Menu

Služba za unutarnju reviziju

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Adresa:   dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić 

Tel.: 053/588-255  

Fax: 053/588-288

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

PROČELNICA:  Anita Varžak, dipl. oec.

 

               Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih financijskih kontrola te daje neovisna i stručna mišljenja i savjete za unaprjeđenje poslovanja Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna) izuzev u onim korisnicima proračuna iz nadležnosti Županije koji uspostave unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja sredstvima.

       Služba za unutarnju reviziju izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije, mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u godini za koju se daje Izjava o fiskalnoj odgovornosti kao sastavni dio Izjave, provodi unutarnje revizije u upravnim tijelima Županije i njenim korisnicima proračuna, obavlja posebne revizije na zahtjev Župana, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama, prati provedbu danih preporuka, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima i predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

Dokumenti:

Interni pravilnik za unutarnju reviziju

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT