Menu

11. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/14-01/42
URBROJ: 2125/1-01-14-01
Gospić, 28. listopada 2014. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 11. studenoga 2014. godine (utorak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vjećnica) s početkom u 11,00 sati.


D n e v n i   r e d

Aktualni sat
1. Donošenje Zaključka po Izvješću Mandatnog povjerenstva
2. Usvajanje Zapisnika s X. sjednice Županijske skupštine
3. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana za prvo polugodište 2014. godine
4. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2014. godinu
5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske ţupanije u 2014. godini
6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2014. godini
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2014. godini
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Ličko-senjske županije
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka III. ugovora o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduživanje Županije kod Privredne banke Zagreb
11. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu
12. Donošenje Odluke o I. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu
13. Donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Novalja (1. dio / 2. dio)
14. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2014. godini
15. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi Programa mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske županije od 2012.-2015. godine, za 2013. godinu
16. Donošenje Odluke o produljenju razdoblja trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine
17. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina – kulturnog dobra na području k.o. Karlobag, vlasništvo Marice Trogrlić iz Splita, Ante Došena i Josipa Došena iz Hamiltona - Kanada
18. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ vlasništvo Milana Grbića iz Plitvica sela
19. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ vlasništvo Drage Šikman iz Zagreba
20. Donošenje Zaključka po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ vlasništvo Zvonka Prce iz Korenice
21. Donošenje Odluke o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću
22. Donošenje Odluke o razrješenju člana i imenovanju članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
23. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za pitanja nacionalnih manjina
24. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za pitanja hrvatskih branitelja

Napomena:
Izvješće Mandatnog povjerenstva (točka 1.) i prijedlozi imenovanja od točke 22. do točke 24. dostavit će se prije početka sjednice.
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević ili na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
mr. Darko Milinović, dr. med, v.r

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se XI. sjednica Županijske skupštine, koja je zakazana za (utorak) 11. studenoga  2014. godine u 11.00 sati, održati u (PETAK) 14. studenoga u 11.00 sati.

Sjednice  Odbora koje su zakazane za 10. studenoga (ponedjeljak)  održat će se kako su i planirane, dok će se sjednice Odbora zakazane za 11. studenoga (utorak) također održati 14. studenoga (petak) prije sjednice Županijske skupštine u isto vrijeme kako su planirane.

 S poštovanjem,

 Tajništvo.

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT