Menu

14. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/15-01/17
URBROJ: 2125/1-01-15-01
Gospić, 17. travnja 2015. godine

 Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XIV. sjednicu Županijske skupštine Ličko – senjske županije, koja će se održati 28. travnja 2015. godine (utorak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i    r e d

         Aktualni sat   
1. Usvajanje zapisnika s XIII. sjednice Županijske  skupštine
2. Donošenje Odluke o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko-senjske županije (PRILOG 1), (PRILOG 2)
3. Donošenje Odluke o  donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Ličko-senjske županije (PRILOG 1) (PRILOG 2)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Regionalnog programa uređenja i upravljanja plažama u Ličko-senjskoj županiji (PRILOG)
5. Donošenje Zaključka po Informaciji o stanju sigurnosti na području Ličko-senjske županije za 2014. godinu 
6. Donošenje Zaključka po Izvješću o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području Ličko-senjske županije za 2014. godinu  (PRILOG)
7. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Turističke zajednice Ličko-senjske županije za 2014. godinu (PRILOG)
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Novalja 
9. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2014. godinu (PRILOG)
10. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2014. godinu (PRILOG)
11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2014. godinu (PRILOG)
12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2014. godinu (PRILOG)
13. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2014. godinu (PRILOG)
14. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2014. godinu (PRILOG
15. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2014. godinu (PRILOG)
16. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2014. godinu  (PRILOG)
17. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Ličko-senjske županije za 2014. godinu  
18. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Ličko-senjske županije za 2014. godine
19. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2014. godinu
20. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) – Lika
21. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja obitelji Kardum, Plitvica Selo 66/1, Plitvička jezera
22. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Branku Samaržiji osnivaču i direktoru T.D. Kula promet d. o. o. Krasno
23. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Udruzi ratnih veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“
24. Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Rukometnom klubu Gospić
25. Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Udruzi roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“ Gospić
26. Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Stožeru Ličko-senjske županije za obranu digniteta Domovinskog rata
27. Donošenje Odluke o dodjeli zahvale Društvu Crvenog križa Ličko-senjske županije, Gospić 
28. Donošenje Odluke o usvajanju Analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – uređene javne plaže „Banja“ u Senju s procjenom vrijednosti koncesije
(PRILOG)
29. Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže „Banja“ u Senju na k.č.br. 37/2 k.o. Senj
30. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gimnazije Gospić (PRILOG)
31. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Strukovne škole Gospić (PRILOG)
32. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Plitvička jezera (PRILOG)
33. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Otočac  (PRILOG)
34. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Srednje škole Pavla Rittera Vitezovića u Senju (PRILOG)
35. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Donji Lapac (PRILOG)
36. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Perušić  (PRILOG)
37. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj (PRILOG 1), (PRILOG 2)
38. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ dr. Franje Tuđmana, Korenica (PRILOG)
39. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Kralja Tomislava, Udbina (PRILOG)
40. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Lovinac (PRILOG)
41. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Luke Perkovića Brinje (PRILOG)
42. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Plitvička jezera (PRILOG)
43. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ A. G. Matoša Novalja (PRILOG)
44. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Karlobag (PRILOG)
45. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ „Anž Frankopan“ Kosinj (PRILOG)
46. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac (PRILOG)
47. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” suvlasnika Zvonka Balića iz Novog Vinodolskog i Branka Kravića iz Novog Beograda
48. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za strateško planiranje, investicije i fondove Europske unije
49. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun i financije
50. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarska pitanja

Napomena: Materijal za točku 7. dostavit će se prije početka sjednice.    
Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević ili na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                                        

S poštovanjem,       

                                                                                     PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                              mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT