Menu

8. sjednica Županijske skupštine

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/14-01/16
URBROJ: 2125/1-01-14-01
Gospić, 18. travnja 2014. godine

Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst), članka 22. i 102. Poslovnika Županijske skupštine Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 14/13) sazivam VIII. sjednicu Županijske skupštine Ličko-senjske županije koja će se održati 28. travnja 2014. godine (ponedjeljak) u Gospiću, Budačka 55 (Velika vijećnica) s početkom u 11,00 sati.

D n e v n i  r e d

 Aktualni sat
1.Usvajanje Zapisnika sa VI. sjednice Županijske skupštine
2.Usvajanje Zapisnika sa VII. sjednice Županijske skupštine
3.Informacija Policijske uprave Ličko-senjske o ulozi policije i lokalne zajednice u pripremi turističke sezone
4.Donošenje Zaključka po Izvješću o provedbi Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji 2010.-2013. godine
5.Donošenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Ličko-senjske županije 2014.-2020. godine
6.Donošenje Odluke kojom se određuju morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Ličko-senjske županije
7.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Ličko-senjske županije za 2014. godinu za rad političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini
8.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije
9.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije
10.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2013. godinu
11.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Razvojne agencije Ličko-senjske županije za 2013. godinu (prilog)
12.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2013. godinu
13.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2013. godinu
14.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2013. godinu
15.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2013. godinu
16.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2013. godinu
17.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2013. godinu
18.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2013. godinu (prilog 1, prilog 2, prilog 3)
19.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2013. godinu
20.Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2013. godinu (prilog)
21.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Senj
22.Donošenje Odluke o I. dopuni Plana davanja koncesija Ličko-senjske županije za 2014. godinu
23.Donošenje Odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja za marikulturu na području Velebitskog kanala – uvala Marasovka (Općina Karlobag)
24.Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Pilana Krasno d.o.o. Gerovo
25.Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu GRMALJ d.o.o. Novalja
26.Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Trgovačkom društvu Auto Zubak Zagreb d.o.o. Sesvete
27.Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Saše Dragaša iz Bunića
28.Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Ani Lemić, prof.
29.Donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja Biciklističkom klubu BARKAN – Otočac
30.Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade KUD-u „Kraljica Katarina“ Donji Lapac
31.Donošenje Odluke o dodjeli godišnje nagrade Malonogometnom klubu „Lika Šport“, Lički Osik
32.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana/ice Službeničkog suda za područje Ličko-senjske županije
33.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova  Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Ličko-senjske županije
34.Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Ličko-senjske županije

Napomena:  Informacija pod točkom 3. dat će se na sjednici. Molimo da se pozivu odazovete, a svoj eventualni izostanak javite na  tel.: 588-207 ili na fax.: 572-436, tajnici Skupštine, gđi. A. Blažević ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem,

                                                                                             PREDSJEDNIK SKUPŠTINE                                          
                                                                                      mr. Darko Milinović, dr. med, v. r.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
Tel: + 385 53 588 279
Fax: +385 53 572 100
E-mail: info@licko-senjska.hr
web: www.licko-senjska.hr
OIB: 40774389207
IBAN: HR5123400091800009008

LINKOVI

KONTAKT