Menu

IV. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/17-01/50

URBROJ: 2125/1-01-17-01

Gospić, 5. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam IV. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 15. prosinca  2017. godine (petak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 10,00 sati. 

D n e v n i    r e d

Aktualni sat

1.      Usvajanje zapisnika s  III. sjednice Županijske skupštine

2.      Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

3.      Donošenje Odluke o III. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2017. godinu

4.      Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

5.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

6.      Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu

7.      Donošenje Programa «Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Ličko-senjske županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova»

8.      Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Prilog 1)

9.      Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na kratkoročno zaduživanje Ličko-senjske županije s Privrednom bankom Zagreb d.d.

10.  Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Gospić za 2018. godinu

11.  Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Ličko-senjske županije u 2018. godini

12.  Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba u sportu iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

13.  Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju Programa javnih potreba Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu

14.  Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programske podrške udruga proizašlih iz Domovinskog rata registriranih na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu

15.  Donošenje Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju institucionalne  podrške udrugama registriranim na području Ličko-senjske županije iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2018. godinu

16.  Donošenje Zaključka o odobravanju Programa rada s financijskim planom Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1)

17.  Donošenje Zaključka o prihvaćanju  Analize stanja  sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije za 2017. godinu

18.  Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Ličko - senjske županije za 2018. godinu

19.  Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju okoliša Ličko-senjske županije za razdoblje od 2013. – 2016. godine (Prilog 1)

20.  Donošenje Odluke o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju Prostornog plana Ličko-senjske županije (Prilog 1)

22.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije

23.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

24.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

25.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj

26.  Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru na plaži Banja k.o. Sveti Juraj

27.  Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2018. godinu (Prilog 1)

28.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na produljenje roka za ishodovanje uporabne dozvole po Ugovoru o  koncesiji na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene Žrnovnica, k.o. Sveti Juraj, uvala Malin

29.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji  Rab - Lun

30.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta «Izvanredno održavanje mula «Mandrač» za komunalne vezove i istezališta za plovila u luci Karlobag» (Prilog 1)

31.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju projekta «Trajektno pristanište nova rampa unutar lučkog područja Lučke uprave Senj u u uvali Stinica»

32.  Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011. - 2013. godine

33.  Donošenje Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ličko-senjske županije za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih

34.  Donošenje Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Ličko-senjske županije od 2016. do 2020. godine (Prilog 1)

35.  Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2016. godinu s Planom provedbe naloga i preporuka (Prilog 1) (Prilog 2)

36.  Donošenje Programa rada Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2018. godinu

37.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2017. godini

38.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2017. godini

39.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o visini cijena usluga skrbi izvan vlastite obitelji u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije

40.  Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta OŠ  S. S. Kranjčevića Senj

41.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Ane Marije Azenić iz Vukovara

42.  Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Štefanije Grđan iz Korenice

43.  Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću (Prilog 1)

44.  Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja

45.  Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju, zadaćama i imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava Ličko-senjske županije

            Napomena:

               Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).

               Materijali za točke 4 i 5. nalaze se na CD-u, a prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje za točke 44. i 45. dostavit će se na sjednici Skupštine.

               Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite p.o. pročelnici Tajništva Ličko–senjske županije Gordani Pađen (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv.

Sjednice radnih tjela:

 

- Dnevni red 4. sjednice Odbora za izbor i imenovanje
- Dnevni red 3. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise
- Dnevni red 2. sjednice Odbora za gospodarska pitanja
- Dnevni red 3. sjednice Odbora za Proračun i financije
- Dnevni red 1. sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
- Dnevni red 1. sjednice Odbora za pitanja Hrvatskih branitelja

DOPUNA DNEVNOG REDA 

 45. Donošenje Odluke o županijskim
porezima

46. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o
podizanju kratkoročnog kredita za održavanje tekuće likvidnosti Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2018. godini.

 

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT