Menu

Prevencija kao prvi korak prema sigurnosti građana

Gospić, 14. veljače-U  siječnju ove godine nastavljeno je održavanje više preventivnih akcija na području Ličko-senjske županije koje imaju za cilj povećanje sigurnosti svih građana. U ovim je akcijama još jednom došla do izražaja dobra suradnja jedinica lokalne samouprave s Policijskom upravom ličko-senjskom. Taka  je području Policijske postaje Korenica održana  sjednica Vijeća za prevenciju Općine Plitvička Jezera na kojoj su prihvaćene izmjene i dopune rješenja o imenovanju novih članova Vijeća za prevenciju te su prisutni upoznati sa stanjem sigurnosti na području Općine Plitvička Jezera. Pri tome se načelnik Policijske postaje Korenica posebno  osvrnuo na stanje sigurnosti i probleme na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“, budući zbog velikog broja posjetitelja u vrijeme turističke sezone (preko 15 tisuća posjetitelja dnevno) dolazi i do povećanja kažnjivih radnji. Članovi Vijeća donijeli su Zaključak vezano za poduzimanje mjera u cilju pripreme sigurne turističke sezone tijekom 2017. godine, kako bi ona što sigurnije prošla, a sve to bi utjecalo na ukupno stanje sigurnosti na području Općine Plitvička Jezera.

Na području Policijskih postaja Donji Lapac i Senj nastavljeno je sa aktivnostima u sklopu preventivne akcije „Prijevare na kućnom pragu“ koja je usmjerena na upoznavanje starijeg stanovništva s modalitetima i prevencijom prijevara, te su starijim osobama podijeljeni letci o samozaštiti. Prošla je godina u ovome smislu bila posebno znakovita zbog povećanog broja prijevara u kojima su žrtve bile starije osobe.

U sklopu preventivnog projekta „Siguran lov“ u prostorijama lovačke udruge „Jarebica“ Senj održan je radni sastanak predstavnika te udruge i policijskih službenika Policijske postaje Senj. Prisutni su upoznati s ciljem projekta, a obrađene su i teme vezane za pravilno korištenje vatrenog oružja, načinom rukovanja vatrenim oružjem i uporabom u lovstvu.

 

PULS/M. S.

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI