Menu

ČestitkaŽupanija

Župan Milinović proglasio izvanredno stanje na poplavom ugroženom području

Kosinj-2018-23.jpg (2000×1333)

Na temelju članka XXV Državnog plana obrane od poplava (N.N. 84/2010) i prijedloga za proglašenje izvanrednog stanja zbog opasnosti od poplave Hrvatskih voda Centar obrane od poplava Sektor E od 18.03.2018.godine donosim

ODLUKU

o proglašenju izvanrednog stanja na poplavom ugroženom području

I.

Proglašava se izvanredno stanje zbog opasnosti od poplave na dionici: E.25.7 Lika (donji tok) od 0 +000,00 do 20+750,00, područje Općine Perušić, za naselja Donji Kosinj, Gornji Kosinj, Mlakva, Kosinjski Bakovac, Lipovo Polje i Rudinka, a vezano na visinu vodostaja: Lika (donji tok) (Markovi ponori-brana Sklope) na mjerodavnom vodomjeru  Selište na kojem dana 18.03.2018.godine zabilježen vodostaj 494,26 m.n.m. sa tendencijom daljnjeg porasta.

II.

Stavljaju  se u stupanj  visoke pripravnosti  Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije i Stožer civilne zaštite Općine Perušić te operativne snage  sustava civilne zaštite radi poduzimanja operativnih i logističkih mjera za smanjenje rizika, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva i imovine i uklanjanje posljedica u skladu s planovima zaštite i spašavanja.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN

mr.Darko Milinović,dr.med.

Odluka o proglašenju izvanrednog stanja

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI