Programi i planovi

Plan prijma u službu u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2023. godinu

PROGRAM POTICANJA MALOG GOSPODARSTVA L.S.Ž. OD 2022. DO 2025.G.

ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE


PLAN stručnog usavršavanja službenika za 2023. godinu

Plan prijma u službu u upravnim tijelima LSŽ za 2022. godinu

Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima Ličko-senjske županije za 2022. godinu


Plan djelovanja CZ LSŽ


Godišnji plan energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije u 2021. godini


Odluka o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2021. godinu (objavljeno 10.11.2021. godine)

Odluka o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2021. godinu

PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela LSŽ za 2021. godinu


Izvješće o stanju zaštite od požara na području Ličko-senjske županije i o stanju provedbe provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2019. godinu.


Grafički prilog 1 prijetnje

Grafički prilog 2 potres

Grafički prilog 3 požar

Grafički prilog 4 poplava

Grafički prilog 5 snijeg i led

Grafički prilog 6 vjetar

Grafički prilog 7 ekstremne temp

Grafički prilog 8 epidemije

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESRECA ZA LICKO SENJSKU ZUPANIJU


Akcijski plan energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje

od 2020. do 2022.g.


ODLUKA o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2020. godinu

PLAN prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2020. godinu


Plan djelovanja civilne zaštite LSŽ

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području LSŽ za 2018. godinu

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESRECA ZA LIČKO-SENJSKU ŽUPANIJU

Grafički prilog - prijetnje

Grafički prilog - potres 

Grafički prilog - vjetar

Grafički prilog - požar

Grafički prilog - poplava

Grafički prilog - snijeg i led


PLAN prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2019. godinu


Plan stručng usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima LSŽ za 2020. godinu

PLAN stručnog usavršavanja službenika zaposlenik u upravnim tijelima LSŽ za 2019. godinu


Odluka o dopunama Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2019. godinu

Odluka o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2018. godinu

Plan prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2018. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2018. godinu


Odluka odonošenju Programa mjera i Provedbenog plana

Provedbeni plan

Program mjera


Plan stručnog usavršavanja službenika za 2018. godinu


PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U L.S.Ž. ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. GODINE


Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Ličko – senjsku županiju u 2017. godini 


Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Ličko – senjske županije za 2017. godinu

Odluka o donošenju Programa mjera i Provedbenog plana


Godišnji plan energetske učinkovitosti Ličko – senjske županije za 2017. godinu


Odluka o donošenju Godišnji plan energetske učinkovitosti Ličko – senjske županije za 2017. godinu


1. Izmjene i dopune Plana evakuacije i spašavanja

Plan evakuacije i spašavanja


Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima LSŽ za 2017. godinu


PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PLAN ZAŠTITE OD POŽARA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE


SOCIJALNI  PLAN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RADOBLJE OD 2015. – 2020.


Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko-senjske županije (PRILOG 1), (PRILOG 2)


Plan zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Ličko-senjske županije (PRILOG 1) (PRILOG 2)


Regionalni program uređenja i upravljanja plažama u Ličko-senjskoj županiji (PRILOG)


Odluka o I. izmjenama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Ličko-senjske županije


PROGRAM stručnog osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Ličko-senjske županije za razdoblje od 2015. - 2017. godine

- Turistički masterplan za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, Hrvatska   Prvi dio: Glavni tehnički izvještaj 6 MB .doc dokument


- Tourism Master Plan for Karlovac and Lika-Senj Counties, Croatia   Vol. I Main Technical Report 2 MB .pdf dokument


- Tourism Master Plan for Karlovac and Lika-Senj Counties, Croatia   Volume II Priority Development Projects 2,5 MB .doc dokument

 

Financijska izvješća proračunskih korisnika

Financijsko izvješće JU LIRA za 2020. godinu


Financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje LSŽ za 2020. godinu.

Bilješke Zavoda za 2020.


Financijska izvješća Doma zdravlja Senj za 2018.g.

Proračun

Potvrda Fina

Referentna stranica


Financijsko izvješće JU Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije za 2018. godinu


Registar proračunskih korisnika


Financijska izvješća Doma zdravlja Senj za 2017.g.


Godišnji financijski izvještaji Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije za 2017. godinu


Dom zdravlja Otočac - Odluka o prihvaćanju rezultata poslovanja 01. 01. do 31.12.2017.

Dom zdravlja Otočac - Financijski plan 2017.

Dom zdravlja Otočac -Prijedlog financijskog plana

Dom zdravlja Otočac - Plan nabave 2018.

Dom zdravlja Otočac - I. Izmjena plana nabave 

Dom zdravlja Otočac - Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 01. siječanj – 31.prosinac 2017.godine

Dom zdravlja Otočac- Bilješke uz financijsko izvješće


Godišnji financijski izvještaji Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije za 2016. godinu


 - DOM ZDRAVALJA OTOČAC - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016.

- DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu - DOM ZDRAVLJA OTOČAC – I. Izmjena Plana nabave za 2016. godinu - DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Financijski plan za 2017. godinu - DOM ZDRAVLJA OTOČAC – Plan nabave 2017. godinu


 

DOM ZDRAVLJA OTOČAC -  PLAN  NABAVE ROBA, RADOVA  I USLUGA ZA 2016.G.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA OTOČAC  ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA  2017. I 2018. GODINU

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - PLAN  NABAVE ROBA, RADOVA  I USLUGA ZA 2015.G. (s trećim izmjenama)

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od siječnja do prosinca 2015. godine

DOM ZDRAVLJA OTOČAC - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015.