Menu

Prethodno savjetovanje

5. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti za „Prijevoz učenika osnovnih škola“.

       

                   1. Obavijest prethodno savjetovanje

                   2. Dokumentacija o nabavi - Prijevoz učenika osnovnih škola

                   3. Tehnička specifikacija

                   4. ESPD zahtjev - eESPD - 6  18JN (Prijevoz učenika osnovnih škola) GRUPA 1,2,3  (XML)

                   5. Troškovnik - grupa 1 

                   5. Troškovnik - grupa 2

                   5. Troškovnik - grupa 3

             

4. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“

Ličko – senjska  županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za „Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra“ u sklopu projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava K.K. 03.1.2.01.0017).

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

                OBAVIJEST      

                NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI         

  

Dokumentacija o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave Uređivanje infrastrukture Razvojnog centra   

1.       TROŠKOVNIK

2.       eESPD ZAHTJEV – OBRAZAC

3.       PRIJEDLOG UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

4.       GLAVNI PROJEKT, IZVEDBENI PROJEKT I SHEME STOLARIJE

5.       IZJAVA O REFERENCAMA

6.    IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Objavljeno:  09.08.2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovnju

 

>>>Arhiva<<<

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI