Menu

Sazvana XVII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/21-01/13

URBROJ: 2125/1-01-21-1

Gospić, 11. travnja 2021. godine

 

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik»br.11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst) te članka 22., članka 102. i 104. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20, 11/20–pročišćeni tekst,3/21i6/21-pročišćeni test), sazivam XVII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije,koja će se održati elektroničkim putem 14.travnja 2021.godine(SRIJEDA),spočetkom u 11.00 sati.

 

D n e v n i r e d


Aktualni sat

1. Usvajanje Zapisnika sa XVI. sjednice Županijske skupštine (Prilog 1)
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine (Prilog 1) (Prilog 2)
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko-senjske županije za 2020. godinu
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu (Prilog 1)
5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko - senjske županije za 2021. godinu (Prilog 1)
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)
7. Donošenje Izmjene Programa javnih potreba u sportu Ličko-senjske županije za 2021. godinu (Prilog 1)
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini (Prilog 1)
9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini (Prilog 1)
10. Donošenje Odluke o isknjiženju dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Senj za realizaciju Projekta izvanrednog održavanja luke Senj – 1 etapa, VI faza i Projekta izvanrednog održavanja dijela luke Karlobag – IV faza (Prilog 1) (Prilog 2)

12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Novalja za realizaciju Projekta postavljanja pontona u luci Novalja (Prilog 1) (Prilog 2)
13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije (Prilog 1) (Prilog 2)
14. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2021. godinu
15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera» vlasnice Elvije Bićanić Dokoza iz Plitvičkih Jezera (Prilog 1)
16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa na području NP «Plitvička Jezera» vlasnice Kristina Kuprešak Čvorak iz Zagreba (Prilog 1)

Napomena:
     Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko-senjska.hr).
     Predviđeno vrijeme za Aktualni sat (pitanja članova Skupštine) je od 11.00 do
12.00 sati, a vrijeme za konzultacije članova o materijalima je od 12.00 do 13.00 sati.

      Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 13.00 do 14.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) sukladno dostavljenim uputama u privitku.
      Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Sanju Vladetić, zamjenicu pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-207, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

S poštovanjem,

P R E D S J E D N I K
Marijan Kustić

Dnevni redovi odbora:

3. SJEDNICA ODBORA ZA GOSPODARSKA PITANJA OD 2021. GODINE

5. SJEDNICA ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU, ZNANOST I SPORT OD 2021. 

DNEVNI RED 13. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT POSLOVNIK I PROPISE OD 2021. GODINE

DNEVNI RED 16. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OD 2021 GODINE

 

 
back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI