Članovi županijske skupštine

 

1.

Tomislav

Biondić

HDZ-HSS-HSU-HBS

2.

Ivan

Bižanović

HDZ-HSS-HSU- HBS

3.

Josip

Brozičević

HDZ-HSS-HSU-HBS

4.

Ante

Dabo

LiPO

5.

Milorad

Delić

SDSS

6.

Vlatka

Devčić-Stilinović

LiPO

7.

Mirjana

Đević

SDSS

8.

Zlatko

Fumić

HDZ-HSS-HSU-HBS

9.

Milan

Knežević

SDSS

10.

 Berislav

Kostelac

HSP

11.

Marijan

Kustić

HDZ-HSS-HSU-HBS

12.

Robert

Lilion

NEZAVISAN ČLAN

13.

Ana

Manjerović

LiPO

14.

Darko

Milinović

LiPO

15.

Milan

Mataija

HSP

16.

Željko

Nekić

LiPO

17.

Ivana

Prpić

LiPO

18.

Marko

Prpić

HDZ-HSS-HSU-HBS

19.

Ivica

Radošević

HDZ-HSS-HSU-HBS

20.

Sanja

Rukavina

LiPO

21.

Vlatka

Ružić

HDZ-HSS-HSU-HBS

22.

Sandra

Šarić – Samaržija

LiPO

23.

Margareta

Škunca -Čepulo

HDZ-HSS-HSU-HBS

24.

Branislav

Šutić

HDZ-HSS-HSU-HBS

25.

Martina

Tenđera

LiPO

26.

Krunoslav

Tomljanović

NEZAVISAN ČLAN

27.

Danijel

Tušak

NEZAVISAN ČLAN

28.

Gordana

Vrkljan

HSP

29.

Tomislav

Zrinski

SOCIJAL

DEMOKRATI

 

 

Napomena

            Josip Brozičević od 08. prosinca 2021. obnaša dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Ivanke Krmpotić, izabrane s liste HDZ-HSS-HSU-HBS (koalicije), koja je stavila svoj mandat u mirovanje.

            Robert Lilion od 26. srpnja 2021. godine obnašao je dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Mirjane Vrkljan Radošević, izabrane s liste Domovinskog pokreta DP koja je stavila svoj mandat u mirovanje, a od 28. prosinca 2021. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisan član.

            Krunoslav Tomljanović od 09. veljače 2022. dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisan član.

             Ivana Prpić od 15. rujna 2022. godine obnaša dužnost zamjenice člana Županijske skupštine Stjepana Kostelca, izabranog s liste  LiPO, koji je stavio svoj mandat u mirovanje.

            Danijel Tušak od 06. listopada 2022. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisan član.

            Tomislav Zrinski od 19. listopada 2022. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao član političke stranke Socijaldemokrati.