Menu

Održana I. Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije

Dana, 15. lipnja 2021. godine u Pučkom otvorenom učilištu «Dr. Ante Starčević» u Gospiću održana je I. Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije.

              

     I. Konstituirajuća sjednica, nakon utvrđenog kvoruma, održala se prema utvrđenom Dnevnom redu:

1.     Izbor Mandatnog povjerenstva

2.     Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata

-utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

     -svečana prisega članova Županijske skupštine

3.   Izbor Odbora za izbor i imenovanje

4.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine

  

Za Predsjednika Županijske skupštine Ličko-senjske županije izabran je Marijan Kustić, dok je za Potpredsjednika Županijske skupštine izabran Zlatko Fumić.

      Na prijedlog Predsjednika Županijske skupštine Dnevni red I. Konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Ličko-senjske župnije je dopunjen te su doneseni akti:

1.     Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i propise

2.     Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za Proračun i financije

3.     Zaključak o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt «Donesimo osmijeh», Kodni broj: UP.02.2.2.11.0006

4.     Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela k.č.br. 1520 k.o. Lukovo Šugarje

5.     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja

6.     Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Senj

7.     Zaključak po Izvješću o stanju vatrogastva i zaštite od požara te stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Ličko-senjske županije za 2020. godinu

8.       Odluka o imenovanju članova u Skupštinu Hrvatske zajednice županija

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT