Logo
Print this page

Ličko-senjska županija uspješno je završila provedbu Projekta „Školski zalogajčić“ (školska godina 2018./2019.) za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za

 

lenta

 

Ličko-senjska županija uspješno je završila provedbu Projekta „Školski zalogajčić“ za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva za školsku godinu 2018./2019. sukladno potpisanom Ugovoru sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o dodjeli bespovratnih sredstava. 

 Ukupna  vrijednosti Projekta iznosila je  278.364,47 kn, a financiran je u 100%-tnom iznosu iz sredstva Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD-a) u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. i iz Državnog Proračuna Republike Hrvatske. 

 Kroz Projekt smanjen je rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, na način da je osigurana prehrana za 278 učenika iz socijalno ugroženih obitelji iz sedam osnovnih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač, a koje su bile partneri na Projektu i to: OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, OŠ Lovinac, OŠ Donji Lapac, OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj, OŠ Perušić, OŠ Kralja Tomislava i OŠ S.S. Kranjčevića Senj.

Izrada; Meridies web design Sva prava pridržana.