Logo
Print this page

Stručna konferencija „Korištenje EU fondova za razvoj sustava civilne zaštite “

Dana 14. prosinca 2018. godine predstavnici Ličko-senjske županije sudjelovali su na stručnoj konferenciji pod nazivom „Korištenje EU fondova za razvoj sustava civilne zaštite“, koja se održala u Zagrebu u organizaciji Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

Cilj konferencije bio je kroz niz stručnih predavanja analizirati i dobiti uvid u korištenje nepovratnih sredstava iz EU fondova, kao i upoznati nazočne s mehanizmima odobravanja i već odobrenim projektima, kako bi se boljim razumijevanjem politika i procedura te uvidom u projekte doprinijelo ostvarenju specifičnog cilja “Jačanja sustava upravljanja katastrofama” i posljedično jačanju i razvoju civilne zaštite, optimalnoj pripremi operativnih snaga i ublažavanja posljedica po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra.

Konferenciju su otvorili Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova, dr.sc. Dragan Lozančić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje te Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba. Tom prilikom, dr.sc. Dragan Lozančić na temu organizacije sustava civilne zaštite uputio je posebne pohvale Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji.

Na konferenciji su govorili stručnjaci iz privatnog i javnog sektora koji su predstavili Kohezijsku politiku EU, strateški i institucionalni okvir za ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa iz ESI fondova, proces apliciranja i odobrenja projekata te izložili iskustva u EU projektima za razvoj sustava civilne zaštite i razvoj procjene rizika kritične infrastrukture.

Pri tome su istaknuli kako Kohezijska politika predstavlja jednu od najznačajnijih javnih politika Europske unije, čija je osnovna svrha smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija Europske unije. Temeljem te politike donesen je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji predstavlja temeljni programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i koji sadrži brojna područja i mogućnosti investiranja u potrebna područja.

Iz navedenog programa posebno je predstavljen tematski cilj 5 “Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima”, investicijski prioritet 5 b ” Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama”, kojim su predviđena značajna sredstva za financiranje razvoja sustava civilne zaštite. Naglašeno je kako je za razdoblje od 2014. do 2020. godine za financiranje projekata osigurano je ukupno 215 milijuna EUR, od kojih je za smanjenje rizika od poplava osigurano 150 milijuna EUR, dok je ostatak od 65 milijuna EUR namijenjen smanjivanju rizika od potresa i požara otvorenog tipa.

Zaključeno je kako nastavno na usvajanje zajedničkog okvira, svaka članica EU-a za novo financijsko razdoblje priprema vlastite ciljeve i izrađuje vlastite programske dokumente te potpisuje partnerski sporazum s Europskom unijom za korištenje sredstava u periodu 2021-2027 te je stoga potrebno poduzeti sve moguće aktivnosti i iskoristiti sve resurse kako bismo u narednom razdoblju nastupili sa gotovim projektnim prijedlozima.  

20181214 132747

20181214 102223

 

Izrada; Meridies web design Sva prava pridržana.