JAVNI NATJEČAJ za subvencioniranje troškova poduzetnicima

JAVNI POZIV za subvencioniranje troškova poduzetnicima za korištenje poslovnog prostora i opreme/usluga Razvojnog centra Ličko-senjske županije

(objavljeno 1.11.2021.)