Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje Ličko-senjske županije

Završetak projekta Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Projekt „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ sufinanciran je iz sredstava Europske unije u okviru Programa IPA- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. godine. Nositelj projekta je Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA. Partneri na projektu su: Ličko-senjska županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Gospić. Ciljane skupine projekta su članovi LPZ-a dok su krajnji korisnici projekta nezaposlene osobe i poslodavci. Vrijednost projekta iznosi 28.724,31 €

Projekt se provodio od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine. Svrha projekta je osigurati okvir za koordinirani rad lokalnih aktera na tržištu rada u cilju unaprjeđenja lokalnog gospodarstva i lokalnog tržišta rada kroz razvoj i provedbu zajedničke lokalne politike i strategije.
Specifični cilj projekta jest osigurati učinkovito funkcioniranje i održivost partnerstva usmjerenog na analize i razvojne politike, jačanje baze projektnih ideja, razvoj i jačanje tehničkih kapaciteta, informacija i podizanja svijesti.

Tijekom provedbe projekta održana su 4 redovna sastanka LPZ-a, a na mjesečnoj bazi održavani su sastanci projektnog tima. U cilju educiranja članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje održane su dvije radionice na temu: "Potencijalni izvori financiranja" i "Proračun i financijsko praćenje". Po prvi put u Republici Hrvatskoj organiziran je radni posjet – studijsko putovanje na razini lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Naime, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje naše Županije posjetilo je Zadarsku županiju. Održan je radni sastanak sa Lokalnim partnerstvom Zadarske županije u svrhu uspostavljanja suradnje i razmjene znanja, vještina i iskustava.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije sudjelovalo je na manifestaciji "Jesen u Lici" i Sajmu poslova gdje smo predstavili poduzetnicima rad Lokalnog partnerstva. Također je tijekom provedbe projekta podijeljeno 500 promotivnih brošura, 100 promotivnih kemijskih olovki i vrećica, emitirano je 60 radio spotova na lokalnoj radio stanici. U sklopu projekta nabavljen je laserski printer u boji i skener te samostojeći stalak.

Tijekom provedbe projekta prikupljena je 31 projektna ideja te je usvojen Akcijski plan u kojem je odabran 21 projekt kao i Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije do kolovoza 2015. godine.

Dana 10. veljače 2016. godine održan je i zadnji sastanak u sklopu provedbe navedenog projekta na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Lokalno Partnerstvo za Zapošljavanje Ličko-senjske županije

Analiza rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije

U sklopu provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” 10. veljače 2016. godine održan je posljednji sastanak na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Jedna od tema sastanka bila je analiza dosadašnjeg rada Lokalnog partnerstva u zapošljavanje odnosno rada u razdoblju provedbe Projekta (od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine). Prije rasprave članovi Lokalnog partnerstva ispunjavali su upitnik koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio fokusiran je na rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općenito, drugi dio temeljio se na prijedlozima aktivnosti budućeg projekta Lokalnog partnerstva, a treći dio odnosio se na prijedloge na koji način sami članovi Lokalnog partnerstva mogu pridonijeti osnaživanju Lokalnog partnerstva. Rezultati anketnog upitnika i rasprave poslužit će dobivanju cjelokupne slike o idejama i prijedlozima vezanim uz rad i funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

Voditeljica Projekta
Valentina Boršić

Analiza rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije

U sklopu provedbe projekta “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije” 10. veljače 2016. godine održan je posljednji sastanak na kojem su članovi dali svoje prijedloge i ideje za daljni rad Lokalnog partnerstva.

Jedna od tema sastanka bila je analiza dosadašnjeg rada Lokalnog partnerstva u zapošljavanje odnosno rada u razdoblju provedbe Projekta (od 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine). Prije rasprave članovi Lokalnog partnerstva ispunjavali su upitnik koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio fokusiran je na rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općenito, drugi dio temeljio se na prijedlozima aktivnosti budućeg projekta Lokalnog partnerstva, a treći dio odnosio se na prijedloge na koji način sami članovi Lokalnog partnerstva mogu pridonijeti osnaživanju Lokalnog partnerstva. Rezultati anketnog upitnika i rasprave poslužit će dobivanju cjelokupne slike o idejama i prijedlozima vezanim uz rad i funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

Voditeljica Projekta
Valentina Boršić

 Usvojen Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu

Dana 28. siječnja 2016. godine Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojila je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu.
Akcijskim planom za 2016. godinu planiran je 21 projekt. Projekti su usklađeni sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala te se planiraju provesti u kraćem razdoblju. Uspješnost provođenja ovisit će o kapacitetima potencijalnih prijavitelja te o objavi natječaja na koje će se isti projekti moći aplicirati. Projekti koji se iz objektivnih razloga ne provedu u predviđenom vremenu biti će podloga u izradi novog Akcijskog plana za narednu godinu.

Voditeljica Projekta
Valentina Boršić

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020.

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu Strategija) sastavni je dio projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ kojeg je sufinancirala Europska unija unutar programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Cilj Izvješća je provesti ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti provedbe i utjecaja Strategije u vremenskom razdoblju od godinu dana (kolovoz 2014. godine do kolovoza 2015. godine)
Dana 28. siječnja 2016. godine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojilo je Izvješće o provedbi Strategije. 

Obavijest o održavanju sastanka Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Dana 28. siječnja 2016. godine u prostorijama Kulturno informativnog centra u Gospiću, Budačka 12, održat će se skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.
Teme sastanka bit će usvajanje Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu te Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije 2014.-2020. godine tijekom 2015. godine.

Projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije provodi se od 17. veljače 2015. godine. Svrha ovog jednogodišnjeg projekta je osigurati okvir za koordinirani rad lokalnih aktera na tržištu rada u cilju unaprjeđenja lokalnog gospodarstva i lokalnog tržišta rada kroz razvoj i provedbu zajedničke lokalne politike i strategije.
Skupština LPZ-a pokrenula je postupak prikupljanja projektnih ideja za Akcijski plan za 2016. godinu te su članovi Lokalnog partnerstva zajedno sa lokalnim dionicima prijavljivali projekte od 24. lipnja 2015. godine do 15. rujna 2015. godine. Po isteku definiranog roka za prijavu projekata, Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije odabrala je projektne ideje koje će se uvrstiti u Akcijski plan, a na temelju kriterija usklađenosti, relevantnosti, izvedivosti i mogućnost financiranja.
Prikupljena je 31 projektna ideja, od čega je 21 projekt uvršten u Akcijski plan, dok je 10 projektnih ideja arhivirano u bazi projektnih ideja.
Akcijski plan za 2016. godinu bit će objavljen na službenim stranicama članova Lokalnog partnerstva.


Voditeljica projekta

Valentina Boršić

Razvojna agencija
Ličko-senjske županije – LIRA

 

Projekt “IN-LORE” – uvođenje sustava za zaprimanje i obradu e-računa

Prvim javnim predstavljanjem projekta IN-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities), čiji je koordinator i nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  održanim 12. Listopada u Zagrebu službeno je otpočela jednogodišnja suradnja Ministarstva i 80 partnera, među kojima je i Ličko-senjska županija.

Projekt je prijavljen na program CEF – Connecting Europe Facility) – Instrument za povezivanje Europe, a cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“. 

Projekt se financira iz programa CEF Telecom čija  ukupna vrijednost iznosi 1.021.025,23 €, od čega Europska komisija sufinancira 75% prihvatljivih troškova, odnosno 765.769 €.

Ličko – senjska županija sudjeluje kao korisnik bespovratnih sredstava u iznosu od 13.136  €, a ostatak vrijednosti u iznosu od 4.379  € osigurava se iz vlastitih sredstava.

Na ovaj način Županija će ostvariti sufinanciranje procesa uvođenja sustava za zaprimanje i obradu elektronički zaprimljenih računa, a što je i zakonska obveza javnih tijela, da od 1. prosinca 2018. godine osiguraju zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave za javne naručitelje. Naime, još u travnju 2014. godine stupila je na snagu Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU).

Direktiva predviđa obvezu spremnosti za sve javne naručitelje, poput tijela državne uprave, gradova, općina, županija, javnih poduzeća i slično za zaprimanje strukturiranih elektroničkih računa pogodnih za automatsku strojnu obradu od studenog 2018. godine.

Uvođenje elektroničkog računa donosi brojne koristi u radu javne uprave:

 •  Veću učinkovitost i transparentnost javnog sektora
 •  Digitalizaciju poslovnih procesa
 •  Smanjenje administrativnih troškova
 •  Povećanje produktivnosti u poslovnim procesima
 •  A nije zanemariva ni ona ekološka komponenta.

Provedba projekta će trajati od 3. rujna 2018. godine do 3. rujna 2019. godine. 

Ličko – senjske županija će kroz ovaj projekt provesti prilagodbu i integraciju rješenja za korištenje e-računa, prijavit će se na eRačun središnji portal, te je kroz projekt omogućeno pokriće troškova plaća voditelja projekta i treninga službenika koji će raditi na nadogradnji i integraciji sustava.

 

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Uvodna konferencija projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije

Dana 28. kolovoza 2017. godine Ličko-senjska županija kao nositelj projekta „Razvojni centar Ličko-senjske županije“ sklopila je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije – K.K.03.1.2.01.0017.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.998.571,52 HRK, a bespovratna sredstva u iznosu od 18.608.890,41 HRK financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Partneri na ovom Projektu su Grad Gospić i Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA, a suradnici Poduzetnički  inkubator BIOS d.o.o. Osijek, Općina Plitvička Jezera, Općina Perušić, Općina Udbina, Općina Brinje, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Glavni cilj projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije usmjeren je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika.

Ovaj će se cilj postići kroz tri rezultata:

 • Obnovljena zgrada za smještaj Razvojnog centra,
 • Opremljen Razvojni centar,
 • Uspostavljena GIS platforma za informiranje ulagača (poduzetnika koji hoće započeti poslovanje u Ličko-senjskoj županiji i onih koji žele ulagati na području Ličko-senjske županije).

Projektom će se rekonstruirati bivša vojarna u Pazariškoj ulici u Gospiću. Unutar ove zgrade na neto površini od 1.701,85 m2 smjestit će se prostorije proizvodnog pogona za preradu voća i meda (za preradu voća i povrća sušenjem, za preradu voća u želirane proizvode (džemove, namaze), za punjenje i preradu meda te laboratorij za fizikalne analize s pratećim skladišnim prostorima i rashladnim komorama.

Predviđeni su i uredi i coworking prostori za poduzetnike koji će se tamo smjestiti temeljem javnog natječaja te uredi voditelja poduzetničkog inkubatora, voditelja postrojenja i poduzetničke potporne institucije. Za poduzetnike će na raspolaganju biti ukupno 30 funkcionalno-prostornih jedinica.

Usluge koje će pružati Razvojni centar:

 • Korištenje poluindustrijskih postrojenja
 • Korištenje laboratorija za fizikalne analize i ugovaranje usluga laboratorija
 • Korištenje i najam spremišta
 • Korištenje i najam rashladnih komora
 • Korištenje prostorija za pripremu i senzorsku ocjenu uzoraka i njihov najam
 • Najam ureda u inkubatoru/akceleratoru uz popratne usluge za poduzeća stanare
 • Najam multifunkcionalne dvorane poduzetnicima izvan Centra

Potporne usluge poduzetničkog inkubatora/akceleratora poduzetnicima u Centru i izvan njega:

 • Umrežavanje i pronalazak poslovnih partnera i vanjskih ulagača,
 • Stručna pomoć  pri vođenju i upravljanju poslovnim poduhvatom u prvim godinama poslovanja (za novootvorena poduzeća), pri izradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja (za postojeća poduzeća) i pri pronalaženju izvora financiranja
 • Web prostor za promidžbu stanara na internetskoj stranici Razvojnog centra,
 • Edukacije i radionice za korisnike inkubatora i vanjske korisnike,
 • Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike (marketing, knjigovodstvo…),
 • Mentorstvo,
 • Ostale usluge u skladu s Programom rada inkubatora/akceleratora,
 • One stop service Centar za podršku ulagačima pomoću GIS alata

Očekivani utjecaj projekta na razvoj:

Povećanje prometa inkubiranih/akceleriranih poduzeća kao i onih koji su povremeni korisnici usluga Razvojnog centra zbog stručne podrške koju će primiti u Razvojnom centru

 • Povećanje broja novootvorenih malih poduzetnika na području Županije,
 • Povećanje broja poljoprivrednih poduzetnika,
 • Povećana stopa preživljavanja poduzeća uslijed potpornih usluga Centra,
 • Učinkovitije privlačenje ulagača u Ličko-senjsku županiju,
 • Općenito povećanje zapošljavanja uslijed uspješnijeg poslovanja poduzeća-stalnih i vanjskih korisnika usluga Centra.

U sklopu provedbe Projekta provest će se i kampanja za podizanje svijesti o Projektu i to kroz prezentacije Projekta u svim gradovima i općinama Ličko-senjske županije.

 S poštovanjem,

                                                                                              PROČELNICA I VODITELJICA PROJEKTA

                                                                       Ana Rukavina – Stilinović, univ. spec. oec.

 

 

C:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZTDG25ZV\EUzajedno.jpgC:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Europski strukturni i investicijski fondovi.jpgC:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OP konkurentnost i kohezija_BOJA.JPG

Ovaj Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Projekt “Razminiranje poljoprivrednih površina”  u Ličko – senjskoj županiji

Dodatnih 88 milijuna kuna u II. fazi Tipa operacije 5.2.2. za Ličko – senjsku županiju

08. veljače 2017 godine od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, temeljem članka 17. stavka 2. točke 2. Pravilnika o dodjeli potpore za «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Natječaja za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) – donesena je Odluku o dodjeli sredstava Ličko – senjskoj županiji.

Sredstva u ukupnom iznosu od 88.214.482,29 kn će biti usmjerena za razminiranje poljoprivrednih površina veličine 11.253.465 četvornih metara Ličko-senjske županije u naselju Agabe i Čanak, na području Tromeđe i Bliznice, u naselju Jurković, Donji Vaganac, na području Obljajac te u naseljima Novoselija i Veljun, Barlete i Bilaj, te poljoprivrednih površina između naselja Lički Ribnik i Ornice.

Navedena aktivnost, podsjetimo, nastavak je korištenja bespovratnih sredstava EPFRR-a., a kroz koju je u 2016. godini Ličko - senjskoj županiji dodijeljena potpora u iznosu od 46.051.547,00 kuna za razminiranje minski zagađenog poljoprivrednog zemljišta na područjima Općine Perušić i Donji Lapac, te gradova  Otočca i Perušića, ukupne površine 6,8 četvornih kilometara, čija je realizacija dovršena.


Nastavak razminiranja na prostoru Ličko-senjske županije

Gospić, 9.  rujna-Potpisivanjem Ugovora  između župana Milana Kolića i ravnatelja Hrvatskog centra za Razminiranje  Dražena Jakopeca označio je nastavak o  razminiranja na prostoru Ličko-senjske županije. Kako je u  uvodu naglasio župan Kolić riječ je o 140,5 km2 minsko sumnjivih površina, od čega je 90% u državnom vlasništvu.

-U II. fazi ovoga projekta razminirat će se još četiri grupe parcela. Financiranje će se vršiti sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda koji je pozitivno ocijenio aplicirane projekte Ličko-senjske županije. Preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi odobreno nam je 89,1 milijun kuna, s čime će se razminirati 11, 3 km2. Važnost  ovoga projekta   ne treba previše isticati. Prije svega riječ je o sigurnosti građana, zatim o mogućnostima korištenja pašnjaka, šumskog bogatstva i oranica. Budući su ove površine netaknute dulje od 25 godina, postoji velika mogućnost da se ondje primjenjuje ekološka poljoprivredna proizvodnja. Danas ćemo sklopiti ugovore vrijednosti nešto više od ukupno 59,1 mil. kuna,  iz razloga jer smo morali donijeti odluku o poništenju za jednu grupu javne nabave - Poljoprivredne površine u naselju Agbabe i Čanak,  vrijednosti oko 18 mil kuna,  budući nismo dobili niti jednu prihvatljivu ponudu, pojasnio je župan Milan Kolić. Ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec podsjetio je kako se u RH  pod minama djelomično nalazi  440 km2 u devet županija.  Zahvalio  se županu Koliću i njegovim suradnicima koji su odličan primjer u nastojanjima da se problem minskih polja zauvijek riješi. Potpisivanjem Ugovora u II. fazu razminiranja ulaze četiri grupe minsko-sumnjivih površina:

-GRUPA 1. Poljoprivredne površine između naselja Lički Ribnik i Ornice, u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine 4.140.424 m2.

-GRUPA 3. Poljoprivredne površine na području Tromeđe i Bliznice te u naselju Jurkovići, u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine 1.739.115 m2;

-GRUPA 5. Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac, u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine 1.159.200 m2;

-GRUPA 6. Poljoprivredne površine na području Obljajac te u naseljima Novoselija i Veljun, u Ličko-senjskoj županiji, tlocrtne površine 607.169 m2.

Grad Gospić je, nažalost, i dalje neslavni rekorder sa 50 km 2 miniranih  površina. Osim župana Kolića i ravnatelja Jakopeca, Ugovore su potpisali predstavnici pet hrvatskih tvrtki čiji će pirotehničari i strojevi sudjelovati u razminiranju II. faze minski sumnjivih  površina u Ličko-senjskoj županiji.


minertabla mine

CILJ PROJEKTA: Pretraživanje i/ili razminiranje minski zagađenog poljoprivrednog zemljišta u Ličko-senjskoj županiji,  a provodit će se u 2015. i 2016. godini na područjima: • Gonji Lulići, Oraovac (površina 402.849 m2)   Općine Perušić i Donji Lapac • Podum, Dabar, Glibodol (površina 1.796.403 m2) – Grad Otočac • Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko, Divoselo (površina 4.619.818 m2) – Grad Gospić

VRIJEDNOST PROJEKTA: Projekt „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) s 85% udjela i s 15% udjela Republike Hrvatske. Odlukom o dodjeli sredstava Ličko - senjskoj županiji se dodjeljuje potpora u iznosu od 46.051.547,00 kuna za podmjeru 5.2. «Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima»/Operacija «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta».

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Razminiranje 6,9 ha poljoprivrednog zemljišta što će omogućiti njegovo korištenje za poljoprivrednu proizvodnju, a time i gospodarski razvoj područja.

miner2

Intenzivirani radovi na provedbi Projekta razminiranja i pretraživanja poljoprivrednih površina na području Ličko-senjske županije financiranog sredstvima EPFRR-a

Projekt „Razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području Ličko-senjske županije“ financira se sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjere 5.2. – „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, Operacija 5.2.2. „Razminiranje poljoprivrednog zemljišta“.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koja će biti obuhvaćena ovim Projektom je 6.819.170 m2, a vrijednost Projekta je oko 46 mil. kuna.

U postupku javne nabave poslove pretraživanja i razminiranja na području Ličko-senjske županije je dobila tvrtka Istraživač d.o.o. iz Nuštra, koja je krajem veljače 2016. godine uvedena u posao pretraživanja i razminiranja na lokaciji Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko i Divoselo (tlocrtne površine 4.619.818 m2).

Predstavnici Ličko-senjske županije, kao nositelja projekta, obišli su 16. ožujka 2016. godine radilište u Ličkom Ribniku gdje ih je voditelj radilišta upoznao sa stanjem na radilištu. Tom prigodom je istaknuto da je do sada bilo dosta odgađanja poslova zbog vremenskih neprilika (kiša, snijeg), tako da je odrađeno ukupno 14 radnih dana. Na ovom projektu predviđeno je odraditi poslove pretraživanja i razminiranja u roku 130 radnih dana.

Na radilištu je trenutno angažirano ukupno 13 partnerskih tvrtki sa 150 pirotehničara, 10 strojeva i 5 pari pasa, a uglavnom su smješteni na području Grada Gospića te manjim dijelom na području Općine Lovinac. Poslovi se odvijaju svih sedam dana u tjednu ukoliko to dozvole vremenske prilike.

Do sada je pretraženo 2.500 m2, a razminirano 493.836 m2 ili oko 11% ugovorenog, te je pronađeno 4 komada protupješačkih mina od čega 3 kom tipa PMR 2A i 1 kom tipa PROM 1. Uništavanje pronađenih mina predviđa se izvršiti u srijedu, 23. ožujka 2016. godine, a poslovi će se zbog uskrsnjih blagdana obustaviti u razdoblju od 24. - 29. ožujka 2016. godine, nakon čega se očekuje intenziviranje poslova pretraživanja i razminiranja poljoprivrednog zemljišta te angažman pirotehničara svih 18 partnerskih tvrtki angažiranih na provedbi navedenog Projekta.

18032016 1

18032016 2

18032016 3

 


Obilježavanje početka provedbe projekta razminiranja i pretraživanja poljoprivrednih površina u Ličko – senjskoj županiji

U petak, 19. veljače 2016. godine u Kabinetu župana Ličko – senjske županije s početkom u 11,00 sati održat će se predstavljanje javnosti projekta „Razminiranje poljoprivrednih površina u Ličko – senjskoj županiji“ čime će se svečano obilježiti početak provedbe projekta i uvođenja izvođača radova u posao razminiranja. Ovaj projekt iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. financiran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Radi se o pretraživanju i razminiranju poljoprivrednih površina u Ličko – senjskoj županiji, ukupne površine od 6.819.070 kvadratnih metara, financijske vrijednosti od 46.051.547,00 kuna. Poslove razminiranja i pretraživanja obavit će tvrtka Istraživač d.o.o. iz Nuštra koji su odabrani u provedenom postupku javne nabave. Predstavljanju projekta javnosti uz župana Milana Kolića nazočit će predstavnici Hrvatskog centra za razminiranje, Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćenje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te predstavnici lokalne samouprave i izvođača radova. Nakon predstavljanja sudionici će se uputiti na predviđenu lokaciju za razminiranje u naselju Lički Ribnik gdje će se obilježiti početak radova na poslovima pretraživanja i razminiranja.

..:: poziv ::..

..:: priopcenje ::..

 


Obilježen početak provedbe projekta „Razminiranje poljoprivrednih površina u Ličko – senjskoj županiji“

Gospić, 19. veljače – U nazočnosti župana Milana Kolića, ministra poljoprivrede Davora Romića, ravnatelja HCR-a Dražena Jakopeca, predstavnika Gospića, Otočca, Perušića i Donjeg Lapca te izvođača radova, tvrtke „Istraživač“ iz Nuštra održana je konferencija za medije na kojoj je javnosti predstavljan projekt razminiranja poljoprivrednih površina u Ličko – senjskoj županiji i obilježen početak njegove provedbe na lokaciji Lički Ribnik. U uvodnom dijelu, nakon pozdravnih riječi župan Milan Kolić je istaknuo zadovoljstvo realizacijom projekta razminiranja poljoprivrednih površina na području Županije kojim će se omogućiti korištenje velikog dijela Županije koji je još uvijek minski zagađeno područje i nedostupno za poljoprivredne proizvođače. Projekt će zasigurno imati veliki značaj za razvoj gospodarstva Županije u budućnosti jer je poljoprivredna proizvodnja strateška djelatnost ove Županije. Realizacijom ovog projekta očekujemo stavljanje u funkciju ukupno 6,8 kvadratnih kilometara poljoprivrednih površina koje su važan prirodni resurs u našoj Županiji. Očekujem da će se u razdoblju do 2018. godine od mina očistiti i preostali miniski zagađeni prostor u Županiji i time staviti na raspolaganje poljoprivrednicima i OPG-ima, naglasio je župan Kolić. Ministar poljoprivrede Davor Romić istaknuo je kako je dolazak u Gospić njegov prvi službeni posjet jednoj županiji te da mu je iznimno zadovoljstvo u ime Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede prisustvovati ovom događanju kojim se realizira ovako veliki i značajan projekt. Cilj Vlade Republike Hrvatske je razminiranje cjelokupnog područja Hrvatske. Pod minama je još uvijek značajan broj površina u pet županija gdje je nažalost, Ličko – senjska županija među najzagađenijim prostorom. Ovo je veliki problem za našu državu koji je prepoznala i EU i dijelom sufinancira ove naše projekte. Nadam se da ćemo u predviđenom razdoblju riješiti problem razminiranja jer je vrlo važno staviti u funkciju sve poljoprivredne resurse koje Hrvatska ima. To je zasigurno, ne samo cilj lokalnih jedinica već i ove Vlade kako bi se mogli iskoristiti svi najvažniji potencijali ove zamlje za napredak i razvoj društvene zajednice. Ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec istaknuo je da se od danas u Ličko-senjskoj županiji nastavlja pretraživanje i razminiranje na lokacijama u Gospiću, Otočcu, Perušiću i Donjem Lapcu čijim dovršetkom će se staviti u funkciju ukupno 6,8 mil. m2 poljoprivrednih površina. Naglašava da je ovaj projekt, čija vrijednost radova iznosi 46.051.547,00 kuna realiziran zahvaljujući sinergiji i angažmanu svih institucija koje su sudjelovale u njegovoj pripremi te da zasigurno on ima veliki značaj za razvoj gospodarstva ovog prostora. Nakon konferencije sudionici su obišili lokaciju u Ličkom Ribniku gdje će tvrtka „Istraživač“ iz Nuštra započeti radove pretraživanja i razminiranja. Predstavnici HCR-a su na označenom radilištu prezentirali kartografske snimke područja za razminiranje obuhvaćenog ovim projektom. Time je formalno obilježan početak provedbe projekta i uvođenja izvođača radova u posao pretraživanja i razminiranja.

22022016 3

 


 ..:: PRIOPĆENJE ZA JAVNOST (PDF) ::..

Potpisivanje Ugovora o pretraživanju i razminiranju minski zagađenih poljoprivrednih površina na području Ličko – senjske županije

potpisivanje ugovora hcrkarta mina

U Kabinetu župana 16. listopada 2015. g. župan Milan Kolić, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Dražen Jakopec i direktor tvrtke „Istraživač“ d.o.o. iz Nuštra Vladimir Franjić potpisali Ugovor o pretraživanju i razminiranju minski zagađenih poljoprivrednih površina na području Ličko – senjske županije čija realizacija se financira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U uvodnom govoru župan Kolić je istaknuo da se Ličko-senjska županija u svibnju 2015. godine kandidirala na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za dodjelu potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta na području Županije.  U lipnju 2015. primili smo  Odluku o prihvatljivosti zahtjeva za potporu od strane Agancije nakon čega je proveden otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Usluga pretraživanja i razminiranja minski zagađenih poljoprivrednih površina prema idejnim projektima Hrvatskog centra za razminiranje. Realizacijom ovog projekta razminirat će se poljoprivredne površine u naseljima Gornji Lulići i Oraovac  u iznosu od 0,4 km2, u naseljima Podum, Dabar i Glibidol  u iznosu od 1,8 km2 i u naseljima Lički Ribnik, Ornice, Novoselo Bilajsko i Divoselo  u iznosu od 4,62 km2 tako da ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koja će biti obuhvaćena ovim projektom iznosi 6.82 km2. Vrijednost usluge razminiranja i pretraživanja u projektu je ukupno 46 mil. kuna. U provedenom postupku javne nabave odabrana je jedna tvrtka za sve tri grupe radova odnosno usluga i to tvrtka „Istraživač“ d.o.o. iz Nuštra.  Moram naglasiti da je Ličko-senjska županija među prvim županijama odnosno treća u Republici Hrvatskoj koja je ispunila tražene uvjete propisane natječajem od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH i potpisala Ugovor. Realizacijom ovog projekta poboljšat će se opći uvjeti za život ljudi, te gospodarske i socijalne prilike na ratom pogođenim područjima uz otvaranje novih mogućnosti razvoja ruralnih područja korištenjem novo očišćenog poljoprivrednog zemljišta od mina koje očekujemo da će se nakon završetka radova staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Nadam se da će poslovi razminiranja kako u našoj Županiji tako i na ostalom području Hrvatske proći bez incidenata, a tu prije svega mislim na sigurnost izvođača radova i da će vremenske prilike dozvoliti da se ugovoreni poslovi obave u predviđenim rokovima, istaknuo je župan Kolić.   Ravnatelj HCR-a Dražen Jakopec je uvodno zahvalio predstavnicima Županije na sudjelovanju i realizaciji ovog projekta te naglasio da je ovim projektom obuhvaćena znatna poljoprivredna površina Ličko – senjske županije čijim će razminiranjem ista biti stavljena u funkciju daljnjeg gospodarskog razvoja Županije te najavio sljedeću fazu ovog projekta kojom se planira očistiti preostali minski zagađen prostor u Županiji koji,  prema podacima HCR-a iznosi 11,2 km2. Sredstava za razminiranje minski zagađenih područja u Hrvatskoj financiraju se u omjeru 85% iz europskih fondova i 15% iz nacionalnih izvora financiranja.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostupna na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:  2015/S 002-00223114

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  dostupan je na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:  2015/S 002-00223114

Javno otvaranje ponuda - Usluga razminiranja i pretraživanja poljoprivrednih površina na području Ličko-senjske županije

Javno otvaranje ponuda za  Uslugu razminiranja i pretraživanja poljoprivrednih površina na području Ličko-senjske županije  (EBN 01/2015- G/VV) održano je 27. srpnja 2015. godine u 12:00 sati u prostorijama Ličko-senjske županije.

Zapisnik sa otvaranja ponuda dostupan na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:  2015/S 002-00223114

Napomena: Dodatna dokumentacija (idejni projekt) objavljena je na internetskoj stranici Hrvatskog centra za razminiranje.

Poziv za nadmetanje - Usluga razminiranja i pretraživanja

Naručitelj Ličko-senjska županija pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Usluga pretraživanja i/ili razminiranja i minski zagađenih poljoprivrednih površina na području Ličko-senjske županije prema idejnim projektima Hrvatskog centra za razminiranje i to:

- Poljoprivredne površine u naseljima  Gornji Lulići i Oraovac, - Poljoprivredne površine u naseljima Podum, Dabar i Glibodol, - Poljoprivredne površine  u naseljima Lički Ribnik, Ornice, Novo Selo Bilajsko i Divoselo

Evidencijski broj: 01/2015-G/VV Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2015/S 002-0019855. Napomena: Dodatna dokumentacija (idejni projekti) objavljeni su na internetskoj stranici Hrvatskog centra za razminiranje http://www.hcr.hr/hr/javnaNadmetanja.asp Sve informacije o postupku javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 053/588-248

..:: POZIV NA NADMETANJE (PDF) ::..

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Nadležno tijelo:Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Prijavitelji: jedinice područne (regionalne) samouprave Natječaj je otvoren od 15.04.2015. do 15.05.2015 link – poveznica http://www.apprrr.hr/natjecaj-za-%C2%BBrazminiranje-poljoprivrednog-zemljista%C2%AB-1406.aspx

foter