Kontakt

UO za opću upravu

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnik: Juraj Verzon, dipl. učitelj

Telefon: 053/574-213
Fax: 053/574-357
E-mail: juraj.verzon@licko-senjska.hr

O odjelu Dokumenti Kontakt


O odjelu

Upravni odjel za opću upravu obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 

 • pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,  člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status mirnodopskih vojnih invalida, kao i stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, status zatočenika u neprijateljskom logoru.

 

 • pravo na jednokratnu novčanu pomoć, pravo na  novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje
 • pravo HRVI iz Domovinskog rata 100% – I. skupine na njegovatelja
 • pravo na besplatne udžbenike
 • pravo na pravo izvan standarda prava iz zdravstvenog osiguranja
 • organizacija ukopa  hrvatskih branitelja uz vojne počasti i refundacija troškova ukopa
 • ostala prava   određena Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata
 • zaštitu civilnih stradalnika  iz Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata
 • pribavljanje nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja

organizma, pravo na doplatak/dodatak za njegu i pomoć druge osobe, pravo na ortopedski doplatak/dodatak, pravo za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, činjenici je li smrt ili samoubojstvo hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u uzročno-posljedičnoj vezi s izravnim sudjelovanjem hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o broju svih korisnika po pojedinim pravima, te vođenje evidencija svih korisnika,poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovihnobitelji i Zakonom o civilnim stradalnicima  iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava, te obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata i mirnodopskih vojnih invalida,

 

 • Osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravke, dopune te poništenje upisa u državnim maticama, evidencija o hrvatskom državljanstvu i stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske, unos podataka u jedinstveni informatički sustav državnih matica, izdavanje javnih isprava iz državnih matica, verifikacija upisa u državnim maticama, pripremni poslovi sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, vođenje i ispravke u Registru životnog partnerstva te izdavanje isprava iz Registra životnog partnerstva.
   
 • Registar birača - vođenje Registra birača, obavljanje poslova upisa u Registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u Registar birača, brisanje osoba i upis bilješki u Registar birača, izrada izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda iz zaključenog popisa birača te drugi poslovi sukladno zakonu kojim se uređuje Registar birača.
 • Udruge - upis udruga i upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske, prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe, vođenje Registra udruga u informatičkom obliku i zbirke isprava udruga, obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim je propisano osnivanje udruga, upis stranih udruga i upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje Registra stranih udruga u elektroničkom obliku i zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz Registra udruga i Registra stranih udruga.
 • Zaklade - upis zaklada i upis promjena u Registar zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje Registra zaklada u informatičkom obliku i zbirke isprava zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada sukladno zakonu kojim se propisuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz Registra zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje Registra stranih zaklada u elektroničkom obliku i zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u Registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad radom stranih zaklada sukladno zakonu kojim je propisano osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih evidencija.
 • Besplatna pravna pomoć - odobravanje, korištenje i pružanje.

 

U Upravnom odjelu za opću upravu ustrojena su dva odsjeka :

 

 • Odsjek za hrvatske branitelje
 • Odsjek za opću upravu