Menu

Javno savjetovanje do 24. travnja

Otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Zagreb/Gospić, 12. travnja-Najavljeno je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama čija je tema  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je 24. ožujka 2017. godine javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u skraćenom trajanju savjetovanja do 10. travnja 2017. godine, zbog opravdanih razloga koji su bili naznačeni u opisu savjetovanja. Nakon primjedbi zaprimljenih u dosadašnjem tijeku javnog savjetovanja te u okviru održane javne rasprave, Ministarstvo je radi važnosti i složenosti teme dodatno razmotrilo zakonske odredbe kojima se uređuju materijalna prava pojedinih skupina korisnika, te se sukladno tome  javno savjetovanje produljuje do 24. travnja 2017.godine.

Ovo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u cilju donošenja što kvalitetnijeg propisa te omogućavanja zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje sugestije, komentare i prijedloge na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Zbog stvaranja povoljnijeg okruženja i financijskih uvjeta za obitelji s novorođenom djecom kao prva mjera u redefiniranju obiteljske i populacijske politike predlaže se povećanje pojedinih materijalnih prava korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora kako bi se pružila kvalitetnija i sustavnija potpora obiteljima s novorođenom djecom te dodatno potaknulo korištenje roditeljskog dopusta od strane oba roditelja. Predložene zakonske promjene planirane su i usmjerene prema povećanju visine novčanih potpora za vrijeme korištenja prava te sadržajem ovih izmjena nisu obuhvaćena eventualna druga područja ovog propisa. U skladu s ciljevima koji se ovim izmjenama namjeravaju postići  eventualni prijedlozi i primjedbe neka se usredotoče na područja koja su predmet ovog savjetovanja. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pristupilo je upućivanju Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u proceduru donošenja bez provođenja cjelovitog postupka predviđenog za javno savjetovanje u trajanju od 30 dana, već u skraćenom trajanju zbog opravdanih razloga. Upućivanje ovog propisa u Vladinu proceduru je bilo predviđeno za I. kvartal, a ne II. kvartal 2017. godine, sukladno Godišnjem planu normativnih aktivnosti za 2017. godinu Vlade Republike Hrvatske. Budući da propis nije upućen u proceduru donošenja u planiranom I. kvartalu, a s obzirom na to da postoji veliki interes javnosti za donošenje navedenoga propisa kao i činjenicu da sam propis proizvodi vrlo pozitivan socijalni učinak vezano uz zaštitu materinstva, djece i mladeži Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku smatra potrebnim uputiti predmetni Nacrt prijedloga propisa u skraćenom roku javnog savjetovanja. Žurna primjena zakonskih odredbi je izuzetno važna budući da se radi o jednoj od najznačajnijih mjera iz područja obiteljske i pronatalitetne politike te zbog stvaranja povoljnijeg okruženja i financijskih uvjeta za obitelji s novorođenom djecom. Isto tako, razlog hitnosti postupka donošenja je u činjenici da se izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama donesu do zadnjeg zasjedanja Hrvatskog sabora prije ljetne stanke kako bi se odredbe mogle primijeniti s 1. srpnja 2017. godine.

Savjetovanje je otvoreno do 24. Travnja 2017., a moguće ga je pronaći na poveznicihttps://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5050

 

HZŽ/M. S.

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI