Menu

Arhiva programi i planovi

Plan evakuacije i spašavanja

 


Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima LSŽ za 2017. godinu


Odluka o izmjeni i dopuni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela LSŽ za 2016. godinu


PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE


GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA  2016. GODINU


ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU


PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2016. godinu


PLAN prijma u službu u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2016. godinu


SOCIJALNI  PLAN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RADOBLJE OD 2015. – 2020.


ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana prijma službenika i namještenika u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2015. godinu


Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko-senjske županije (PRILOG 1), (PRILOG 2)
Plan zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Ličko-senjske županije (PRILOG 1) (PRILOG 2)
Regionalni program uređenja i upravljanja plažama u Ličko-senjskoj županiji (PRILOG)


PROGRAM
stručnog osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u upravnim tijelima Ličko-senjske županije za razdoblje od 2015. - 2017. godine

PLAN
prijma u službu u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2015. godinu

PLAN PRIJMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2015. godinu


AKCIJSKI PLAN za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. – 2015. godine na području Ličko-senjske županije

AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA ZLOUPORABE DROGA NA PODRUČJU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

- Turistički masterplan za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, Hrvatska   Prvi dio: Glavni tehnički izvještaj 6 MB .doc dokument


- Tourism Master Plan for Karlovac and Lika-Senj Counties, Croatia   Vol. I Main Technical Report 2 MB .pdf dokument


- Tourism Master Plan for Karlovac and Lika-Senj Counties, Croatia   Volume II Priority Development Projects 2,5 MB .doc dokument


PLAN PRIJMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Ličko-senjskoj županiji za 2014. godinu

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ličko-senjskoj županiji za 2014. godinu

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI