Prijevoz učenika osnovnih škola

„Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave velike vrijednosti – Prijevoz učenika osnovnih škola“

Objavljeno: 18.12.2020.

 

Adaptacija fasade na objektu primarne zdravstvene zaštite u općini Brinje – Ambulanta Brinje“

„Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu  i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti – Adaptacija fasade na objektu primarne zdravstvene zaštite u općini Brinje – Ambulanta Brinje“

Objavljeno: 07.08.2020.