Menu

Održana 23. Županijska skupština

Gospić, 14. ožujka-Pod predsjedanjem mr. Darka Milinovića održana je danas u Velikoj vijećnici Grada Gospića redovna, 23. Po redu Županijska skupština Ličko-senjske županije.

Nakon Aktualnog sata vijećnici su raspravljali i prihvatili sljedeće točke Dnevnoga reda.

 1. Usvajanje zapisnika s  XXII. Sjednice Županijske skupštine

 2. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za drugo polugodište 2016. godine

 3. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu

 4. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2017. godinu

 5. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu

 6. Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2016. godinu

 7. Donošenje Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

 8. Donošenje Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

 9. Donošenje Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

 10. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu

 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za prva dva tromjesečja 2017. godine za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije

 12. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2016. godinu

 13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja dijela k.č.br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje

 14. Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru uređene posebne plaže «Straško» u svrhu gospodarskog korištenja

 15. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja- uređene javne plaže Straško u Novalji

 16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju prijedloga Grada Novalje za donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji

 17. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji

 18. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2017. godini

 19. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb u Ličko-senjskoj županiji i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini

 20. Donošenje Odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2017. godini

 21. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2017. godini

 22. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2017. godini

 23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

 24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

 25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Gospić

 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjeni i dopuni Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e

 28. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Otočac za potpisivanje Sporazuma Broj: 2016-009 s tvrtkom Phoenix  Farmacija d.o.o. Zagreb

 29. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije

 30. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije

 31. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije

 32. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije

 33. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Grad Gospić)

 34. Donošenje Rješenjao izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije

 35. Donošenje Odluke o izmjenama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Ličko-senjske županije

 36. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa   na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Milana Podnara, Plitvička Jezera.

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI