Menu

17. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/15-01/48
URBROJ: 2125/1-01-15-01
Gospić, 20. studenoga 2015. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) te članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09. 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam XVII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije, koja će se održati 30. studenoga 2015. godine (ponedjeljak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vjećnica) s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red

Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa XVI. sjednice Županijske skupštine
2. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2015. godinu
3. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2015. godinu (PRILOG 1, PRILOG 2)
4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko - senjske županije za 2015. godinu
5. Donošenje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije za 2016. godinu
6. Donošenje Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (PRILOG 1, PRILOG 2)
7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Financijski plan projekata - investicija 2016. - 2018. godine (PRILOG 1, PRILOG 2, PRILOG 3)
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Ličko-senjske županije za 2016. godinu
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Analize stanja za 2015. godinu i Plana razvoja sustava civilne zaštite za Ličko - senjsku županiju za 2016. godinu
10. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Ličko-senjske županije za razdoblje 2016. – 2019. godine
11. Donošenje Socijalnog plana Ličko – senjske županije za razdoblje od 2015. – 2020. godine
12. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine
13. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine
14. Donošenje Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine
15. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine
16. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine
17. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ dr. Franje Tuđmana u Korenici (PRILOG 1)
18. Donošenje Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2016. godinu
19. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popisa važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije i donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Ličko – senjske županije
20. Donošenje Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ličko-senjske županije
21. Donošenje Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Ličko-senjske županije
22. Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnina po pravu prvokupa nekretnina na području Nacionalnog parka „Plitvička jezera” vlasnika Igora Grisogona iz Plitvičkih jezera
23. Donošenje Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Stožera zaštite i spašavanja Ličko – senjske županije
24. Donošenje Rješenja o imenovanju mrtvozornice na području Ličko-senjske županije (Općina Perušić)

DOPUNA DNEVNOG REDA
objavljena 27. studenoga 2015. godine


1.    Donošenje Odluke o produljenju Ugovora broj 09019 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/119 „Lovinac“
(PRILOG 1, PRILOG 2)
2.    Donošenje Odluke o produljenju Ugovora broj 09020 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/120 „Korenica“ (PRILOG 1, PRILOG 2)
3.    Donošenje Odluke o produljenju Ugovora broj 09021 o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta broj IX/121 „Udbina“ (PRILOG 1, PRILOG 2)
4.    Davanje Mišljenja o interesu Ličko-senjske županije za izgradnju SKIJALIŠTA PANOS u sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh”  na području Općine Vrhovine (PRILOG 1, PRILOG 2, PRILOG 3)
5.    Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije (PRILOG 1)
6.    Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac

 Napomena: Dnevni red s materijalima je objavljen i na web stranici Županije www.lickosenjska. hr

Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite tajnici Županijske skupštine Ličko – senjske županije A. Blažević (tel.: 388-207. fax.: 572-436, email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) .

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE mr. Darko Milinović, dr. med., v.r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT