Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Ličko – senjske županije

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je radno-savjetodavno tijelo Županijske skupštine. Zadatak Povjerenstva je promicanje razvoja svijesti o ravnopravnosti muškaraca i žena, te puno ostvarenje prava u političkom, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom i svakom drugom području života, sukladno odredbama Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. – 2015. godine na području Ličko-senjske županije.

Na III. sjednici  Županijske skupštine  održanoj 30. rujna 2013. godine donijeto je Rješenje kojim se u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Ličko senjske županije imenuju:
1. Dubravka Rukavina, dipl.soc.rad. – voditeljica Odsjeka za zdravstvo i socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije – za predsjednicu
2. Marijana Rončević, dipl.uč. – viša stručna suradnica za poslove socijalne skrbi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Ličko-senjske županije – za članicu
3. Vlado Brkljačić – ravnatelj Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije – za člana
4. Katarina Milković, bacc.oec – članica Županijske skupštine - za članicu
5. Eva Amalija Orešković, studentica – za članicu
6. Ana Lukanović, dipl.soc.rad. – ravnateljica Centra za socijalnu skrb Senj – za članicu
7. Božica Šuper, dipl.novinarka – upravna savjetnica za hrvatske branitelje u Uredu državne uprave u Ličko-senjskoj županiji – za članicu