Menu

Javna nabava

I. Izmjene Plana nabave za 2017. godinu


PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU   


Registar bagatelne nabave za 2016. godinu


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 09. studenoga  2016. god.

 


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 23. veljače 2016. god.


Registar bagatelne nabave za 2015. godinu 


XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. 

II. dopuna Plana nabave za 2016. godinu

I. dopuna Plana nabave za 2016. godinu

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU


Odluka o V. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


Odluka o IV. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA


Odluka o III. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


Odluka o II. izmjeni i dopuni Plana nabave u 2015. g.


Poziv na nadmetanje – Usluga razminiranja i pretraživanja


Odluka o I. dopuni Plana nabave u 2015. g.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 20. ožujka 2015. godine


PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU


Izmjena Pravilnika o provedbi postupka javne nabave male vrijednosti


Pravilnik o provedbi postupka nabave male vrijednosti


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11 i 83/13) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Ličko-senjska županija ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi."


Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Podaci u Registru ugovora ažurirani su dana 10. srpnja 2014. godine


..:: A R H I V A ::..

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI