Menu

Javni pozivi i obavijesti - Graditeljstvo i zaštita okoliša

Javni poziv - Komunalije d.o.o.- javni poziv – vodoopskrba naselja Dabovi stani - 19.06.2018. – 02.07.2018.


Rješenje - od 20. lipnja do 20. srpnja 2018. godine.

Rješenje - od 20. lipnja do 20. srpnja 2018. godine.

Rješenje - od 20. lipnja do 20. srpnja 2018. godine.

Rješenje - od 20. lipnja do 20. srpnja 2018. godine.


Javni uvid u glavni projekt za građenje građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - KB 10(20) kV BOBOVIŠTE ŽUNINAC - BABIĆ DOLAC - od 15.6.2018. – 26.06.2018 godine.


Rješenje - od 15. lipnja do 15. srpnja 2018. godine.

Rješenje - od 15. lipnja do 15. srpnja 2018. godine.

Rješenje - od 15. lipnja do 15. srpnja 2018. godine.


Javni poziv za uvid u spis predmeta - HEP


Rješenje -  od 12. lipnja do 12. srpnja 2018. godine.

Rješenje -  od 12. lipnja do 12. srpnja 2018. godine.


Rješenje - od 11. lipnja do  11. srpnja 2018. godine.


Javni poziv za uvid u spis predmeta - IGOR MILENKOVIĆ, HR-51550 MALI LOŠINJ, BRAĆE VIDULIĆ 51 I SENDI VINSKI, HR-51000 RIJEKA, ŠETALIŠTE 13.DIVIZIJE 21


Rješenje - od 7.lipnja do 7. srpnja


Rješenje - od 8.lipnja do 8.srpnja.


Rješenje - od 7.lipnja do 7.srpnja.


Rješenje - od 8. lipnja do do 7. srpnja


Rješenje - od 8. lipnja do do 7. srpnja


Rješenje -  od 7.lipnja do 7.srpnja 


Tomaž Kern – javni poziv za k.č. 753/7 k.o. Novalja u Dubcu - Rok za objavu 06.06.2018. – 18.06.2018.


Javni poziv - Gordana Škunca, Dubravka Škunca i Iva Barićić – javni poziv za k.č. 1001/10 - Rok za objavu 29.05.2018. – 08.06.2018.


Rješenje -  od 28.svibnja do 28. lipnja 2018. godine.


Poziv


Rješenje - 28. svibnja 2018. godine do 28. lipnja 2018. godine

Rješenje - 28. svibnja 2018. godine do 28. lipnja 2018. godine


Rješenje - od 25. svibnja 2018. godine do 25. lipnja 2018. godine.


Poziv za uvid u spis predmeta - Ivan Fištrek


Poziv za uvid u spis predmeta

Poziv za uvid u spis predmeta

Poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - od 16. svibnja do 16. lipnja 2018. godine.

Rješenje - od 16. svibnja do 16. lipnja 2018. godine.

Rješenje - od 16. svibnja do 16. lipnja 2018. godine.

Rješenje - od 16. svibnja do 16. lipnja 2018. godine.


 

Rješenje - od 17. svibnja do 17. lipnja 2018. godine.


 

Rješenje - od 17. svibnja do 17. lipnja 2018. godine.

Rješenje - od 17. svibnja do 17. lipnja 2018. godine.


 

Javni poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - od 14. svibnja do 14. lipnja 2018. godine.


Rješenje - od 11. svibnja do 11. lipnja 2018. godine.

Rješenje - od 11. svibnja do 19. lipnja 2018. godine.


Poziv za uvid u spis predmeta


Poziv za uvid u spis predmeta


Poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - od 30. travnja do 27. svibnja 2017. godine.

Rješenje - od 30. travnja do 30. svibnja 2017. godine.


Rješenje - od 25. travnja do 25. svibnja 2018. godine.


Javni poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - oborinske i sanitarne odvodnje, te prelaganje vodovodnog ogranka u ulici Stjepana Radića u Gradu Senju


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Komunalije d.o.o.-javni poziv-spojni cjevovod od magistralnog cjevovoda do PS „Komorovac“ - Rok za objavu 24.04.2018. – 07.05.2018.


Rješenje - 23. travnja 2018. godine do 23. svibnja 2018. godine.

Rješenje - 23. travnja 2018. godine do 23. svibnja 2018. godine.

Rješenje - 23. travnja 2018. godine do 23. svibnja 2018. godine.

Rješenje - 23. travnja 2018. godine do 23. svibnja 2018. godine.

Rješenje - 23. travnja 2018. godine do 23. svibnja 2018. godine.


Aida Romanović – javni poziv – objekt A - Rok za objavu 19.04.2018. – 04.05.2018.

Aida Romanović – javni poziv – objekt b - Rok za objavu 19.04.2018. – 04.05.2018.


Rješenje - 19. travnja 2018. godine do 19. svibnja 2018. godine.

Rješenje - 19. travnja 2018. godine do 19. svibnja 2018. godine.

Rješenje - 19. travnja 2018. godine do 19. svibnja 2018. godine.


Javni poziv za uvid u spis predmeta - Lidl d.o.o.


Komunalije d.o.o.- javni poziv - širenje vodovodne mreže i fekalne kanalizacije u ulicama Burin bok i Zagrebački prilaz - Rok za objavu 12.04.2018. – 23.04.2018.


Poziv za uvid u spis predmeta - Građevinska dozvila


Građevinska dozvola Zip line


Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanje lokacijske dozvole dozvole za rekonstrukciju vodovoda u Aglomeraciji Otočac


Rješenje - 29. ožujka do 29. travnja 2018.


Javni poziv za uvid u spis predmeta - Županijska uprava za ceste


Javni poziv za uvid u spis predmeta - GRAD NOVALJA, HR-53291 Novalja, Trg dr. Franje


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Poziv za uvid u spis predmeta


Anka Pranjić -javni poziv – rješenje o utvrđivanju građevne čestice


Poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - od 21. ožujka do 21. travnja 2018.


Rješenje - 19. ožujka do 19. travnja 2018. godine.

Rješenje - 19. ožujka do 19. travnja 2018. godine.


Javni poziv za uvid u spis predmeta


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. - kabelski dalekovod 20 kV od KTS 20/0,4 kV "PERADARNIK" do KTS 20/0,4 kV "KOMOROVAC" – prva faza-javni poziv - Rok za objavu 14.03.2018. – 23.03.2018.


Javni poziv za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - dijela županijske ceste ŽC 5140 ((Krasno Polje (Ž5126) - Švica - Otočac (D50)) i izgradnju armirano-betonskog zida na istoj - Rok za objavu je od 15.03.2018. do 26.03.2018. godine.


Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta


Objavljeno 9. ožujka 2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanje građevinske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda u Aglomeraciji Otočac - K1.


Rješenje - od 8. ožujka do 8. travnja 2018. godine.


KOMUNALIJE d.o.o. - sustav javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Metajna-javni poziv - Rok za objavu 02.03.2018. – 19.03.2018.


KOMUNALIJE d.o.o. - širenje vodoopskrbne mreže Zubovići (PUT POLJA)-javni poziv - Rok za objavu 01.03.2018. – 16.03.2018.


Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanje lokacijske dozvole za Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda - Otočac rekonstrukcija


Objavljeno 27.02.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanje lokacijske dozvole za Rekonstrukciju prečistača otpadnih voda - Otočac


Rješenje - 28. veljače do 29. ožujka 2018. godine.

Rješenje - 28. veljače do 29. ožujka 2018. godine.

Rješenje - 28. veljače do 29. ožujka 2018. godine.


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju oborinske i sanitarne odvodnje te prelaganje vodovodnog ogranka u Ulici Stjepana Radića u Senju - Rok objave: od 22. 02. 2018. do 02. 03. 2018.


Rješenje -  22. veljače do 23. ožujka 2018. godine.


Rješenje - od 19. veljače do 20. ožujka 2018. godine.


Igor Milenković i Sendi Vinski-Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rok za objavu15.02.2018. – 23.02.2018.


 Javni poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje -  14. veljače do 15. ožujka.


Komunalije d.o.o.-javni poziv-spojni cjevovod od magistralnog cjevovoda do PS Komorovac - 07.02.2018. – 23.02.2018.


Rješenje - 6. veljače 2018. godine do 8. ožujka 2018. godine.


Rješenje - 6. veljače 2018. godine do 7. ožujka 2018. godine.


 

Objavljeno: 05.02.2018.

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanje lokacijske dozvole za kombinirani dalekovod KBDV 2x10(20) kV Otočac-Kuterevo, dionica Otočac-Šumećica


 

Poziv za uvid u spis predmeta - DANIEL MESZAROS, SK-90101 MALACKY, MALE NAMESITIE 005, ADRIANA MESZAROSOVA, SK-90101 MALACKY, MALE NAMESITIE 50005


Poziv za uvid u spis predmeta - PAVEL PERNECKY, SK-90101 MALACKY, 1.MAJA 783


Poziv za uvid u spis predmeta - MARTIN MIKULEC, SK-81421 STARE MESTO, JEDLIKOVA 21357
DARINA JUHASOVA, SK-83106 BRATISLAVA, RUSTAVELIHO 017


Poziv za uvid u spis predmeta - MATEJ ZEMAN, SK-85101 BRATISLAVA, GERCENOVA 5


Javni poziv za uvid u spis predmeta - KEMAL MUŠIĆ, HR-10360 SESVETE, SELČINSKA ULICA


Poziv za uvid u spis predmeta

Poziv za uvid u spis predmeta

Poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - od 24.01. do 24.02.


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - 17. siječnja do 17. veljače 2018. godine


Rješenje - 12. siječnja 2018. godine do 12. veljače 2018. godine


Poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - 12. siječnja 2018. godine do 12. veljače 2018. godine


Javni poziv - Ante Rudelić


Javni poziv - Anđelo Rudelić


Javni poziv - Dragan Babić


Rješenje - 8.1.2018.-8.2.2018.


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - od 5. siječnja 2018. godine do 5. veljače 2018. godine


Rješenje - od 4. siječnja 2018. godine do 3. veljače 2018. godine


Rješenje - od 20. prosinca 2017. do 20. siječnja 2018.


Rješenje - od 13. prosinca 2017. do 13. siječnja 2018.


Rješenje - od 13. prosinca 2017. do 13. siječnja 2018.


Rješenje - od 8. prosinca 2017. do 8. siječnja 2018.


Rješenje - od 7. prosinca 2017. do 7. siječnja 2018.


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Javni poziv - Rok za objavu: od 24.11.2017. do 06.11.2017. 


Rješenje - 24.11-24.12.2017.


Rješenje - 22.11-22.12.2017.


 Objavljeno 22. 11.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta


Objavljeno 14.11.2017.

 Javni poziv za uvid u spis predmeta građenja građevina gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko turističke djelatnosti, investitora IVAN BANIĆ, Čovići 108 B, Otočac.


Javni poziv -  14.11.2017. – 24.11.2017.

Javni poziv -  14.11.2017. – 24.11.2017.

Javni poziv -  14.11.2017. – 24.11.2017.


 Rješenje - 14.11-14.12


 Rješenje - 9.11.-9.12.


 Rješenje - 2. studenog 2017. do 2. prosinca 2017.


 Rješenje - 23. listopada 2017.g. do 22. studenog 2017.g.


Pozivi za uvid u spis predmeta


Rješenje


Rješenje


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Javna rasprava 


Objavljeno 13. 10.2017

Javni uvid za izgradnju kanalizacijskog sustava - Otočac 2


Objavljeno:5.10.2017.

Rješenje


 

Rješenje 27.09-27.10


Objavljeno 18.09.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta Aglomeracija Otočac-Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda - kanalizacijski sustav -Otočac K1, investitora KOMUNALAC d.o.o. Otočac


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje


Rješenje 30.08-30.09.


Javni poziv za uvid u spis predmeta - Novalja

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Novalja 


 Rješenje (11.8-11.9) - Prvi dio - Drugi dio - Popratni dopis


Objavljeno 04.08.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje zgrada za potrebe kamp odmorišta u Donjem Babinom Potoku


Objavljeno 02.08.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje trafostanice KTS KOMPOLJE 5 , investitora HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić

Javni poziv za uvid u spis predmeta građenje priključnog kabelskog dalekovoda za trafostanicu Kompolje 5, investitora HEP ODS d.o.o. elektrolika Gospić 


Rješenje - 02.08. – 02.09.

Rješenje - 02.08. – 02.09.


Javni poziv za uvid u spis predmeta


Rješenje - 21.07-21.08.


Rješenje - 20.07-20.08.

Rješenje - 20.07-20.08.


JAVNI POZIV pacijentima, nevladinim udrugama i stručnjacima iz područja zaštite prava pacijenata za prijavu u radu jednog člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije


Rješenje - 17.07.-17.08.


Rješenje - 17.07.-17.08.


Rješenje - 17.07.-17.08. 


Rješenje - 13.07.-13.08.


Rješenje - 12.07. do 12.08.

Rješenje - 12.07. do 12.08.


Rješenje - Eko Gospić d.o.o.


Rješenje - 21.6.-21.7.

Rješenje - 21.6.-21.7.


Rješenje - 21.6.-21.7.


Rješenje - 20.6.-20.7.

Rješenje - 20.6.-20.7.


Rješenje - 14.lipnja do 14.srpnja 2017. 


 

Rješenje - 12.lipnja do 12.srpnja 2017. 


Elaborat - Rok za objavu: 09.06. - 09.07.2017. g.

Zahtjev -         Rok za objavu: 09.06. - 09.07.2017. g.


Rješenje - Rok za objavu: 10.06. – 10.07. 2017.


 

Dozvola za gospodarenjem otpadom -  Rok za objavu: 07.06. – 07.07. 2017.

Elaborat za gospodarenjem otpadom -  Rok za objavu: 07.06. – 07.07. 2017.


 

Rješenje -  05. lipnja - 05. srpnja 2017.g.


 

Rješenje -  02. lipnja – 02. srpnja 2017. g.

Rješenje -  02. lipnja – 02. srpnja 2017. g.

 

Rješenje -  02. lipnja – 02. srpnja 2017. g.

 

Rješenje -  02. lipnja – 02. srpnja 2017. g.

Rješenje -  02. lipnja – 02. srpnja 2017. g.

Rješenje -  02. lipnja – 02. srpnja 2017. g.

 


 

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rok za objavu: 26.05.2017. – 14.06.2017.


Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rok za objavu: 26.05.2017. – 14.06.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rok za objavu: 26.05.2017. – 14.06.2017.


 

Rješenje -  Rok za objavu: 22.05. – 23.06.2017.g.

Rješenje -  Rok za objavu: 22.05. – 23.06.2017.g.


 

Rješenje -  Rok za objavu:  17.05. – 17.06.2017. g.

Rješenje -  Rok za objavu:  17.05. – 17.06.2017. g.


 

Rješenje - Rok za objavu: 16.05. – 16.06.2017.


 

 

1.  ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM – Arburoža d.o.o. Novalja, Čiponjac jug 6, Novalja

2. OBRAZAC ZA PRIMJEDBE NA ELABORAT ZA STRANKE U POSTUPKU

                Rok za objavu: 12.05. – 12.06.2017. g.


 

Rješenje - Rok za objavu: 10.05.2017. – 26.05.2017.

 


Rješenje - Rok za objavu: 10. 05. – 10.06. 2017. g.

Rješenje - Rok za objavu: 10. 05. – 10.06. 2017. g.

Rješenje - Rok za objavu: 10. 05. – 10.06. 2017. g.

Rješenje - Rok za objavu: 10. 05. – 10.06. 2017. g.

Rješenje - Rok za objavu: 10. 05. – 10.06. 2017. g.


 

Javni poziv za uvid u spis - kamp i kamp odmorište VRATA PLITVICA

 


Rješenje - Rok za objavu: 05. svibnja – 05. lipnja 2017.g.

 


Izgradnja građevine za smještaj goveda sa pratećim prostorom unutar postojeće farme „Vodoteč“ na k.č. br. 3600, k.o. Vodoteč Rok za objavu: 03. svibnja – 03. lipnja 2017. g.


 

Poziv


 

 

Rješenje - Rok za objavu: 26.04.- 26.05.2017.

Rješenje - Rok za objavu: 26.04.- 26.05.2017.

Rješenje - Rok za objavu: 26.04.- 26.05.2017.

 


Javni poziv

 

 


Poziva strankama Vukasović

 


Rješenje   -      Rok za objavu: 14.04.-14.05.2017.


 

Rješenje  -       Rok za objavu: 18.04.-18.05.2017.

 


Rješenje - Rok za objavu: 11.04.-11.05.2017.

Javni poziv - Rok za objavu: 05.04. – 18.04.2017.

 


Rjesenje - Rok za objavu: 31.03. – 01.05.2017.

Rjesenje - Rok za objavu: 03.04.- 03.05. 2017.

 


 Javni poziv za uvid u spis predmeta – Općina Perušić Rok za objavu: 01.04. – 08.04.2017. g.

 

 


Rješenje - Rok za objavu: 28.03. – 28.04.2017.g.Rješenje - Rok za objavu: 27.03. – 27.04.2017.g.


 

Rješenje - Rok za objavu: 24.03. – 24.04.2017.g.

Rješenje - Rok za objavu: 24.03. – 24.04.2017.g.


 

Rješenje - Rok za objavu: 24. 03. – 24.04. 2017.

Rješenje - Rok za objavu: 24. 03. – 24.04. 2017.


Rješenje - Rok za objavu: 13.03.- 13.04. 2017. g.

Rješenje - Rok za objavu: 13.03.- 13.04. 2017. g.

 


 

Građenje svjetlosnih instalacija "FENOMEN SENJSKE BURE"


 

Rješenje - Rok za objavu: 06.03. – 06.04.2017.g.

Rješenje - Rok za objavu: 27.02.2017. – 29.03.2017.

 


Rok objave: od 17.02.2017. do 27.02.2017. godine.

Rješenje - Rok za objavu: 14.02. -16.03.2017.

Rješenje - Rok za objavu: 15.02. – 17.03.2017.


 

Javni poziv za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 5140 ,dionca 1, Švica - Kuterevska Kosa


Javni poziv za rekonstrukciju županijske ceste ŽC 5140 ,dionca 2, Poljana - Kuterevska Kosa


Rješenje - Rok za objavu: 01. 02. – 03.03.2017.g.


 

Rješenje - Rok za objavu: 27.01. – 27.02. 2017. g.


PARALELNI CJEVOVOD - VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUZNI OGRANAK Lokacijska dozvola


Poziv

Rješenje - Rok za objavu: 23.12.2016. – 23.01.2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MULTIPLIKATOR d.o.o., , HR-51000 Rijeka, Tina Ujevića 26

 

Rješenje - Rok za objavu: 20.12.2016. -20.01.2017. g.

Rješenje - Rok za objavu: 16.12.2016. – 16.01.2017.g.

Rješenje - Rok za objavu: 16.12.2016. – 16.01.2017.g.

Rjesenje - Rok za objavu: 14. 12.2016 . – 16. 01. 2017.

Rjesenje - Rok za objavu: 14. 12.2016 . – 16. 01. 2017.

Rok za objavu: 13. 12. – 23.12.2016.g. 

Rješenje - Rok za objavu: 02.12.2016. - 02.01.2017. g. 

Rješenje - Rok za objavu: 30.11.-30.12.2016.g.

Rješenje - Rok za objavu: 30.11. – 30.12.2016.g.

Javni poziv za rekonstrukciju nerazvrstane prometnice - ulica Bartola Kašića u Otočcu - Rok za objavu: 22.11. -01.12.2016.g.

 

Rješenje - Rok za objavu: 18. studenog – 18. prosinca 2016. g.

 


Rješenje - Rok za objavu: 04. studenoga – 04. prosinca 2016. g.


 

Poziv - Rok za objavu: 27.listopada -07. studenog 2016. 

 

 

Mario Bencek javni poziv

 


 

Poziv

 

Uvid u glavni projekt za rekonstrukciju Ul. Riječka cesta i rekonstrukciju oborinske kanalizacije u k.o. Krivi Put i dio u k.o. Senj, 

 

Poziv susjedima Ivica Peranić

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Rok za objavu: 22. rujna – 30 rujna 2016. g.


 

Javni poziv - HEP

Rok za objavu: 16.9.2016. – 19.9.2016.


 

Rješenje

Rok za objavu: 15. rujna – 15. listopada 2016. g.


 

Rješenje - Prenamjena poljoprivrednog zemljišta

Rješenje - Prenamjena poljoprivrednog zemljišta

 

Rok za objavu: 06. rujna – 06. listopada 2016. g.


 

Poziv za javnu raspravu 

Rok za objavu: 05. rujna – 05. listopada 2016. g. 


Poziv

        Rok za objavu: 29. kolovoza - 06. rujna 2016.g.


 

Rješenje

Rješenje


 

- POZIV za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim i susjednim nekretninama koje graniče sa k.č.br. 3191,3192,3186,3177,5299,2860,5298,2861,2915,3148/2,3154,3155,3148/1,5297,3131 K.O. Gospić


Rok za objavu: 27. srpnja – 03. kolovoza 2016. g.


Javni poziv za uvid u spis predmeta -izdavanje građevinske dozvole za HEP d.o.o.Rješenje – Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, OPG Vlado Kolarić


Rok za objavu: 25.srpnja – 25. kolovoza 2016. g.


 

Rješenje – Izgradnja planinskog turističkog naselja

Rok za objavu: 22. srpnja – 22. kolovoza 2016. g.


 

Rješenje - Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, OPG Kulaš Vladimir

 

Rok za objavu: 20.srpnja – 20. kolovoza 2016. g.

 

Rješenje - Prenamjena poljoprivrednog zemljišta, OPG Milan Knežević

 

Rok za objavu: 20.srpnja – 20. kolovoza 2016. g.

 

Uklanjanje vegetacije i naplavina uz korito Krbavice - Rješenje

Rok za objavu: 15. srpnja  - 16. kolovoza 2016. g.

JAVNI POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA - OPĆINA VRHOVINE

POZIV - Vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama koje      graniče sa k.č.br. 160, 151, 150/2, 150/1, 150/3, 149, 147/2, 144, 141/1, 131/13,       131/8 i 131/12, k.o. Lovinac, na kojima se nalazi već izgrađena prometnica, na  kojoj je predviđena rekonstrukcija dijela prometnice

Rješenje 1.

Rok za objavu: 01.srpnja – 01. kolovoza 2016.g.

 

Rješenje 2.

Rok za objavu: 01.srpnja – 01. kolovoza 2016.g.

 


 

Rješenje - prenamjena poljoprivrednog zemljišta

Rok za objavu: 29. lipnja – 29. srpnja 2016. g.

Rješenje - prenamjena poljoprivrednog zemljišta

Rok za objavu: 29. lipnja – 29. srpnja 2016. g.

Rješenje - prenamjena poljoprivrednog zemljišta

Rok za objavu: 29. lipnja – 29. srpnja 2016. g.

 

 


Rješenje - prenamjena poljoprivrednog zemljišta -

21. lipnja – 21. srpnja 2016. g.

Rješenje - Prenamjena poljoprivrednog zemljišta -    

Rok za objavu: 20. lipnja – 20. srpnja 2016. g.

Jure Dadatković - Javni poziv strankama

RJEŠENJE - O procjeni utjecaja na okoliš

Rok za objavu: 08. lipnja – 08. srpnja 2016. g.

RJEŠENJE - OPG Miškulin Milka

Rok za objavu: 31. svibnja – 30. lipnja 2016.

RJEŠENJE - OPG Marković Marko
Rok za objavu: 31. svibnja – 30. lipnja 2016.

RJEŠENJE - Jurjević David
Rok za objavu: 31. svibnja – 30. lipnja 2016.

RJEŠENJE - OPG Ivan Radošević
Rok za objavu: 31. svibnja – 30. lipnja 2016.

 

DOPUNSKO RJEŠENJE - OPG Helena Bogić
Rok za objavu: 25. svibnja – 25. lipnja 2016.

RJEŠENJE - OPG Lulić Ljubica
Rok za objavu: 30. svibnja – 30. lipnja 2016.

RJEŠENJE - Izgradnja Reciklažnog dvorišta Općina Brinje
Rok objave: od 23. svibnja – 23 lipnja 2016.g.

RJEŠENJE - Izgradnja siranje "Škripi"
Rok objave: od 23. svibnja – 23 lipnja 2016.g.

RJEŠENJE - Izgradnja šumske prometne infrastrukture u svrhu otvaranja gospodarske jedinice Stajnička Kapela
Rok objave: od 23. svibnja – 23 lipnja 2016.g.

 

 

POZIV za Vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama koje graniče sa k.č.br. 4960, 4963, 4954, 4953/7 k.o. Perušić

 

RJEŠENJE - zahvat "Prenamjena poljoprivrednog zemljišta - iz livade u oranicu" OPG Milan Šikić
Rok objave: 13. svibnja – 13. lipnja 2016. g.

RJEŠENJE - zahvat "Prenamjena poljoprivrednog zemljišta - iz livade u oranicu" OPG Stana Račić
Rok objave: 13. svibnja – 13. lipnja 2016. g

RJEŠENJE - zahvat "Prenamjena poljoprivrednog zemljišta - iz livade u oranicu" OPG Mara Šnjarić
Rok objave: 13. svibnja – 13. lipnja 2016. g

RJEŠENJE - zahvat "Prenamjena poljoprivrednog zemljišta - iz livade u oranicu" Bude Šuput
Rok objave: 13. svibnja – 13. lipnja 2016. g

 

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA - zahvat u prostoru Proširenje berme i bankina...- Kuterevo

 

RJEŠENJE - prenamjena livade u oranicu, OPG Ilija Obradović
Rok za objavu: 03. svibnja – 03. lipnja 2016. g.

LOKACIJSKA DOZVOLA  - dogradnja sustava sanitarne odvodnje Grada Novalje  za naselja Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, dionica od Metajne do Zubovića te dionice prema uređaju „Vrtić‘

RJEŠENJE - prenamjena parcela iz livada u oranice, OPG Tonković Čorak Nikolina
Rok za objavu: 29. travnja – 29. svibnja 2016.g.

RJEŠENJE - prenamjena parcela iz livada u oranice, k.č. br. 701, 965, 966, 967/1...
Rok za objavu: 27. travnja – 27. svibnja 2016. g.

RJEŠENJE - prenamjena parcela iz livada u oranice, OPG Ivan Lisac
Rok za objavu: 27. travnja – 27. svibnja 2016. g.

RJEŠENJE - Arkod čestica 3155270
Rok objave: 12. travnja – 12. svibnja 2015. g.

POZIV za vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama koje graniče sa k.č.br.  3060, 3056, 297 k.o. Doljani

POZIV - stranke na uvid za OBJEKT: širenje energetski učinkovite javne rasvjete na području JLS Novalja, Novalja – predio Caska, predio Kustići, ulica iza nogometnog igrališta, predio – obilaznica Novalja (od skretanja kneza Trpimira – rotor Lun), predio Ograde, Samorašnji put, predio Smokovačka ulica, predio Stanići, Stara Novalja (Krnelje, Brajdica, Gumla I, II, III), predio Vrisak, predio Zoranićeva;

RJEŠENJE - Povećanje protočnosti vodotoka Kostelka
Rok objave: 06. travnja – 06. svibnja 2016. g.

RJEŠENJE - Prenamjena parcela iz livada u oranice (OPG Savatović Vesna)
Rok objave: 06. travnja – 06. svibnja 2016. g.

RJEŠENJE - Prenamjena parcela iz livada u oranice (Ivica Lulić)
Rok objave: od 05. travnja – 05. Svibnja 2016. g.

POZIV za vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama koje graniče sa k.č.br.  560, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 241/1, 241/2, 521, 528/1, 529/1, 530, 531/1 k.o. Donji Lapac, na kojima je predviđena rekonstrukcija raskrižja ŽC 5169 sa ŽC 5167 te uređenej priključka nerazvrstane ceste na ŽC 5169  u k.o. Donji Lapac

RJEŠENJE - prenamjena parcela iz livada u oranice (k.o. Mušaluk)
Rok objave: 25. ožujka – 25. travnja 2016. g.

RJEŠENJE - izgradnja strelišta
Rok objave: 25. ožujka – 25. travnja 2016. g.

RJEŠENJE - Uklanjanje invazivne vrste vegetacije iz korita vodotoka Pucirep

Rok objave: od 24. ožujka – 25. travnja 2016. g.


RJEŠENJE - Uklanjanje vegetacije iz korista vodotoka Krajnovac
Rok objave: od 24. ožujka – 25. travnja 2016. g.


 

RJEŠENJE izmjene dozvole za gospodarenje otpadom
Rok objave: 21.ožujka – 19.travnja 2016. g.


RJEŠENJE - Periodično oranje u svrhu pravilen izmjene plodorena i proizvodnje stočne hrane...

 - rok objave 16.ožujka - 15.travnja 2016. godine

RJEŠENJE - Prenamjena travnjaka u oranicu...
 - rok objave 16.ožujka - 15.travnja 2016. godine


 

POZIV za vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama koje graniče sa k.č.br.  5072, 5071, 5069, 5068, 6513/2, 6498/1, 5050/1 k.o. Perušić, na kojima je predviđena izgradnja kabelskog DV 10(20)kV  od TS 10(20)/0,4kV  Škola Perušić do RS 10(20)kV Kogeneracija Perušić


RJEŠENJE u svezi promjena naziva tvrtke iz Dozvole za gospodarenje otpadom


ODLUKA o prestanku zaštite Značajnog krajobraza Zrće (NACRT)
 - rok objave 10.veljače - 10.ožujka 2016. godine


 POZIV za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa k.č.br. 3036/1, 3035/1, 3002, 5315, k.o. Gospić i sa k.č.br. 813/1, 812/1 k.o. Lipe


 RJEŠENJE - podizanje trajnog nasada, Raduč, OPG Filipović Josip


RJEŠENJE - rekonstrukcija nerazvrstane prometnice "ulica Bartola Kašića"...Otočac


RJEŠENJE - Izgradnja bazne stanice GSM mreže LIC 273,3 Žigljen


Ukidanje rješenja - Zip line (Vrhovine)


RJEŠENJE - Agrovelebit d.o.o.


Javni poziv za uvid u spis predmeta
ZVONKO MESIĆ HR-53261 KRIŽ KAMENICA, GORNJA KAMENICA 31


Javni poziv - - građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - žičara ZIP LINE 3


Javni poziv za uvid u spis predmeta
DOM ZDRAVLJA - SENJ  HR-53270 Senj, Stara Cesta 43


Javni poziv za uvid u spis predmeta
PILANA KRASNO društvo s ograničenom odgovornošću za šumarstvo, preradu drva i trgovinu, HR-51304 Gerovo, Snježnička 34


RJEŠENJE - građenje građevine "Kogeneracijsko postrojenje Otočac..."


RJEŠENJE - u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata: "Građevina: SRC Bijeli Vrh - ZIP 3: polazišna točka Delić Obljaj - Prihvatna točka Brda, Vrhovine"

MIŠLJENJE - Hrvatska agencija za okoliš i prirodu


POZIV
Vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim i  susjednim nekretninama na kojima je planirana fazna izgradnja toplovodne mreže u Gospiću i to:
1. Faza 1: od kotlovnice  koja se nalazi u Mlinarskoj ulici bb u Gospiću do Doma za starije i nemoćne u ulici Vrtlarska 36/38 u Gospiću (katastarske čestice broj: 3191, 3192, 3186, 3177, 5299, 2860, 5298, 2861, 2915, 3148/2, 3154, 3155, 3148/1, 5297, 3131 sve u k.o. Gospić)
2. Faza II: od Doma za starije i nemoćne do HEP-a Operatora distribucijskog sustava, Lipovska 31, Gospić (katastarske čestice broj: 5297, 2988, 2987, 2989, 5315 sve u k.o. Gospić


POZIV stranke na uvid u spis predmeta  radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole,
OBJEKT: Poslovno-stambena građevina,
Kat.čest.broj:1074/11, k.o. Novalja-I, u Novalji,
INVESTITOR: ANTE TRADE d.o.o.,Rijeka, Tina Ujevića 26.


POZIV stranke na uvid u spis predmeta  radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole,
OBJEKT: Poslovno-stambena građevina,
Kat.čest.broj:1074/610, k.o. Novalja-I, u Novalji,
INVESTITOR: ANTE  TRADE d.o.o.,Rijeka, Tina Ujevića 26.


Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA VRHOVINE HR-53223 Vrhovine, Senjska 48


POZIV - Dogradnja sustava sanitarne odvodnje Grada Novalje za naselja Caska, Vidalići, Kustići, dionica od Metajne do Zubovića te dionica prema uređaju ''Vrtić''. INVESTITOR: Komunalije d.o.o.,Čiponjac jug 6. 


IZMJENA RJEŠENJA o prijenosu prava i ugovora - Bioelektrana Gacka


Elaborat gospodarenja otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja (S) te oporabe neopasnog otpada (R12 i R13) na lokaciji MOL-tvornica, Lički Osik

- primjedbe na elaborat

- obrazac za primjedbe na elaborat za stranke u postupku


RJEŠENJE - SRC Bijeli Vrh Zip2

RJEŠENJE - izgradnja poslovne zgrade u pogonu Grabova

RJEŠENJE - izvanredno održavanja obalnog nasipa na pomorskom dobru u pogonu Grabova


RJEŠENJE - Elektrana Papuča


RJEŠENJE - Elektrana Otočac kogeneracijsko postrojenje


POZIV - vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na česticama koje garniče sa k.č.br.  4980, 4960, 4963, 4954, 4987, 4953/7 k.o. Perušić na kojima je predviđena izgradnja prometnica sa infrastrukturom, na području Općine Perušić 


RJEŠENJE - skijalište Panos (Vrhovine)


JAVNI POZIV - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetsko sustava distribucije električne energije STS 10(20)0,4 kv "PERNARI...


POZIV
stranke na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:              stambeni  
KAT. ČEST:        1696/3, K.O. Novalja, u Novalji;
INVESTITOR:     Katarina Jurjević, Novalja, Bjelovarska 10;


 

RJEŠENJE - izgradnja Prometnice D106 Škuncini stani - Gajac

RJEŠENJE - rekonstrukcija recepcije samostojeće javne zgrade Vrtova Lunjskih maslinika

RJEŠENJE - izgradnja informativno-edukacijske promatračnice te obnova lokve (pojilišta)

RJEŠENJE - građenje građevine gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - kogeneracijsko postrojenje, 3.skupine na lokaciji Otočac- Prozor 180


POZIV
stranke na uvid u idejni projekt zahvata u prostoru radi izjašnjenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole u skladu s člankom 142. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:             stambeni (A-H) 
KAT. ČEST:        1825/109, K.O. Novalja, u Škuncinim Stanima;
INVESTITOR:    Stanislava Bartulović, Novalja, Marka Marulića 5;


POZIV za
vlasnike  i nositelje drugih stvarnih prava na susjednim nekretninama i to  sa k.č.br. 910, 906/1, 905/1, 905/2, 904/1, 903/1, 902/1, 901/1, 900/1, 4762/1, 899/1, 898/1, 897/1, 894/1, 895 sve u  k.o. Konjsko Brdo a koje graniče sa k.č.br. 907, 904/2, 897/2 k.o. Konjsko Brdo na kojima je predviđena izgradnja asfaltne baze, na području Općine Perušić, Ličko-senjska županija


POZIV
stranke na uvid u idejni projekt zahvata u prostoru radi izjašnjenja u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole u skladu s člankom 142. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:             višestambeni 
KAT. ČEST:        955/511, K.O. NOVALJA I, u NOVALJI;
INVESTITOR:    „FP gradnja Miškić“, Sesvete, Gajeva 2e;


POZIV
stranke na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:             ugostiteljsko-turistička građevina, aparthotel
KAT. ČEST:        1624/15,  K.O. Novalja, u Novalji;
INVESTITOR:     „Navalia turist“ d.o.o., Zagreb, Jasenovačka 7;


POZIV
stranke na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:             stambeni
KAT. ČEST:        955/659, K.O. Novalja I, u Novalji;
INVESTITOR:     Mario Tironi, Popovec, Varaždinska 13;


POZIV
vlasnike nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskim česticama 57/110., 57/1., 57/119, 1018, 1020/1., 101/1 i 97/6 sve čestice u k.o. Senj, odnosno s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, za zahvat u prostoru:
građenje kabelskog dalekovoda 20 kV od TS 20/0,4 kV „LOPICA 2“ do  TS 20/0,4 kV „MUNDARIČEVAC 3“


Lokacijska dozvola - za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana – članak 147. stavak 3.
Lokacijska dozvola za proširenje odlagališta otpada „Podum“ Otočac


POZIV
OBJEKT:             stambeni
KAT. ČEST:        955/468, K.O. Novalja I, u Novalji;
INVESTITOR:     Tomislav Škunca, Austrija, Beč, Wallgasse 19/25;


PROVEDBA JAVNOG UVIDA I JAVNOG IZLAGANJA
u postupku Glaven ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Sanacija mosta Plitvice na LC 59135 Poljanak-Plitvica selo"


POZIV
sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada „Caska-Novalja“


POZIV
Vodoopskrba naselja Borovićevi stani


POZIV
Vodoopskrba naselja Zubovići


Elaborat gospodarenja otpadom - EKO GOSPIĆ d.o.o.


INFORMACIJA
o uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagališta otpada "Rakitovac", Počuča brdo bb, operatera Komunalac Gospić d.o.o.


JAVNI POZIV
rekonstrukcija dijela lokalne ceste – spojna cesta naselja Donja Klada


JAVNI POZIV
izdavanje građevinske dozvole -
- opskrbne vodovodne mreže za naselje Panjinovići i okolicu, naselja Šošići i Lemić Dolac, naselja Glavaši i Ivetići, naselje Vukelići, naselja Modrići, Devčići i okolicu i naselje Dujmišići i okolicu
- dovodnog cjevovoda za VS «Dujmišići», opskrbne vodospreme VS «Dujmišići» i vodovodne prekidne komora PK «Svetište»


POZIV - stranka u postupku izdavanja Dozvole za gospodarenjem otpadom (Vrhkom d.o.o.)

Elaborat gospodarenja otpadom Vrhkom d.o.o.


RJEŠENJE - izgradnja reciklažnog dvorišta u Senju


POZIV
REKONSTRUKCIJA PROMETNICE ŽC 5149 SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BIJELI VRH – VRHOVINE
IDEJNI PROJEKT, ZOP  02-14-ŽC GEOPROJEKT d.d. Opatija
Na katastarskim česticama broj: 1968/1, 1969, 1970, 1971/1, 1972, 1973, 1974/5, 1974/4, 1974/3, 1974/7, 1975/2, 1975/1, 1976/2, 4380, 198, 4379, 1981/2, 1982/2, 1982/3, 4347, 2053/1, 2053/2, 4342, 2054, 2080/1, 2080/20, 2081,4344, 2090/4, 2085/8, 2090/5, 4345, 2092, 2093/1
 - Sve katastarska općina VRHOVINE.


 POZIV
IZGRADNJA PRISTUPNE PROMETNICE SPORTSKO-REKREACIJSKOM CENTRU BIJELI VRH – VRHOVINE
IDEJNI PROJEKT, ZOP  02-14-PP GEOPROJEKT d.d. Opatija
Na katastaskim čestica broj: 2054/1, 2055, 2056/2, 2056/3, 2056/9, 2080/1, 2080/5, 2080/6, 2080/7, 2080/8, 2080/9, 2080/10, 2080/11, 2080/12, 2080/13, 2080/14, 2080/15, 2080/16, 2080/20, 2081/1, 2082, 2085/7, 2085/8, 4344/1 - Sve katastarska općina VRHOVINE.


POZIV
stranke na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:              stambeni – rekonstrukcija, nadogradnja 
KAT. ČEST:        1720/1, K.O. Novalja, u Novalji;
INVESTITOR:     Mato Vladić, Oprisavci, Oprisavci 224A;


ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM tvrtke METIS d.d.Kukuljanovo 414, Kukuljanovo za obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade, oporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada na lokaciji Metis d.d. Podružnica Otočac – Špilnički odvojak 11, Otočac


RJEŠENJE
- Izgradnja građevine "Skijalište Panos", Idejni projekt - Akumulacija i sustav zasnježenja"


ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM ZA GACKA d.o.o., OTOČAC


POZIV
stranke na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:             stambeni  
KAT. ČEST:        955/863, K.O. Novalja I, u Novalji;
INVESTITOR:     „Miškić“ d.o.o., Sesvete, Gajeva 2e;


POZIV
stranke na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole u skladu s člankom 116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13) za:
OBJEKT:             stambeni  
KAT. ČEST:        955/864, K.O. Novalja I, u Novalji;
INVESTITOR:     „Miškić“ d.o.o., Sesvete, Gajeva 2e;


JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije

ODLUKA (Strateška procjena utjecaja na okoliš)


 


 

..:: A R H I V A ::.. E

 

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI