Kontakt

UO za proračun, financije i javnu nabavu

Adresa: dr. Franje Tuđmana 4, Gospić
Pročelnica: Mira Jurišić, struč.spec.oec

Telefon: 053/588-238
Telefon: 053/573-657
Fax: 053/573-657
E-mail: racunovodstvo@licko-senjska.hr

O odjelu Kontakt


O odjelu

Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu obavlja poslove iz područja planiranja, praćenja i izvršavanja Proračuna i drugih financijskih dokumenata Županije, izrađuje plan nabave i provodi postupke javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije, vodi evidencije o provedenim postupcima nabave i sklopljenim ugovorima te izrađuje izvješća za potrebe nadležnih tijela, rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda, vodi odgovarajuće evidencije u oblasti računovodstva i knjigovodstva te ostale poslove vezane za upravljanje i raspolaganje prihodima i rashodima u vlasništvu Županije, prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno posebnim propisima.