Menu

Dnevni red XXIII. sjednice Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

   KLASA: 021-04/17-01/11

   URBROJ: 2125/1-01-17-01

   Gospić, 3. ožujka 2017. godine

               Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XXIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko – senjske županije, koja će seodržati  14. ožujka 2017. godine (UTORAK) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati. 

 

D n e v n i    r e d

               Aktualni sat

1.      Usvajanje zapisnika s  XXII. Sjednice Županijske skupštine

2.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za drugo polugodište 2016. godine

3.     Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2016. godinu (Prilog 1)

4.      Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2017. godinu

5.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2016. godinu

6.      Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2016. godinu (Prilog 1)

7.      Donošenje Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije (Prilog 1) (Prilog 2)

8.      Donošenje Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije (Prilog 1)

9.      Donošenje Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Ličko-senjskoj županiji za razdoblje od 2016. do 2020. godine

10.  Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2017. godinu

11.  Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za prva dva tromjesečja 2017. godine za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije

12.  Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2016. godinu

13.  Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja dijela k.č.br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje

14.  Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru uređene posebne plaže «Straško» u svrhu gospodarskog korištenja

15.  Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja- uređene javne plaže Straško u Novalji

16.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju prijedloga Grada Novalje za donošenje Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji (Prilog 1

17.  Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji

18.  Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2017. godini

19.  Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb u Ličko-senjskoj županiji i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini

20.  Donošenje Odluke o  minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2017. godini

21.  Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2017. godini

22.  Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2017. godini

23.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije (Prilog 1)

24.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

25.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Gospić (Prilog 1)

26.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjeni i dopuni Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

27.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (Prilog 1)

28.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Otočac za potpisivanje Sporazuma Broj: 2016-009 s tvrtkom Phoenix  Farmacija d.o.o. Zagreb (Prilog 1)

29.  Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije (Prilog 1) (Prilog 2)

30.  Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije

31.  Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije

32.  Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Ličko-senjske županije

33.  Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Grad Gospić) (Prilog 1)

 

DOPUNA DNEVNOG REDA:

         34. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije
         35. Donošenje Odluke o I. izmjenama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Ličko-senjske županije
         36. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Milana Podnara, Plitvička Jezera

 

           Napomena:

           Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije  (www.licko-senjska.hr ).

           Konačni prijedlog Odbora za javna priznanja za točku 12.dostavit će se prije početka sjednice.

           Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite p.o. pročelnici Tajništva Ličko – senjske županije Gordani Pađen (tel.: 588-208, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

              

               S poštovanjem, 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                      mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT