Menu

Proračun

- Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 2018. - 2020. godine
- Dopis - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 2018. - 2020. Godine
- Prilog 1 – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika
- Prilog 2 – Plan razvojnih programa Ličko – senjske županija za 2018. godinu
- Prilog 3 – Obrazloženje financijskog plana (1) Obrazloženje financijskog plana (2)


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2017. GODINE


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

ODLUKA O I. IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. GODINU I 2019. GODINU

Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU


 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko - senjske županije za razdoblje od 01. siječnja 2016. - 31.prosinca 2016. godine

Proračun Ličko-senjske županije za 2017 g. s projekcijama za 2018. I 2019. g. sa Službenom zabilješkom

 

Odluku o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. Godinu

 

Godišnji financijski i plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2017.g.,

 

Financijski plan ŽUC-a za 2017.g. s projekcijama plana za 2018. I 2019.g.,

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan ŽUC –a za 2017.g.

 

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine

 Dopis župana - Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Ličko-senjske županije za razdoblje 2017.-2019. godine

 Prilog 1.- Obrasci: Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu; Plan prihoda i primitaka i Plan rashoda i izdataka

 Prilog 2. – Obrazac: Plan razvojnih programa Ličko – senjske županije za 2017. godinu 


II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G. 

ODLUKA O II. IZMJENI ODOLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. - 30.06.2016. GODINE

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO – SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2016. GODINE


ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 30.06.2016. GODINE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2016. GODINE  

SLUŽBENA ZABILJEŠKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2016. GODINE   


I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G. 

ODLUKA O I. IZMJENI ODOLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

PRORAČUN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA - PRORAČUNA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.G.

GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN I PLAN ODRŽAVANJA I OGRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016. GODINU

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ŽUCA ZA 2016.S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2017. I 2018. I FINANCIJSKI PLAN PROJEKATA-INVESTICIJA 2016.-2018.G.


 

 

ARHIVA PRORAČUN

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI