Menu

Dnevni red XXII. sjednice Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/16-01/50

URBROJ: 2125/1-01-16-01

Gospić,  9. prosinca 2016. godine


Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XXII. sjednicu Županijske skupštine Ličko – senjske županije, koja će seodržati  20. prosinca 2016. godine (UTORAK)u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.  


D n e v n i    r e d

 

  Aktualni sat

 

 

1. Usvajanje zapisnika s XXI. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Odluke o izgradnji Razvojnog centra Ličko-senjske županije
3. Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011. - 2013. godine
4. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2015. godinu s Planom provedbe naloga i preporuka
5. Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Financijski plan projekata - investicija 2017.-2019. godine
7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu
8. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2017. godinu
9. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije u 2017. godini
10. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u sportu iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu
11. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu
12. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programske podrške udruga proizašlih iz Domovinskog rata registriranih na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu
13. Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju institucionalne podrške udrugama registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu
14. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje zadužnice Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja za 2016. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite za Ličko-senjsku županiju za 2017. godinu
16. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Ličko-senjske županije
17. Donošenje Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
18. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta na crikveničko – vinodolskom području
19. Donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje od 2017. – 2019. godine
20. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2016. godini
21. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja - dio k.č.br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje s procjenom vrijednosti koncesije
22. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja dijela k.č.br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje
23. Donošenje Odluke o odbijanju povjeravanja ovlaštenja Gradu Senju za davanje koncesija na pomorskom dobru na području Grada Senja
24. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za razdoblje od 2017. – 2019. godine
25. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2017. godinu
26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab - Lun
27. Donošenje Odluka o produljenju Ugovora:
- broj 09001 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/101 «Jezerane»
- broj 09002 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/102 «Križ-Kamenica»
- broj 09003 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/103 «Brinje»
- broj 09004 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/104 «Dabar»
- broj 09005 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/105 «Kompolje»
- broj 09006 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/106 «Otočac»
- broj 09007 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/107 «Sinac»
- broj 09008 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/108 «Vrhovine»
- broj 09009 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/109 «Perušić»
- broj 09010 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/110 «Pazarišta»
- broj 09011 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/111 «Lički Osik»
- broj 09012 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/112 «Smiljan»
- broj 09013 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/113 «Gospić»
- broj 09016 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/116 «Medak»
- broj 09017 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/117 «Novalja»
- broj 09018 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/118 «Baške Oštarije»
- broj 09024 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/124 «Švica»
28. Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2017. godinu
29. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Otočac
30. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Marije Radovan iz Šibenika
31. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Karlovcu Stalne službe u Gospiću
32. Donošenje Rješenja o razrješenju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Plitvička Jezera)
33. Donošenje Rješenja o predlaganju predstavnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije u Povjerenstvo za pripremu Nacrta odluke o zaštiti slijeva vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk

 

Dopuna dnevnog reda:

1.      Donošenje Zaključka o usvajanju Analize davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Straško (Grad Novalja) s procjenom vrijednosti koncesije

2.      Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Straško u Gradu Novalji

3.      Donošenje Zaključka o usvajanju Studije opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže Zrće (Grad Novalja) s procjenom vrijednosti koncesije

4.      Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji

5.      Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Zvonka Prce iz Korenice

 

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.licko-senjska.hr

Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje za točku 33. dostavit će se prije početka sjednice.

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

S poštovanjem,  

 

 

   PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

 

     mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

 

MATERIJALI:

Materijal za točku 1
Materijal za točku 2
Materijal za točku 3
Materijal za točku 4
Materijal za točku 4 prilog-1
Materijal za točku 4 prilog-2
Materijal za točku 5
Materijal za točku 5 prilog-1
Materijal za točku 5 prilog-2
Materijal za točku 5 prilog-3
Materijal za točku 6

Materijal za točku 6 prilog 1
Materijal za točku 6 prilog-2

Materijal za točku 6 prilog 3
Materijal za točku 6 prilog-4
Materijal za točku 7
Materijal za točku 8
Materijal za točku 9
Materijal za točku 10
Materijal za točku 10 prilog-1
Materijal za točku 10 prilog-2
Materijal za točku 11
Materijal za točku 12
Materijal za točku 13
Materijal za točku 14
Materijal za točku 15

Materijal za točku 16

Materijal za točku 17

Materijal za točku 17 prilog 1

Materijal za točku 18

Materijal za točku 19
Materijal za točku 19 prilog-1
Materijal za točku 20
Materijal za točku 21
Materijal za točku 22
Materijal za točku 23
Materijal za točku 24
Materijal za točku 24 prilog-1
Materijal za točku 25
Materijal za točku 25 prilog-1
Materijal za točku 26
Materijal za točku 27 101 Jezerane
Materijal za točku 27 102-Križ-Kamenica
Materijal za točku 27 103-Brinje
Materijal za točku 27 104-Dabar
Materijal za točku 27 105-Kompolje
Materijal za točku 27 106-Otočac
Materijal za točku 27 107 Sinac
Materijal za točku 27 108-Vrhovine
Materijal za točku 27 109-Perušić
Materijal za točku 27-110-Pazarišta
Materijal za točku 27-111-Lički Osik
Materijal za točku 27-112-Smiljan
Materijal za točku 27-113-Gospić
Materijal za točku 27-116-Medak
Materijal za točku 27-117-Novalja
Materijal za točku 27-118-Baške Oštarije
Materijal za točku 27-124-Švica
Materijal za točku 28
Materijal za točku 29
Materijal za točku 29-prilog-1
Materijal za točku 29-prilog-2
Materijal za točku 30
Materijal za točku 31

Materijal za točku 31 prilog 1
Materijal za točku 32

Materijal za točku 32 prilog 1
Materijal za točku 33

Materijal za točku 35

 

Pozivi za odbore:

- Dnevni red 21. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise

- Dnevni rad 3. sjednice Odbora za pitanja Hrvatskih branitelja

- Dnevni red 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

- Dnevni red 14. sjednice Odbora za gospodarska pitanja

 - Dnevni red 13. sjednice Odbora za prosvjetu, kulturu, znanost i šport

Dnevni red 20. sjednice Odbora za Proračun i financije

Dnevni red 20. sjednice Odbora za izbor i imenovanje

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT