Menu

Novi korak u projektu zaštite Ličkog škripavca

Gospić, 20. travnja-Lokalna akcijska grupa Lika je još krajem 2015. godine preko Udruge malih sirara Ličko-senjske županije „Lički škripavac“  započela postupak zaštite ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Nakon održanog inicijalnog sastanka  s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu potpisan je Ugovor o izradi prijedloga specifikacije proizvoda i izradi specifikacije proizvoda Lički škripavac na iznos od 65.000 kn. Sredstva za financiranje specifikacije osigurana su kroz natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom  oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“ za 2016. godinu u iznosu od 48.750 kn te kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2016. godini u iznosu od 16.250 kn.

Radna skupina za izradu specifikacije Ličkog škripavca definirala je sadržaj specifikacije, a jedan od bitnih elemenata  za predaju prijave zaštite prema Ministarstvu poljoprivrede je i izgled logotipa za sir Lički škripavac koji će se nalaziti na svakom proizvodu Lički škripavac. Ideje za izgled znaka dali su učenici osnovnih i srednjih škola putem Poziva za izradu ideje izgleda znaka za sir Lički škripavac od 3. veljače 2017. Ovim povodom Lokalna akcijska grupa Lika i Udruga malih sirara Ličko-senjske županije „Lički škripavac“ u okviru predstavljanja projekta zaštite Ličkog škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla organiziraju izložbu pristiglih učeničkih radova uz degustaciju jela od Ličkog škripavca. Izložba tih radova će biti priređena 27. travnja u KIC-u Gospić s početkom u 10 sati. Na Poziv LAG-a Lika  pristigla su 44 učenička rada iz 7 škola od kojih je Radna skupina izabrala ideju koji će biti osnova za logotip „Lički škripavac“.

M. S.

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI