Menu

DNEVNI RED ZA II. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE OD 28. SRPNJA 2021. GODINE

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 021-04/21-01/22

URBROJ: 2125/1-01-21-1

Gospić, 21. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 – ispravak, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst) te članka 22., članka 102., članka 104. i 106. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/13, 2/18, 10/20, 11/20 – pročišćeni tekst, 3/21 i 6/21-pročišćeni tekst), sazivam II. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati elektroničkim putem 28. srpnja 2021. godine (SRIJEDA), s početkom u 9,00 sati.


D n e v n i   r e d


Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika sa I. Konstituirajuće sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Ličko – senjske županije za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini
6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine 
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Lučkoj upravi Novalja (Prilog 1) (Prilog 2) (Prilog 3)
8. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Ličko-senjsku županiji
9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
10. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za
poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Projekta «Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru Doma zdravlja»

11. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt «Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji», Kodni broj: UP.02.1.1.13.0453

12. Donošenje Zaključka po Izvještaju o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu
13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Razvojne agencije Ličko- senjske županije LIRA –e za 2020. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)
14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Razvojnog centra Ličko-senjske županije
15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj (Prilog 1) (Prilog 2)
16. Donošenje Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2021. - 2025. godine
17. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije
18. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije
19. Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor Lika ceste d.o.o. Gospić
20. Donošenje Odluke o prijedlogu Uprave trgovačkog društva LIKA CESTE d.o.o. Gospić


Napomena:

 Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije (www.licko- senjska.hr).
 Materijal za točku 14. i Konačni prijedlozi Odbora za izbor i imenovanje za točke 17. do 20. dostavit će se prije sjednice Skupštine.
 Vrijeme predviđeno za konzultaciju članova o materijalima putem telefona završno će biti do 11,00 sati.
 Molimo da se o predmetnim točkama dnevnog reda izjasnite, odnosno glasujete u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, elektroničkim putem na (e-mail: gordana@licko- senjska.hr ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) sukladno dostavljenim uputama u privitku.
 Molimo da se pozivu odazovete i sudjelujete u radu elektronske sjednice, a u slučaju spriječenosti o tome izvijestite Gordanu Pađen, pročelnicu         Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine (tel.: 588-207, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

S poštovanjem,


P R E D S J E D N I K
Marijan Kustić

Dnevni redovi Odbora:

 

DNEVNI RED 1. SJEDNICE ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
DNEVNI RED 1. SJEDNICE ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
DNEVNI RED 2. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE 

back to top

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI