Menu

9. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/14-01/25
URBROJ: 2125/1-01-14-01
Gospić, 27. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09-ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam IX. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije koja će se održati 9. srpnja 2014. godine (srijeda) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica)  s početkom u  11,00 sati.

D n e v n i    r e d

  Aktualni sat
1. Usvajanje Zapisnika s VIII. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za 2013. godinu
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2013. godinu (prilog 1, prilog 2, prilog 3
4. Donošenje Zaključka po Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Ličko-senjske županije za 2013. godinu (prilog 1, prilog 2)
 5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu obavljanja vlastite djelatnosti i korištenja namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Ličko-senjske županije
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
8. Donošenje Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Ličko-senjske županije
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Opće bolnice Gospić
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Novalja
12. Donošenje Odluke o provedbi Projekta sanacije južnog, istočnog i zapadnog pročelja s fasadnim otvorima nove zgrade Doma zdravlja Senj
13. Donošenje Odluke o provedbi Projekta uređenja dijela prostora II. kata Internog odjela  Opće bolnice Gospić
14. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2013. godinu
15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj  
16. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Lučke uprave Novalja
17. Donošenje Zaključka o ispravci pogreške u Odluci o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža) i tekstu Obavijesti namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža)
18. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža)
19. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera”vlasnice Milene Marković, Ruma, Republika Srbija
20. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa u predmetu ponude nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnika Milana Grbića, Kula, Republika Srbija

Napomena:  Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Županijske skupštine Ličko-senjske županije A. Blažević ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,

  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE mr. Darko Milinović, dr. med, v. r.

 

Zbog naknadno iskrslih obveza predsjednika Županijske skupštine, sjednica Županijske skupštine zakazana za 9. srpnja 2014. godine (srijeda) u 11,00 sati, održat će se 8. srpnja 2014. godine (utorak) u 11,00 sati u Velikoj vijećnici, Budačka 55, Gospić.

Sjednice Odbora održat će se također 8. srpnja o.g. (utorak) u zakazano vrijeme.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT