Menu

Župan Milinović omogućio svim zainteresiranim korištenje županijske dvorane za sastanke

Poznato je da Ličko-senjska županija ima veliku dvoranu za sastanke sa 40-tak mjesta  koju koristi za radne sastanke za potrebe Županije i županijskih institucija. Kako je u proteklih četiri pet godina, a poglavito u zadnje vrijeme bilo upita pravnih i fizičkih osoba te političkih stranaka  o mogućnosti  korištenja dvorane za održavanje radnih sastanaka, konferencije za medije i ostalog, ličko-senjski župan  dr. Darko Milinović odlučio je da će se dvorana za sastanke moći koristiti besplatno za navedena događanja. Na taj način župan dr. Darko Milinović  daje županijski prostor svima na korištenje uz prethodni pisani zahtjev. Dakle,  otvoren je prostor i za političke stranke, klubove vijećnika, županijske vijećnike te pojedince koji bi željeli svoje mišljenje javno putem konferencija za medije  prezentirati javnosti Ličko-senjske županije.

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI