Pravilnici/Odluke

ODLUKA o privremenoj organizaciji rada upravnih tijela Ličko-senjske županije

ODLUKA o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području LSŽ za 2021. godinu

ODLUKA O IZMJENI PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH AUTOMOBILA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

Pravilnik o radu

Prodecura naplate prihoda

UPUTA O SURADNJI IZMEĐU LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE I
PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI

PRAVILNIK O REGISTRU NEKRETNINA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBVEZA

PRAVILNIK  o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz proračuna Ličko-senjske županije

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna LSŽ

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba iz Proračuna Ličko-senjske županije

PRAVILNIK o kretanju i kontrolni knjigovodstvenih isprava

PRAVILNIK o korištenju službenih automobila Ličko-senjske županije

PROCEDURA kontrole raspoloživosti proračunskih sredstava

PROCEDURA provjere namjenskog korištenja proračunskih sredstava na licu mjesta kod krajnjih korisnika

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije (pročišćeni tekst)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Ličko-senjske županije

ODLUKA o davanju na privremeno korištenje prostora i opreme osnovnih i srednjih škola kojima je Ličko-senjska županija osnivač

Uputa o postupanju u vezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 

- PRAVILNIK o kriterijima za odabir programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi, tehničkoj i prometnoj kulturi, sportu, informiranju, zdravstvu, socijalnoj skrbi i udrugama građana Ličko-senjske županije (nije na snazi)