Članovi županijske skupštine

 

1.

Tomislav

Biondić

HDZ-HSS-HSU-HBS

2.

Ivan

Bižanović

HDZ-HSS-HSU- HBS

3.

Josip

Brozičević

HDZ-HSS-HSU-HBS

4.

Ante

Dabo

 

LiPO

5.

Milorad

Delić

 

SDSS

6.

Vlatka

Devčić-Stilinović

 

LiPO

7.

Mirjana

Đević

 

SDSS

8.

Zlatko

Fumić

HDZ-HSS-HSU-HBS

9.

Milan

Knežević

SDSS

10.

 Berislav

Kostelac

HSP

11.

Marijan

Kustić

HDZ-HSS-HSU-HBS

12.

Robert

Lilion

PRAVEDNA HRVATSKA

13.

Ana

Manjerović

 

LiPO

14.

Darko

Milinović

LiPO

15.

Željko

Nekić

LiPO

16.

Ivana

Prpić

LiPO

17.

Marko

Prpić

HDZ-HSS-HSU-HBS

18.

Ivica

Radošević

HDZ-HSS-HSU-HBS

19.

Sanja

Rukavina

LiPO

20.

Vlatka

Ružić

HDZ-HSS-HSU-HBS

 

21.

Karlo

Starčević

HSP

 

22.

Tihomir

Starčević

HSP

23.

Sandra

Šarić – Samaržija

LiPO

24.

Margareta

Škunca -Čepulo

HDZ-HSS-HSU-HBS

25.

Branislav

Šutić

HDZ-HSS-HSU-HBS

26.

Martina

Tenđera

LiPO

27.

Krunoslav

Tomljanović

NEZAVISAN ČLAN

28.

Danijel

Tušak

NEZAVISAN ČLAN

29.

Tomislav

Zrinski

SOCIJAL

DEMOKRATI

 

 

 

Napomena

       Josip Brozičević od 08. prosinca 2021. obnaša dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Ivanke Krmpotić, izabrane s liste HDZ-HSS-HSU-HBS (koalicije), koja je stavila svoj mandat u mirovanje.

       Robert Lilion od 26. srpnja 2021. godine obnaša dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Mirjane Vrkljan Radošević, izabrane s liste Domovinskog pokreta DP koja je stavila svoj mandat u mirovanje. Od 17. ožujka 2023. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao član političke stranke Pravedna Hrvatska.

       Krunoslav Tomljanović od 09. veljače 2022. dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisan član.

        Ivana Prpić od 15. rujna 2022. godine obnaša dužnost zamjenice člana Županijske skupštine Stjepana Kostelca, izabranog s liste  LiPO, koji je stavio svoj mandat u mirovanje.

       Danijel Tušak od 06. listopada 2022. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao nezavisan član.

       Tomislav Zrinski od 19. listopada 2022. godine dužnost u Županijskoj skupštini obnaša kao član političke stranke Socijaldemokrati.

       Tihomir Starčević od 28. studenoga 2022. godine obnaša dužnost zamjenika članice Županijske skupštine Gordane Vrkljan, izabrane s liste HSP-a, koja je stavila svoj mandat u mirovanje.

       Karlu Starčeviću, izabranom s liste HSP-a,  od 27. travnja 2024. g. prestao je mirovati mandat te je nastavio obnašati dužnost člana Županijske skupštine, a Milanu Mataiji prestao je mandat zamjenika člana Županijske skupštine.