Menu

Dnevni red V. sjednice Županijske skupštine

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
KLASA: 021-04/18-01/01

URBROJ: 2125/1-01-18-01

Gospić, 26. siječnja 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam V. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će seodržati 8. veljače  2018. godine (četvrtak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati. 

D n e v n i    r e d

Aktualni sat

1.        Usvajanje zapisnika sa  IV. sjednice Županijske skupštine

2.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Ličko-senjske županije

3.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika  Ličko-senjske županije

4.        Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije u 2018. godini za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije 

5.        Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/110 “Pazarišta” (Prilog 1)

6.        Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti  na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (Prilog 1)

7.        Donošenje Odluke o izmjeni odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Ličko-senjske županije (Prilog 1)

8.     Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2018. godini

9.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnim prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2018. godini

10.   Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje   minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2018. godini

11.  Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini

12.   Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2018. godini

13.     Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ dr. Franje Tuđmana u Korenici o potpisivanju bjanko zadužnice u visini od 1.500.000,00 kn (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)

14.     Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta OŠ  Perušić (Prilog 1)

15.   Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude  po pravu prvokupa ponuđenog kulturnog   dobra u vlasništvu Republike Hrvatske upisanog u zemljišnoknjižni uložak k.o. Plitvička Jezera (Prilog 1)

16.    Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Zorana Grbića, Vrbas, Republika Srbija

NAPOMENA:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr ).

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite pročelniku Tajništva Ličko–senjske županije Petru Krmpotiću (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. '; document.getElementById('cloak30648').innerHTML += ''+addy_text30648+'<\/a>'; //--> ).

               S poštovanjem,

P R E D S J E D N I C A

Nada Marijanović, mag.ing.silv.,v.r.

Sjednice odbora:

Odbor za Proračun i financije

Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i šport

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb

DOPUNA DNEVNOG REDA
17. Donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT