Menu

III. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/17-01/32

URBROJ: 2125/1-01-17-01

Gospić, 15. rujna 2017. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam III. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 25. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.  

Dnevni red


Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s II. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2017. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30. 6. 2017. godine Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4
3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2016. godinu Prilog 1 Prilog 2
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o poslovanju gospodarskih subjekata Ličko-senjske županije u 2016. godini Prilog 1
5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2017. godini
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2017. godini
8. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesiji na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2017. godini
9. Donošenje Odluke o I. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije u razdoblju od 2017. – 2019. godine
10. Donošenje Odluke o I. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2017. godinu
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja Prilog 1
12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta «Izgradnje trajektnog pristaništu Stinica – Nova rampa» Prilog 1
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta «Održavanje obalnih zidova i komunalnih vezova od lukobrana Sv. Ambroza do gata Sv. Nikole u luci Senj» Prilog 1
14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju projekta «Sanacije gata, pokosa prometnice na istočnoj obali i sanaciju pokosa prometnice, šetnice i gatova na zapadnoj obali u Lunu, uvala Tovarnele» Prilog 1
15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Prilog 1
16. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole «Anž Frankopan» Kosinj
17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Donji Lapac
18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kralja Tomislava, Udbina Prilog 1
19. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Dopune Statuta Srednje škole Plitvička jezera Prilog 1 Prilog 2
20. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Lucije Grbić iz Plitvičkih Jezera
21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Zorana Grbić iz Vrbasa, Republika Srbija
22. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Vesne Grbić iz Novog Sada, Republika Srbija
23. Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor Lika cesta d.o.o. Gospić
24. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste
25. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Novalja
26. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Senj
27. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije
28. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije
29. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Ličko-senjske županije

DOPUNE DNEVNOG REDA:

(Napomena: Prve 4 točke iz dopune dnevnog reda postale su točke 5., 6., 7. i 8. dnevnog reda, a  5 točka dopune iza točke 29., kao točka 34.)

5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3

6. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu

7.  Donošenje Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika PU ličko-senjske Prilog 1

8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova  na lokalnoj razini Prilog 1

34. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za izgradnju distribucijskog sustava i distribuciju plina na području Ličko-senjske županije

Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

               Prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje pod točkama 23. do 29. dostavit će se na sjednici Skupštine.

               Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite p.o. pročelnici Tajništva Ličko–senjske županije Gordani Pađen (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv., v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT