Menu

Održana prva radionica Tematske radne skupine za cestovni i željeznički promet i projektnog tima

Slika1.jpg (1728×972)

Danas je u Kabinetu župana u sklopu provedbe projekta izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, koju čine Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska županija, kao temeljnog strateškog dokumenta dugoročnog razvoja prometa na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran, održana prva radionica Tematske radne skupine (TRS) za cestovni i željeznički promet i projektnog tima. Tijekom radionice raspravljene su inicijalno definirane hipoteze vezane za cestovni i željeznički promet, a koje će biti obrađene dokumentom Glavnog plana.”

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI