Članovi županijske skupštine

 

1.

Tomislav

Biondić

HDZ-HSS-HSU-HBS

2.

Ivan

Bižanović

HDZ-HSS-HSU- HBS

3.

Josip

Brozičević

HDZ-HSS-HSU-HBS

4.

Ante

Dabo

 

LiPO

5.

Milorad

Delić

 

SDSS

6.

Vlatka

Devčić-Stilinović

 

LiPO

7.

Mirjana

Đević

 

SDSS

8.

Zlatko

Fumić

HDZ-HSS-HSU-HBS

9.

Milan

Knežević

SDSS

10.

 Berislav

Kostelac

HSP

11.

Stjepan

Kostelac

LiPO

12.

Marijan

Kustić

HDZ-HSS-HSU-HBS

13.

Robert

Lilion

NEZAVISNI ČLAN

14.

Ana

Manjerović

 

LiPO

15.

Darko

Milinović

LiPO

16.

Milan

Mataija

HSP

17.

Željko

Nekić

LiPO

18.

Marko

Prpić

HDZ-HSS-HSU-HBS

19.

Ivica

Radošević

HDZ-HSS-HSU-HBS

20.

Sanja

Rukavina

LiPO

21.

Vlatka

Ružić

HDZ-HSS-HSU-HBS

22.

Sandra

Šarić – Samaržija

LiPO

23.

Margareta

Škunca -Čepulo

HDZ-HSS-HSU-HBS

24.

Branislav

Šutić

HDZ-HSS-HSU-HBS

25.

Martina

Tenđera

LiPO

26.

Krunoslav

Tomljanović

NEZAVISNI ČLAN

27.

Danijel

Tušak

HSP

28.

Gordana

Vrkljan

HSP

29.

Tomislav

Zrinski

SDP

 

 

 

Napomena:  Josip Brozičević od 08. prosinca 2021. obnaša dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Ivanke Krmpotić, izabrane s liste HDZ-HSS-HSU-HBS (koalicije), koja je stavila svoj mandat u mirovanje.

            Robert Lilion od 26. srpnja 2021. godine obnašao je dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Mirjane Vrkljan Radošević, izabrane s liste Domovinskog pokreta DP koja je stavila svoj mandat u mirovanje, a od 28. prosinca 2021. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisni član.

            Krunoslav Tomljanović od 09. veljače 2022. dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisni član.