Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za uzgoj i držanje valjanih junica mliječne pasmine

ODGOVORI POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA NA NAJČEŠĆA PITANJA

- Kao dokaz valjanosti junice za dodjelu potpore priznati će se izvod iz bilo kojeg registra iz kojega je vidljiv vlasnik junice, pasmina, životni broj.

- Kao mliječna pasmina priznati će se: holstein, crveno švedsko govedo, jersey, novrveško crveno govedo, dansko crveno govedo i ayrishire, a od kombiniranih pasmina: simentalska, siva, smeđa, monteliarde, pinzgauer, cikasta i normande.

- Potvrdu o steonosti junice daje nadležna veterinarska stanica.

- Priznati će se za potporu i junice - prvotelke.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE