Menu

Savjetovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja

Zagreb/Gospić, 19. travnja-Prošloga petka je Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo  javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi, kao i Nacrtu Programu stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi.

Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi donosi se na temelju članka 37. Zakona o strukovnom obrazovanju, a kojim je propisano da poslove strukovnog učitelja može obavljati osoba koja ima razinu obrazovanja propisanu kurikulumom, a ima najmanje srednje strukovno obrazovanje odgovarajućeg profila, pedagoške kompetencije te radni staž u struci u trajanju od najmanje pet godina. Poslove suradnika u nastavi može obavljati osoba koja je završila odgovarajuće srednje obrazovanje, stekla pedagoške kompetencije te ima radni staž u struci u trajanju od najmanje pet (5) godina, osim ako strukovnim kurikulumom nije drukčije propisano.

Donošenjem Programa strukovni učitelji i suradnici u nastavi moći će steći pedagoške kompetencije potrebne za izvođenje praktične nastave i vježbi predviđene  u ustanovama za strukovno obrazovanje. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženom Nacrtu Odluke i Nacrtu Programa te nakon provedenog postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o donošenju istih. Savjetovanje je otvoreno do 14. srpnja.

HZŽ/M. S.

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI