Menu

20. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/16-01/32

URBROJ: 2125/1-01-16-01

Gospić, 8. srpnja 2016. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XX. sjednicu Županijske skupštine Ličko – senjske županije, koja će se održati 19. srpnja 2016. godine (utorak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.  

 

D n e v n i    r e d

           Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika s XIX. sjednice Županijske skupštine

 2. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2015. godini (Prilog 1)

 3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2015. godinu Prilog 1 Prilog 2

 4. Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2015. godinu Prilog 1

 5. Donošenje Zaključka po Informaciji o ulozi policije i lokalne zajednice u turističkoj sezoni na području Ličko-senjske županije Prilog 1

 6. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini Prilog 1

 7. Donošenje Zaključka po Izvješću trgovačkog društva Lika ceste d.o.o. Gospić za 2015. godinu Prilog 1 Prilog 2

 8. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA–e za 2015. godinu Prilog 1 Prilog 2

 9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2015. godinu Prilog 1 Prilog 2

 10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu Prilog 1

 11. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu

 12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 31.12. 2015. godine Prilog 1 Prilog 2

 13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2015. godinu Prilog 1 Prilog 2

 14. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2016. godinu

 15. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu Prilog 1 Prilog 2

 16. Donošenje Odluke o I. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu

 17. Donošenje Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Ličko-senjskoj županiji za 2016. i 2017. godinu Prilog 1

 18. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Ličko-senjskoj županiji Prilog 1

 19. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra - uređene javne plaže «Rača»u Svetom Jurju (Grad Senj) s procijenjenom vrijednosti koncesije Prilog 1

 20. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže «Rača»u Svetom Jurju

 21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ S. S. Kranjčevića Senj Prilog 1 Prilog 2

 22. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta SŠ P. Rittera Vitezovića u Senju Prilog 1 Prilog 2

 23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta SŠ Plitvička Jezera Prilog 1 Prilog 2

 24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o nabavi radiološkog ultrazvučnog uređaja

 25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije Prilog 1

 26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Senj Prilog 1

 27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Novalja Prilog 1

 28. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”, vlasnika Slavka Štetića iz Zagreba

 29. Donošenje Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije

 


    DOPUNA DNEVNOG REDA

31.   Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Otočac (PRILOG 1

32. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja Korenica (PRILOG 1)

33. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

 

 

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.licko-senjska.hr

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

 

S poštovanjem,  

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 

          mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT