Menu

Dnevni red za elektroničku IX. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/20-01/11
URBROJ: 2125/1-01-20-1
Gospić, 23. travnja 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 3/18 - ispravak) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13 i 2/18), a u skladu s uputom Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/14, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujke 2020.g.) sazivam IX. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 27. travnja 2020. godine (PONEDJELJAK), s početkom u 10.00 sati.


D n e v n i r e d
Aktualni sat


1. Usvajanje zapisnika sa VIII. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Ličko-senjske županije (Prilog 1)
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije (Prilog 1)
4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2020. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za izračun plaća i naknade te ostvarivanja drugih prava iz rada izvršnih čelnika Ličko-senjske županije (Prilog 1)
6. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Ličko-senjske županije
7. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela (Prilog 1)
8. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u 2020. godini
9. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardnima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini
10. Donošenje Odluke o izmijenama Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Gospić, Doma zdravlja Otočac, Doma zdravlja Novalja, Doma zdravlja Senj i Doma zdravlja Korenica (Prilog 1)
11. Donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Bačvica na području Grada Senja (Prilog 1) (Prilog 2)
12. Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu
13. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2020. godinu (Prilog 1)
14. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2019. godinu (Prilog 1)
15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Jasne Đerić iz Zagreba
16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Jelene Špoljarić iz Plitvičkih jezera
17. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Marije Marton iz Plitvičkih jezera
18. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Zorana Grbića iz Plitvičkih jezera
19. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnice Helene Grisogono iz Zagreba
20. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Vlatka Škarice iz Zagreba
21. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Željka Cvetkovića iz Zagreba
22. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Igora Grisogona iz Plitvičkih jezera
23. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Darka Pavlića iz Plitvičkih jezera
24. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije
25. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije

Napomena:
Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).
Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona završno će biti do 11,00 sati.
Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) sukladno dostavljenim uputama u privitku.
Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Gordanu Pađen, zamjenicu p.o. pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).


S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić

DNEVNI RED 9. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OD 27. TRAVNJA 2020. GODINE

DNEVNI RED ELEKTRONSKE 6. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK OD 27.TRAVNJA 2020. GODINE

 

 

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT