Logo
Print this page

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, na području Ličko-senjske županije za 2017. g.

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 320-01/17-01/03

URBROJ: 2125/1-02-17-01

Gospić, 9. ožujka 2017.

Temeljem članka 11. i 14. Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016. do 2020. godine („Županijski glasnik“ br. 20/16), župan Ličko-senjske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, na području

Ličko-senjske županije za 2017. g.

I.

Ličko-senjska županija objavljuje Javni poziv za korištenje sredstava osiguranih za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016.do 2020. godine („Županijski glasnik“ br. 20/16) – dalje: Program.

Za provedbu Programa Proračunom Ličko-senjske županije za 2017. godinu osigurano je ukupno 350.000,00 kn za provedbu slijedećih mjera:

 1. Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije (85.000,00 kn),
 2. Potpora stvaranju lokalnih proizvoda (20.000,00 kn),
 3. Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima (50.000,00 kn)

(prijave se primaju po procjeni potreba i provedbi postupka javne nabave za izbor pružatelja edukacije od strane Županije),

 1. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku proizvodnju (47.500,00 kn),
 2. Unaprjeđivanje sektora stočarstva (legalizacija objekata, izgradnja laguna) (45.000,00 kn),
 3. Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje (25.000,00 kn),
 4. Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta (47.500,00),
 5. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije (30.000,00 kn).

II.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu (dalje: Javni poziv) imaju:

$1-        udruge koje organiziraju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije,

$1-        udruge, trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji prijavljuju projekte stvaranja lokalnih proizvoda.

$1-        članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i zaposlenici u drugim poljoprivrednim gospodarstvima, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji obavljaju svoju djelatnost na području Ličko-senjske županije,

$1-        obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku prelaska na ekološku proizvodnju,

$1-        obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku legalizacije objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su ishodovala dozvolu za gradnju laguna na području Ličko-senjske županije

$1-        fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredne zadruge, obrti, trgovačka društva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva),

$1-        obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obrađuju poljoprivredne površine na području Ličko-senjske županije i žele ih okrupniti, a čiji godišnji prihod u prethodnoj godini je iznosio od 3.000,00 do 8.000,00 EUR-a; minimalna površina koja je predmet kupoprodajnog ugovora je 0,5 ha (u jednoj ili više parcela).

$1-        Ustanove za istraživanje i širenje znanja znači subjekti kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virutalni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje, bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prenošenja znanja (ako taj subjekt obavlja i ekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi tih ekonomskih djelatnosti moraju se obračunati zasebno, a poduzetnici koji imaju utjecaj na takav subjekt, na primjer kao vlasnici udjela u njemu  ili njegovi članovi, nemaju povlašteni pristup njegovim istraživačkim kapacitetima ni rezultatima do kojih je došao).

III.

Uvjeti i kriteriji za odobravanje namjenskih sredstava, te način dostave prijava definirani su u „Uputama za prijavitelje na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi , na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu“ koja je sastavni dio ovog Javnog poziva te je dostupna na web-stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr), pod poveznicom „Natječaji“, i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

IV.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv je do kraja 2017. godine ili do iskorištenosti sredstava osiguranih za provedbu Javnog poziva.

V.

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona na broj: 053/588-244, odnosno putem e-poste na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

VI.

Sa svim prijaviteljima kojima će biti odobrena financijska sredstva Ličko-senjska županija će potpisati Ugovore o dodjeli bespovratne potpore u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odobrenju potpore.

VII.

Odluka o odobrenju potpore i iznosima odobrenih novčanih sredstava bit će objavljena na web-stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr) u roku od petnaest dana od dana donošenja iste.

                                  

                                                                                                          Ž U P AN

                                                                                                          Milan Kolić


 

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo

Upute za prijavitelje

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, na području Ličko-senjske županije za 2017.g.

Datum objave Javnog poziva 1. ožujka 2017. godine

Rok za dostavu prijava: do kraja 2017. godine(ili do iskorištenja sredstava).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA: 320-01/17-01/03

URBROJ: 2125/1-03-17-01

Gospić, 09. ožujka 2017. godine

            Na temelju točke III. Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, na području Ličko-senjske županije za 2017. g. (KLASA: 320-01/17-01/03, URBROJ: 2125/1-02-17-01 od 09. ožujka 2017. godine) Upravni odjel za gospodarstvo Ličko-senjske županije donosi

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

na

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi,

na području Ličko-senjske županije za 2017.g.

$1I.                OKVIR ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Okvir za dodjelu financijskih sredstava korisnicima sredstava je:

$11.      Program potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016.-2020. godine („ Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 20/16) – dalje: Program.

$1II.              CILJEVI I PRIORITETI

Opći cilj provedbe Programa je povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije, a koji će se realizirati realizacijom slijedećih specifičnih ciljeva:

$1-        razvoj prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma kao nepoljoprivredne djelatnosti putem izložbi, manifestacija i natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda;

$1-        osnaživanje malih poljoprivrednih gospodarstava;

$1-        unaprijeđenje edukacije i stručnog osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača za rad na poljoprivrednim gospodarstvima;

$1-        stvaranje znanstvenih osnova za povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača na području Ličko-senjske županije.

$1III.            PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 1. Udruge koje organiziraju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije,
 1. Udruge, trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji prijavljuju projekte stvaranja lokalnih proizvoda.
 1. Ćlanovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i zaposlenici u drugim poljoprivrednim gospodarstvima, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji obavljaju svoju djelatnost na području Ličko-senjske županije,
 1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku prelaska na ekološku proizvodnju,
 1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku legalizacije objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su ishodovala dozvolu za gradnju laguna na području Ličko-senjske županije
 1. Fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredne zadruge, obrti, trgovačka društva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva),
 1. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obrađuju poljoprivredne površine na području Ličko-senjske županije i čiji godišnji prihod u prethodnoj godini je iznosio od 3.000,00 do 8.000,00 EUR-a; minimalna površina koja je predmet kupoprodajnog ugovora je 0,5 ha (u jednoj ili više parcela).
 1. Ustanove za istraživanje i širenje znanja znači subjekti kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virutalni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje, bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prenošenja znanja (ako taj subjekt obavlja i ekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi tih ekonomskih djelatnosti moraju se obračunati zasebno, a poduzetnici koji imaju utjecaj na takav subjekt, na primjer kao vlasnici udjela u njemu  ili njegovi članovi, nemaju povlašteni pristup njegovim istraživačkim kapacitetima ni rezultatima do kojih je došao).

IV. OPĆI UVJETI DODJELE POTPORE, AKTIVNOSTI UNUTAR POJEDINIH

       MJERA I IZNOS POTPORE PO KORISNIKU

Uvjeti za dodjelu potpore

Mjera 1. -  Potpora razvoju repoznatljivih lokalnih proizvoda

Podmjera 1.1. Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije provodit će se pod slijedećim uvjetima:

 1. Korisnici potpore su udruge koje organiziraju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije.
 2. Opravdani troškovi potpore: plaćeni računi i ugovori o djelu iz godine objave javnog poziva za troškove promidžbe (leci, plakati, katalozi), prijevoza stoke, nagrada za pobjednike na natjecanjima, troškovi rada ocjenjivača poljoprivrednih proizvoda, troškovi analiza poljoprivrednih proizvoda
 3. Maksimalni iznos potpore do 20.000,00 kuna po korisniku ili do maksimalno 50 % opravdanih troškova organizacije.

Podmjera 1.2. Potpora stvaranju lokalnih proizvoda provodit će se pod slijedećim uvjetima:

 1. Korisnici potpore: udruge, trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 2. Opravdani troškovi: troškovi izrade tehničke dokumentacije, troškovi utvrđivanja kriterija i odabira proizvoda, izrada pravilnika, konzultantski troškovi, troškovi istraživanja tržišta, troškovi izrade vizualne oznake proizvoda, pečata, troškovi provođenja analize i utvrđivanja razine kvalitete izabranih proizvoda, troškovi kontrole proizvodnih procesa.
 3. Maksimalni iznos potpore: do 20.000,00 kuna po korisniku ili do maksimalno 50 % opravdanih troškova organizacije.

Mjera 2. – Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima

Podmjera 2.1. Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima  provodit će se pod slijedećim uvjetima:

 1. Korisnici potpore su članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i zaposlenici u drugim poljoprivrednim gospodarstvima, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji obavljaju svoju djelatnost na području Ličko-senjske županije.
 2. Opravdani troškovi potpore: sufinanciranje troškova edukacije
 3. Maksimalni iznos potpore: korisniku potpore se odobrava potpora u iznosu do 1.000,00 kuna, maksimalno do 50 % opravdanih troškova.

Mjera 3.  - Potpore osnaživanju  konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava  provodit će se kroz slijedeće podmjere:

 1. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku proizvodnju
 2. Unaprjeđivanje sektora stočarstva
 3. Sufinanciranje troškoa izrade dokumentacije za izgradnju novih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje
 4. Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Podmjere Mjere 3. provodit će se pod sljedećim uvjetima:

 1. Korisnici potpora su:

Podmjera 3.1.-  obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku prelaska na ekološku proizvodnju;

Podmjera 3.2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u postupku legalizacije objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su ishodovala dozvolu za gradnju laguna na području Ličko-senjske županije;

Podmjera 3.3. fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredne zadruge, obrti, trgovačka društva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva).

Podmjera 3.4. - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obrađuju poljopripivredne površine na području Ličko-senjske županije i čiji godišnji prihod u prethodnoj godini je iznosio od 3.000,00 do 8.000,00 EUR-a; minimalna površina koja je predmet kupoprodajnog ugovora je 0,5 ha (u jednoj ili više parcela)

 1. Opravdani troškovi:

za Podmjeru  3.1.: plaćeni računi nadzornih stanica, izdani u godini objave javnog poziva

za Podmjeru  3.2.: plaćeni računi za ishodovanje dokumentacije za legalizaciju objekata u poljoprivredi, uz predočenje izvršnog rješenja o izvedenom stanju, plaćeni računi za troškove građevinskog materijala za gradnju laguna sukladno specifikaciji ovjerenoj od ovlaštenog inženjera građevine;

Za Podmjeru  3.3.: plaćeni računi za troškove izrade tehničke dokumentacije ( idejni projekt, glavni projekt) izdani u godini objave javnog poziva.

za Podmjeru 3.4.: Pravni i administrativni troškovi, uključujući troškove izmjere.

 1. Maksimalan iznos odobrene potpore:

za Podmjeru 3.1.: 20 % iznosa računa, maksimalno 7.500,00 kuna;

za Podmjeru 3.2.: za legalizaciju objekata 15 % po računu, maksimalno

                             5.000,00 kuna, za izgradnju laguna 50% po računu, maksimalno

                             8.000,00 kuna;

za Podmjeru 3.3.: 50 % računa, maksimalno 5.000,00 kuna.

za Podmjeru 3.4.:  1.000,00 kn/ha, maksimalno 8.000,00 kuna;

Mjera 4. – Sufinanciranje razvojnih i primjenjenih istraživanja u poljoprivredi

Podmjera 4.1.  Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije provodit će se pod slijedećim uvjetima:

$11.      Korisnici potpora su ustanove za istraživanje i širenje znanja znači subjekti kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virutalni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje, bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prenošenja znanja (ako taj subjekt obavlja i ekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi tih ekonomskih djelatnosti moraju se obračunati zasebno, a poduzetnici koji imaju utjecaj na takav subjekt, na primjer kao vlasnici udjela u njemu  ili njegovi članovi, nemaju povlašteni pristup njegovim istraživačkim kapacitetima ni rezultatima do kojih je došao).

$12.      Opravdani troškovi su:

 

$1-       Troškovi osoblja koji se odnose na istraživače, tehničare i ostalo pomoćno osoblje zaposleno na projektu

$1-       Troškovi instrumenata i opreme, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom njihova čitavog vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, izračunani na temelju općeprihvaćenih računovodstvenih načela, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta.

$1-       Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i istovjetnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt.

$1-       Troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se prihvatljivim troškovima prihvatljivim troškovima, izračunanima na temelju općeprihvaćenih računovodstvenih načela, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi.

$1-       Dodatni režijski troškovi i ostali izdaci za poslovanje, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao rezultat projekta.

$13.      Maksimalni iznos potpore je do 70 % opravdanih troškova godišnje, maksimalno 30.000,00 kuna godišnje.

$14.      Posebni uvjeti:

Prije datuma početka projekta kojem je dodijeljena potpora na web stranici Županije i korisnika potpore se objavljuju sljedeći podaci:

$1-        da će se projekt kojem je dodijeljena potpora provesti

$1-        ciljevi projekta kojem je dodijeljena potpora;

$1-        približni datum objavljivanja rezultata očekivanih od projekta kojem je dodijeljena potpora;

$1-        mjesto objavljivanja rezultata očekivanih od  projekta kojem je dodijeljena potpora na internetu;

$1-        napomena da su rezultati projekta kojem je dodijeljena potpora besplatno dostupni svim poduzetnicima koji djeluju u određenom sektoru ili podsektoru poljoprivrede

$1-        rezultati projekta kojem je dodijeljena potpora dostupni su na internetu od datuma završetka projekta kojem je dodijeljena potpora ili od datuma na koji se informacije o tim rezultatima dadu članovima određene organizacije, ovisno o tome što nastupi prije. Rezultati ostaju dostupni na internetu tijekom  razdoblja od najmanje 5 godina počevši od datuma završetka projekta kojem je dodijeljena potpora

            Potpora ne uključuje plaćanja poduzetnicima u poljoprivrednom sektoru na temelju cijene poljoprivrednih proizvoda.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku  6. Uredbe 1408/2013 podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

            Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen  jednom  poduzetniku  ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom  razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili vrstu potpore. Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini. Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

Ličko-senjska županija kao davatelj državne potpore dužna je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena  potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

Prijava se podnosi temeljem Javnog poziva župana, isključivo na obrascu  koji će biti objavljen na web stranici Ličko-senjske županije i to putem pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obvezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu Županije.

Javni poziv objavit će se oglasnoj ploči Ličko-senjske županije i na službenoj web stranici Županije www.ličko-senjska.hr .

Uz Prijavu se prilaže i propisana dokumentacija navedena uovim Uputama, a po potrebi Upravni odjel za gospodarstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

VI. KRITERIJ BODOVANJA PRISTIGLIH ZAHTJEVA:

 

Mjera 1. Potpora razvoju prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma

Podmjera 1.1. Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije

Bodovi

Udruge s više od 20 članova

20

Udruge s 10 i više članova

10

Izložba, manifestacija, natjecanje u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda se održava u JLS na području Županije 

5

Izložba, manifestacija, natjecanje u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda se održava prvi put na području Županije

5

Izložba, manifestacija, natjecanje u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda ima više od 15 izlagača/natjecatelja

10

Podmjera 1.2. Potpora stvaranju lokalnih proizvoda

 

Proizvod je lokalno prepoznatljiv na području više od 5 JLS s područja Županije  i/ili je prepoznatljiv na području više Županija

20

Proizvod je lokalno prepoznatljiv na području više od 3 JLS s područja Županije 

15

Proizvod je lokalno prepoznatljiv na području 1- 3 JLS s područja Županije 

10

Mjera 2. Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima

Podmjera 2.1. Edukacija i stučno osoposobljavanje poljoprivrednih proizvođača za rad na poljoprivrednim

Bodovi

Nakon objave Javnog poziva, zahtjevi će se rješavati po redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava

-

Mjera 3. Potpora osnaživanju konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava

Podmjera 3.1. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Bodovi

Nakon objave Javnog poziva, zahtjevi će se rješavati po redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava

-

Podmjera 3.2.Unaprjeđivanje sektora stočarstva

Bodovi

Nakon objave Javnog poziva, zahtjevi će se rješavati po redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava

-

Podmjera 3.3. Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za izgradnju novih                       objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje

Bodovi

Nakon objave Javnog poziva, zahtjevi će se rješavati po redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava

-

Podmjera 3.4.Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Bodovi

Nakon objave Javnog poziva, zahtjevi će se rješavati po redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava

-

Mjera 4.: Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije

Podmjera 4.1. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi  na području Ličko-senjske županije

Bodovi

Nakon objave Javnog poziva, zahtjevi će se rješavati po redoslijedu zaprimanja sve do iskorištenja sredstava, uz uvjet da je projekt prihvaćen od strane Vijeće za istraživanja u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede i/ili drugog tijela s područja Europske unije koje ocjenjuje znanstvene projekte.

-

Mjera 1. - ukoliko više podnositelja zahtjeva ostvari isti broj bodova prednost pri odabiru imat će podnositelj zahtjeva po redoslijedu zaprimanja zahtjeva.

 

 

VII. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI:

Mjera 1. Potpora razvoju prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma

Podmjera 1. Potpora organiziranju izložbe, manifestacije ili natjecanja u kvaliteti poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na području Ličko-senjske županije

Udruge

Trgovačka društva

Obrti

OPG

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva s troškovnikom

X

     

Preslika RNO obrasca

X

     

Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe

X

     

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

X

X

X

X

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi , županiji, izvanproračunskim fondovima

X

X

X

X

Izjava da tijekom  razdoblja od 3 godine jedan poduzetnik nije primio iznos potpora veći od 15.000,00 EUR-a

X

X

X

X

Podmjera 1.2. Potpora stvaranju lokalnih proizvoda

Udruge

Trgovačka društva

Obrti

OPG

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva s troškovnikom

X

X

X

X

Preslika RNO obrasca

X

     

Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe

X

X

X

X

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

X

X

X

X

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, županiji, izvanproračunskim fondovima

X

X

X

X

Izjava da tijekom  razdoblja od 3 godine jedan poduzetnik nije primio iznos potpora veći od 15.000,00 EUR-a

X

X

X

X

Mjera 2. Edukacija i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima

Podmjera 2.1. Edukacija i stručno osposobljavanje  poljoprivrednih proizvođača za rad na poljoprivrednim gospodarstvima

Udruge

Trgovačka društva

Obrti

OPG

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva

 

X

X

X

Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača

 

X

X

X

Ovjerena Potvrda poslodavca da je polaznik edukacije/stručnog osposobljavanja zaposlen kontinuirano kod poslodavca min 6 mjeseci

 

X

X

 

Preslika osobne iskaznice

     

X

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

       

Izjava da tijekom razdoblja od 3 godine jedan poduzetnik nije primio iznos potpora veći od 15.000,00 EUR-a

 

X

X

X

Mjera 3. Potpora osnaživanju malih poljoprivrednih gospodarstava

Podmjera 3.1. Sufinanciranje troškova prelaska na ekološku poljoprivrednu proizvodnju

Udruge

Trgovačka društva

Obrti

OPG

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva

     

X

Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača

     

X

Preslika Rješenja o upisu u upisnik Ekoloških proizvođača Ministarstva poljoprivrede

     

X

Izvornik ili ovjerena preslika računa

     

X

Preslika osobne iskaznice

     

X

Izjava da tijekom razdoblja od 3 godine jedan poduzetnik nije primio iznos potpora veći od 15.000,00 EUR-a

     

X

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

     

X

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, županiji, izvanproračunskim fondovima

     

X

Podmjera 3.2. Unaprjeđivanje sektora

                          stočarstva

Udruge

Trgovačka društva

Obrti

OPG

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva

 

X

X

X

Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizviđača

 

X

X

X

Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe

 

X

X

X

Preslika osobne iskaznice nositelja gospodarstva

     

X

Preslika izvatka iz sudskog registra ne starija od 6 mjeseci

 

X

   

Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekada prema NKD—u Državnog zavoda za statistiku

 

X

   

Preslika rješenja o osnivanja obrta

   

X

 

Izvornik ili ovjerena preslika računa

 

X

X

X

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

       

Izjava da tijekom  razdoblja od 3 godine jedan poduzetnik nije primio iznos potpora veći od 15.000

 

X

X

X

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, županiji, izvanproračunskim fondovima

 

X

X

X

3.3. Sufinanciranje troškova izrade

         dokumentacije za izgradnju novih

         objekata u funkciji poljoprivredne

          proizvodnje

Udruge

Trgovačka društva

Obrti

OPG

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva

 

X

X

X

Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekada prema NKD—u Državnog zavoda za statistiku

 

X

   

Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača

 

X

X

X

Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe

 

X

X

X

Preslika osobne iskaznice nositelja gospodarstva

     

X

Preslika izvatka iz sudskog registra ne starija od 6 mjeseci

 

X

   

Preslika rješenja o osnivanja obrta

   

X

 

Izvornik ili ovjerena preslika računa

 

X

X

X

Izjava da tijekom  razdoblja od 3 godine jedan poduzetnik nije primio iznos potpora veći od 15.000

 

X

X

X

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

 

X

X

X

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, županiji, izvanproračunskim fondovima

 

X

X

X

$13.4.Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Udruge

Trgovačka društva

Obrti

OPG

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva

     

X

Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača

     

X

Izvornik ili ovjerena preslika kupoprodajnog ugovora

     

X

Izvornik ili ovjerena preslika Izjave prodavatelja o primitku kupoprodajne cijene (ukoliko se ne navodi  u kupoprodajnom ugovoru da je kupac u cijelosti isplatio prodavatelju kupoprodajnu cijenu za poljoprivredno zemljište koje je predmet ugovora)

     

X

Preslika osobne iskaznice

     

X

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

     

X

Izjava da tijekom  razdoblja od 3 godine jedan poduzetnik nije primio iznos potpora veći od 15.000,00 EUR-a

     

X

Mjera 4. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije

Podmjera 4.1. Sufinanciranje razvojnih i primijenjenih istraživanja u poljoprivredi na području Ličko-senjske županije

ustanove za istraživanje i širenje znanja znači subjekti kao što su sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virutalni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje, bez obzira na njegov pravni status (ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prenošenja znanja (ako taj subjekt obavlja i ekonomske djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi tih ekonomskih djelatnosti moraju se obračunati zasebno, a poduzetnici koji imaju utjecaj na takav subjekt, na primjer kao vlasnici udjela u njemu  ili njegovi članovi, nemaju povlašteni pristup njegovim istraživačkim kapacitetima ni rezultatima do kojih je došao).

Sažetak projekta

X

Izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca)

X

Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD—u Državnog zavoda za statistiku

X

Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva

X

Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, županiji, izvanproračunskim fondovima

X

Odluka o prihvaćanju istraživanja Vijeća za istraživanja u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede

X

VIII. TIJEK PROVEDBE PROGRAMA

Program će se provoditi temeljem godišnjeg Javnog poziva koji objavljuje župan, sukladno predviđenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu.

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona na broj: 053/588-244, odnosno putem e-poste na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Tehničko-administrativne poslove na temelju ovog Programa provodit će Upravni odjel za gospodarstvo. 

Za provedbu Mjere 1. Potpora razvoju prepoznatljivih lokalnih proizvoda u cilju razvoja ruralnog turizma na odgovarajući način će se primijeniti Pravilnik o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 21/15).

Za provedbu ostalih mjera iz Programa zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo koji će nakon administarstivne provjere pristiglih zahtjeva dostaviti Županu prijedlog o odobravanju/odbijanju sufinanciranja zaprimljenog zahtjeva.

Sa svim prijaviteljima kojima će biti odobrena financijska sredstva Ličko-senjska županija će potpisati Ugovore o dodjeli bespovratne potpore u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odobrenju potpore.

Odluka o odobrenju potpore i iznosima odobrenih novčanih sredstava bit će objavljena na web-stranici Ličko-senjske županije (www.licko-senjska.hr) u roku od petnaest dana od dana donošenja iste.

IX. ISPLATA I POVRAT POTPORE

Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a sukladno odredbama Ugovora o dodjeli bespovratne potpore.

Županija će odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

      a) administrativne pogreške,

      b) ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu,

      c) korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu njegovom

           namjenom,

      d) raskidanja Ugovora.

Korisnik je dužan  isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u odluci o povratu potpore.

Ukoliko korisnik nije postupio sukladno odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos koji podliježe povratu  nakon  isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava se zakonska zatezna kamata.

Kao instrument osiguranja povrata potpore za Mjeru 1. Korisnik potpore je obvezan prije potpisa Ugovora dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo jednu binaco zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

X.   KONTROLA

Administrativnu kontrolu na terenu  prije sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i u razdoblju od 1 godine nakon konačne isplate sredstava na uzorku od 10% isplaćenih sredstava vršit će povjerenstvo koje imenuje Župan.

XI. OSIGURANJE SREDSTAVA

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Županijskom proračunu, a za provedbu Programa u 2017.godini osigurano je 350.000,00 kn

Raspored sredstava iz stavka 1. ove točke vršit će se na temelju Javnog poziva.

XII. ZABRANA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

 

Zabrana dvostrukog financiranja odnosi se na financiranje dijela ili cijelog Programa koji se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u pitanju isti Program ili njegov dio, koji se provode na istom području, u isto vrijeme i za iste Prijavitelje, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

Posebno se zabrana dvostrukog financiranja odnosi na Programe koje će se (su)financirati na temelju programa javnih potreba putem drugih javnih izvora, a dokazuje se popunjavanjem izjave.

Prijavitelj popunjavanjem Obrasca 2 daje pismenu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o nepostojanju dvostrukog financiranja.

XIII. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijava se podnosi na obrascima koji su sastavni dio natječajne dokumentacije, obrasci se popunjavaju putem računala te šaljuu papirnatom obliku. 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se poštom na adresu:

Ličko-senjska županija,

Upravni odjel za gospodarstvo

( s naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi, na području Ličko-senjske županije za 2017.g.)

dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić,

ili osobno (predaja u pisarnici Županije), uz naznaku naziva javnog poziva.

Javni poziv s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Županije i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade  Republike Hrvatske.

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren  do kraja iskorištenosti sredstava.

Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa i potpisivanje ugovora  s podnositeljima zahtjeva čiji su  projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 60 dana, računajući od zadnjeg dana  za dostavu  prijava programa ili projekta.

XIII.POPIS OBAVEZNIH OBRAZACA ZA PRIJAVU

$11.      Obrazac zahtjeva za  Mjeru 1.

$12.      Obrazac zahtjeva za Mjeru 2.

$13.      Obrazac zahtjeva za Mjeru 3.

$14.      Obrazac zahtjeva za Mjeru 4.

$15.      Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

 

PROČELNICA

Ana Rukavina-Stilinović, univ.spec.oec.

Izrada; Meridies web design Sva prava pridržana.