Pravilnici/Odluke

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Ličko - senjske županije

ODLUKA o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Ličko-senjske županije

ODLUKA o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području LSŽ za 2021. godinu

ODLUKA O IZMJENI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH AUTOMOBILA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Pravilnik o radu

Prodecura naplate prihoda

UPUTA O SURADNJI IZMEĐU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE I
PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI

PRAVILNIK O REGISTRU NEKRETNINA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBVEZA

PRAVILNIK  o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz proračuna Ličko-senjske županije

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna LSŽ

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije

PRAVILNIK o kretanju i kontrolni knjigovodstvenih isprava

PRAVILNIK o korištenju službenih automobila Ličko-senjske županije

PROCEDURA kontrole raspoloživosti proračunskih sredstava

PROCEDURA provjere namjenskog korištenja proračunskih sredstava na licu mjesta kod krajnjih korisnika

Godišnji plan kontrola na licu mjesta za 2024. godinu

PROCEDURA provjere namjenskog korištenja proračunskih sredstava na licu mjesta kod krajnjih korisnika (nije na snazi)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije

ODLUKA o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih i srednjih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač

Uputa o postupanju u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 

- PRAVILNIK o kriterijima za odabir programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije (nije na snazi)