Župan

Više Ličko-senjska županija - Župan

Županijska
skupština

Više Ličko-senjska županija - Županijska <br/> skupština

Službeni glasnik

Više Ličko-senjska županija - Službeni glasnik

Upravni
odjeli

Više Ličko-senjska županija - Upravni <br/> odjeli

Ustanove i
društva

Više Ličko-senjska županija - Ustanove i <br/> društva

Proračun

Više Ličko-senjska županija - Proračun<br/><br/>

Javna
nabava

Više Ličko-senjska županija - Javna <br/> nabava

Prostorni
plan

Više Ličko-senjska županija - Prostorni <br/> plan

Ličko-senjska županija - Posljednje vijesti Posljednje vijesti

 

UO za poslove župana i županijske skupštine

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Gordana Pađen dipl. iur.

Telefon: 053/588-207
Fax: 053/572-436
E-mail: gordana@licko-senjska.hr
E-mail: tajnistvo@licko-senjska.hr

UO za financije i javnu nabavu

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Mira Jurišić, struč.spec.oec

Telefon: 053/588-238
Telefon: 053/573-657
Fax: 053/573-657
E-mail: racunovodstvo@licko-senjska.hr

UO za društvene djelatnosti

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Valentina Zdunić, mag.ing.

Telefon: 053/588-243
Telefon: 053/588-240
Fax: 053/588-284
E-mail: drustvene-djelatnosti@licko-senjska.hr

UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
P.O. Pročelnik: Mario Barković, dipl.ing.

Telefon: 053/588-266
Fax: 053/658-066
E-mail: mario.barkovic@licko-senjska.hr

UO za gospodarstvo

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Ana Rukavina - Stilinović, univ.spec.oec.

Telefon: 053/588-248
Telefon: 053/588-285
Fax: 053/588-287
E-mail: gospodarstvo@licko-senjska.hr

UO za opću upravu

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnik: Juraj Verzon, dipl. učitelj

Telefon: 053/574-213
Fax: 053/574-357
E-mail: juraj.verzon@licko-senjska.hr

Služba za unutarnju reviziju

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić
Pročelnica: Anita Varžak, dipl. oec.

Telefon: 053/588-255
Fax: 053/588-288
E-mail: anita@licko-senjska.hr

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Ličko-senjska županija smještena je između Primorsko-goranske županije na sjeverozapadu, Karlovačke županije na sjeveru, Zadarske županije na jugu i jugoistoku te Bosne i Hercegovine na istoku. Ima središnji geografski položaj i važno spojno značenje unutar prostora Republike Hrvatske.

0 Broj stanovnika
0 Broj gradova
0 Broj općina
Karta Ličko-senjske županije