Menu

XXIV. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

   KLASA: 021-04/17-01/14

   URBROJ: 2125/1-01-17-01

   Gospić, 4. travnja 2017. godine

               Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XXIV. sjednicu Županijske skupštine Ličko – senjske županije, koja će seodržati  11. travnja 2017. godine (UTORAK) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati. 

 

D n e v n i    r e d

               Aktualni sat

1.      Usvajanje zapisnika s  XXIII. sjednice Županijske skupštine

2.      Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti, zapošljavanja i provođenju mjera aktivne politike zapošljavanja u Ličko-senjske županije u 2016. godini (Prilog 1)

3.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

4.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

5.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

6.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

7.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

8.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2016. godinu (Prilog 1)

9.      Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

10.  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

11.  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2016. godinu (Prilog 1)

12.  Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2016. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

13.  Donošenje Zaključka o pristupanju provedbi Projekta izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava regije Sjeverni Jadran (Prilog 1)

14.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Zore Tomanović, Vukovar

15.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Josipa Štefančića, Križpolje

    DOPUNA DNEVNOG REDA:

                16. Donošenje Odluke o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Ličko-senjskoj županiji (Prilog 1)

           Napomena:

           Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije  (www.licko-senjska.hr ).

           Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite p.o. pročelnici Tajništva Ličko – senjske županije Gordani Pađen (tel.: 588-208, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

              

               S poštovanjem, 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                      mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT