.

II. Nagrade Ličko-senjske županije

Nagrade se dodjeljuju građanima i pravnim osobama za izuzetna postignuća u području znanosti, gospodarstva, kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, umjetnosti, športa, tehničke kulture, zaštite prirode i okoliša te drugih oblasti gospodarskog i društvenog života.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su dugogodišnjim radom ili određenim djelom dali izuzetan doprinos u razvitku određene ili više djelatnosti od značaja za Županiju i čiji rad i djelo predstavljaju trajno dobro od značaja za Županiju.
Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincu koji živi na području Županije ili je na njenom području proveo dio života tijekom kojega je postigao izuzetna ostvarenja trajne vrijednosti za Županiju.
Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu ili pravnoj osobi s područja Županije za stvaralački rad i postignuća tijekom prethodne godine.


Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi pojedinaca ili pravnih osoba ako je određeno ostvarenje rezultat njihovog  zajedničkog rada.

III. Javno priznanje i zahvala Ličko-senjske županije

Javno priznanje dodjeljuje se domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos u radu i promidžbi Županije.

Zahvala se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili pravnoj osobi  za humanitarne ili slične pomoći te za uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije.


Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. i II. mogu dati članovi Županijske skupštine, Župan, Zamjenici župana, gradska i općinska vijeća s područja Županije, udruge građana i druge pravne osobe s područja Županije, a iz točke III. i pročelnici upravnih tijela Županije.

Kriteriji za dodjelu priznanja:

a)    za fizičke osobe
- da se radi o istaknutim osobama koje su svojim kontinuiranim i značajnim znanstvenim, kulturno-umjetničkim, pedagoškim, športskim, humanitarnim ili drugim javnim radom dale trajni doprinos i ostvarile izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedine djelatnosti odnosno doprinos promidžbi Županije i Republike Hrvatske, koje u svojoj radnoj sredini uživaju ugled uzornih stručnjaka te čestitih i vrijednih ljudi.

b)    za pravne osobe
- da su ostvarile dobre poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske i dale doprinos međunarodnoj promidžbi Županije i Republike Hrvatske.

Priznanja se mogu dodijeliti i posmrtno.

Prijedlog obvezno sadrži:
-    ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
-    prebivalište i sjedište podnositelja prijedloga,
-    osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka,
-    naziv priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
-    obrazloženje prijedloga s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analize, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.).

Prijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, podnose se Odboru za javna priznanja Ličko-senjska županije, ul. dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić do 28. veljače 2013. godine.

Potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu županije (tel.: 053/588-206., e- mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , fax: 053/572-436).

PREDSJEDNIK

Petar Krmpotić, dipl. politolog

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI