Menu

Dnevni red XXI. sjednice Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/16-01/38

URBROJ: 2125/1-01-16-01

Gospić, 23. rujna 2016. godine

               Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XXI. sjednicu Županijske skupštine Ličko – senjske županije, koja će seodržati 4. listopada 2016. godine (UTORAK) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati. 

 

D n e v n i    r e d

               Aktualni sat

 1. Usvajanje zapisnika s XX. sjednice Županijske skupštine
 2. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara s procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Ličko-senjske županije PRILOG 1 PRILOG2 PRILOG 3 PRILOG 4 PRILOG 5 PRILOG 6 PRILOG 7
 3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana  za prvo polugodište 2016. godine PRILOG 1
 4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1.- 30.6.2016. godine PRILOG1 PRILOG 2 PRILOG 3
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1.-30.6.2016. godine PRILOG 1 PRILOG 2
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na kratkoročno zaduživanje Ličko-senjske županije s Privrednom bankom Zagreb d.d.
 7. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu PRILOG 1 PRILOG 2
 8. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu
 9. Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju poljoprivrede na području Ličko-senjske županije PRILOG 1
 10. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016.-2020. godine
 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2016. godini PRILOG 1
 2. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstva za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2016. godini
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije PRILOG 1
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA za poticanje, provedbu i koordinaciju aktivnosti regionalnog razvoja u Ličko-senjskoj županiji
 5. Donošenje Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Ličko-senjske županije Općini Brinje
 6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja-uređene javne plaže «Rača» u Svetom Jurju PRILOG 1 PRILOG 2
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije PRILOG 1
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije  - Grad Otočac  PRILOG 1
 9. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva 

DOPUNA DNEVNOG REDA:

   20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice  Gospić

    21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području Nacionalnog parka «Plitvička jezera», vlasnice Dušanke Todorović iz Sremčice, Republika Srbija

Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.licko-senjska.hr

               Materijal za točku 2. dnevnog reda nalaze se na CD-u,a prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za točku 19. dostavit će se prije početka sjednice.

               Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

              

               S poštovanjem, 

                                                                                                                         PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                      mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

Pozivi za odbore:

Dnevni red 19. sjednice Odbora za Proračun i financije

Dnevni red 13. sjednice Odbora za gospodarska pitanja

Dnevni red 13. sjednice Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport

Dnevni red 17. sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

Dnevni red 20. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Dnevni red 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT