Prethodno savjetovanje - Prijevoz učenika osnovnih škola

Ličko-senjska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti Prijevoz učenika osnovnih škola.
Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Sukladno gore navedenom na EOJN-u te internetskim stranicama Ličko-senjske županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije, troškovnik, predloške izjava te nacrt ugovora za predmetni postupak javne nabave te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 15.3.2023. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem sustava EOJN na kojemu je objavljeno prethodno savjetovanje.
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u i web stranici Ličko-senjske županije.

 

Prethodno savjetovanje - Radovi na adaptaciji dijela prostora DZ Otočac za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru DZ Otočac

Ličko-senjska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti Radovi na adaptaciji dijela prostora DZ Otočac za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru DZ Otočac.
Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/2022) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Sukladno gore navedenom na EOJN-u te internetskim stranicama Ličko-senjske županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju, Troškovnik i predloške izjava vezanih za predmetni postupak javne nabave te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 22.2.2023. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem sustava EOJN na kojemu je objavljeno prethodno savjetovanje.
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u i web stranici Ličko-senjske županije.

 

Prethodno savjetovanje - Nabava i ugradnja dizalice topline u zgradi Ličko-senjske županije – energetska obnova I. faza

Ličko-senjska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za NABAVA I UGRADNJA DIZALICE TOPLINE U ZGRADI LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – ENERGETSKA OBNOVA I. FAZA.

Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/2022) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenom na EOJN-u te internetskim stranicama Ličko-senjske županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju, Troškovnik i predloške izjava vezanih za predmetni postupak javne nabave te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 14.2.2023. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem sustava EOJN na kojemu je objavljeno prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u i web stranici Ličko-senjske županije.

 

Prethodno savjetovanje - Radovi na obnovi zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti u Lovincu

Ličko-senjska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za „Radovi na obnovi zgrade u svrhu pokretanja ljekarničke djelatnosti u Lovincu“.
Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.
Sukladno gore navedenom na EOJN-u te internetskim stranicama Ličko-senjske županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničku dokumentaciju, troškovnik te prijedlog Ugovora za predmetni postupak javne nabave te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 27. prosinca 2022. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem sustava EOJN na kojemu je objavljeno prethodno savjetovanje.
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u i web stranici Ličko-senjske županije.

 

Prethodno savjetovanje - Radovi - projekt “Višenamjensko igralište u Područnoj školi Švica”

Ličko-senjska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet Radovi – Projekt „Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica“.

Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenom na EOJN-u te internetskim stranicama Ličko-senjske županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničku dokumentaciju, troškovnik i prijedlog Ugovora za predmetni postupak javne nabave te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 13. rujna 2022. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem sustava EOJN na kojemu je objavljeno prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJN-u i web stranici Ličko-senjske županije.

 

Prethodno savjetovanje- Radovi na parkiralištu DZ Otočac sa uređenjem okoliša - 6/22 JN

Ličko-senjska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet „Radovi na parkiralištu DZ Otočac sa uređenjem okoliša“.

Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenom na EOJN-u te internetskim stranicama Ličko-senjske županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničku dokumentaciju, troškovnik te prijedlog Ugovora za predmetni postupak javne nabave te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 16. ožujka 2022. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem sustava  EOJN na kojemu je objavljeno prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJNU i web stranici Ličko-senjske županije.

(objavljeno: 8.3.2022. godine)

 

POZIV za dostavu informativne i neobvezujuće ponude vezano za izradu projektne dokumentacije za projekt Digitalna županija za poslovne subjekte - otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju

Ličko-senjska županija u pristupa pripremi projekta naziva Digitalna županija za poslovne subjekte - otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Projekt će obuhvatiti potpuno digitalni sustav poslovanja Ličko-senjske županije s gospodarskim subjektima uz digitalizaciju svih postupaka i procesa unutar strukture županije.

Sustav će uključivati cjelovito rješenje uključivo softverske usluge u oblaku, konfiguriranje svih procesa, tipskih predložaka evidencije imovine, te registra poslovnih subjekata.

Podizanje elektroničke javne usluge za gospodarstvo u županiji omogućit će poslovnim subjektima prijavu putem sustava e-poslovanje, te praćenje cijelog upravnog procesa od predaje zahtjeva, obrade do rješenja u digitalnom obliku.

Sustav će se u potpunosti integrirati u postojeće informatičko okruženje županije uz korištenje sustava digitalne pisarnice.

Digitalni sustav olakšat će rad zaposlenicima Ličko-senjske županije a gospodarskim subjektima i građanima će olakšat komunikaciju s javnom upravom i pronalaženje informacija.

Projekt će rezultirati uvođenjem potpune transparentnosti i sljedivosti upravnih procesa Ličko-senjske županije uz digitalnu evidenciju svih predmeta, dokumenata i koraka koji se provode unutar županije, bilo od strane zaposlenika koji provode proces ili su dijelovi procesa digitalno automatizirani.

Svi upravni procesi povezani s gospodarstvom biti će formirani u obliku javnih elektroničkih usluga što će značajno smanjiti opterećenje na poslovne subjekte.

Stoga ovim putem pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoju informativnu i neobvezujuću ponudu procjenjujući troškove opisanih usluga uz napomenu da će zaprimljena ponuda biti korištena isključivo u svrhu procjene troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, konceptualizaciju i izradu prijave za objavljeni Javni poziv.

 
Tražene ponude potrebno je dostaviti najkasnije do 22. veljače 2022. godine.
 

POZIV za dostavu informativne i neobvezujuće ponude vezano za izradu projektne dokumentacije za projekt Centar za brdsko planinsku poljoprivredu i stočarstvo

Ličko-senjska županija pristupa pripremi projekta naziva Centar za brdsko planinsku poljoprivredu i stočarstvo. U tijeku su pripreme za prijavu navedenog projekta na aktualni Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije” kako bi se osigurala bespovratna sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za njegovu realizaciju.

U tu svrhu se provodi prethodna analiza tržišta kako bi se utvrdile tržišne vrijednosti usluga izrade potrebne projektne dokumentacije.

Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave informativnu i neobvezujuću ponudu kako bi mogli procijeniti troškove nabave potrebnih usluga izrade projektne dokumentacije.

Tražene ponude potrebno je dostaviti najkasnije do 22. veljače 2021. godine.

 

Prethodno savjetovanje- Infrastrukturni radovi na objektu (projekt Donesimo osmjeh) - 2/22 JN

Ličko-senjska županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za „Infrastrukturni radovi na objektu (projekt Donesimo osmjeh)“.

Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenom na EOJN-u te internetskim stranicama Ličko-senjske županije objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, tehničku dokumentaciju, troškovnik te prijedlog Ugovora za predmetni postupak javne nabave te molimo zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 15. veljače 2022. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge putem sustava  EOJN na kojemu je objavljeno prethodno savjetovanje.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na EOJNU i web stranici Ličko-senjske županije.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju i prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama (objavljeno: 16.2.2022. godine)