Menu

Dnevni red za elektroničku X. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije

 

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/20-01/13
URBROJ: 2125/1-01-20-1
Gospić, 15. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak i 10/20) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18 i 10/20), a u skladu s uputom Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/14, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujke 2020.g.) sazivam X. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 26. svibnja 2020. godine (UTORAK), s početkom u 9.00 sati.

 

D n e v n i    r e d


Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Ličko-senjske županije za sufinanciranje Projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije
3. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Ličko-senjske županije za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža)
5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja)
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji
7. Donošenje Odluke o odgodi naplate koncesijskih naknada za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za 2020. godinu
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja
10. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporeda sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2020. godini
11. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Statuta Osnovne škole Lovinac
12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Opće bolnice Gospić u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb
13. Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine
14. Donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. – 2022. godine
15. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2019. godinu
16. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2019. godinu
17. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2019. godinu
18. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2019. godinu
19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2019. godinu
20. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2019. godinu
21. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2019. godinu
22. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2019. godinu
23. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2019 . godinu
24. Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice sportova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu
25. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera», vlasnika Maria Biondića iz Otočca

 

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr ).

Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona završno će biti do 11,00 sati .

Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ) sukladno dostavljenim uputama u privitku.

Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Gordanu Pađen, zamjenicu p.o. pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-208, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ).

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K

Marijan Kustić

DNEVNI RED 10. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OD 25. 05. 2020. GODINE

DNEVNI RED 1. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO OD 25. 05. 2020.

DNEVNI RED 3. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB OD 25. 05. 2020. GODINE

DNEVNI RED 7. ELEKTRONSKE SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE OD 25. 05. 2020. G.

 

S dnevnog reda X. sjednice Županijske skupštine skinute su točke 4. do 25.

 

 

 

 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT