Menu

16. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/15-01/39
URBROJ: 2125/1-01-15-01
Gospić, 17. rujna 2015. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XVI. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 29. rujna 2015. godine (utorak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika viječnica) s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika s XV. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1.1. – 30.6. 2015. godine (PRILOG 1, PRILOG 2)
3. Donošenje Zaključka po Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana rada Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje 1.1. – 30.6.2015. godine (PRILOG 1, PRILOG 2, PRILOG 3, PRILOG 4, PRILOG 5)
4. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Župana Ličko-senjske županije za prvo polugodište 2015. godine
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije
6. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Marasovka i Pećci (Općina Karlobag)
7. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Vela i Mala Črnika (Općina Karlobag)
8. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Trsina i Tvrduša (Grad Senj)
9. Donošenje Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području ispred uvala Bilančevica i Bočarije Vele (Grad Senj)
10. Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru danom u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja u 2015. godini
11. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA-e za 2014. godinu (PRILOG 1, PRILOG 2)
12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2015. godini
13. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa nekretnine na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnice Ljubice Kramarić iz Plitvičkih Jezera
14. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa nekretnine na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnika Miroslava Divjaka iz Zagreba
15. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa nekretnine na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” suvlasnika Dragomira Radovića, Mane Svilara i Zorke Radović iz Vrhovina
16. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” suvlasnika Dušana i Ljubice Čortan iz Korenice
17. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije (Općina Brinje) (PRILOG 1, PRILOG 2)

Napomena:

Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.licko-senjska.hr Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević (tel.: 588-207, fax.: 572-436, e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT