Menu

ODLUKA o predmetima u kojima rješenje o izvedenom stanju donosi agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA
I PRIRODE TE KOMUNALNO GOSPODARSTVO
KLASA: 360-01/14-01/06
URBROJ: 2125/1-08-14-03
Gospić, 10.  ožujka  2014. god.

              Na temelju članka 9.a Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgadama („Narodne novine“, br. 86/12 i 143/13) ministrica graditeljstva i prostornog uređenja donesla je

O D L U K U
O PREDMETIMA U KOJIMA RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU DONOSI AGENCIJA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Dana 04. 03. 2014. godine od ovog Upravnog odjela izuzet je slijedeći broj predmeta:
1. Gospić ................ 750
2. Korenica............. 250
3. Novalja .............. 300
4. Otočac................ 400
5. Senj ................... 250

Podatak o kojim je predmetima riječ sve zainteresirane stranke mogu saznati uvidom  na web stranici ličko-senjske županije i na oglasnim pločama Ispostava.

                                PROČELNICA             Katica Prpić, dipl. ing.

..::opis GOSPIĆ::..

..::popis KORENICA::..

..::popis OTOČAC::..

..::popis SENJ::..

..::popis NOVALJA::..

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT

DOKUMENTI