ZAVRŠENI RADOVI NA VIŠENAMJENSKOM IGRALIŠTU U PODRUČNOJ ŠKOLI ŠVICA

Početkom kolovoza završeni su radovi te je 11. kolovoza 2023. god. izvršena primopredaja radova u okviru projekta „Višenamjensko školsko igralište u Područnoj školi Švica“ provedenog u sklopu Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini, Ministarstva turizma i sporta.

Primopredaji radova nazočili su pročelnica Upravnog odjela za školstvo, sport i kulturu Ličko-senjske županije Valentina Zdunić, predstavnik izvođača radova Hrvoje Maly iz tvrtke Edel sport d.o.o. Zagreb, Verica Lokmer u svojstvu nadzornog inženjera te Jasminka Devčić, ravnateljica Osnovne škole Zrinskih i Frankopana, Otočac.

Završetak projekta omogućio je učenicima koji pohađaju Područnu školu Švica održavanje redovnog školskog programa te izvanškolskih aktivnosti za bavljenje sportskim aktivnostima od malog nogometa i košarke do rukometa i odbojke.

Na temelju alociranja projekta od strane Ličko-senjske županije, Ministarstvo turizma i sporta za predmetnu investiciju osiguralo je iznos od 71.952,54 eura (542.126,41 kn), koji iznos je osiguran iz sredstava Državnog proračuna RH, dok je Ličko-senjska županija kao nositelj projekta osigurala dodatan iznos od 68.579,76 eura (516.714,20 kn).

Cilj izgradnje igrališta je poticanje bavljenja sportom i približavanje sporta građanima te animiranje djece i mladih za bavljenje sportom u cilju prevencije zdravlja te poticanja ulaganja sredstava iz državnog proračuna u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih građevina.

Ovim, kao i mnogobrojnim drugim projektima Ličko-senjska županija potvrđuje da su joj u fokusu stalna ulaganja u razvoj sportske infrastrukture na području cijele županije kako bi se stanovnicima stvorili dodatni uvjeti za bavljenje sportskim aktivnostima.

Svečano otvorenje igrališta organizirat će se povodom početka nove školske godine.

    LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

ZAVRŠENI RADOVI NA VIŠENAMJENSKOM IGRALIŠTU U PODRUČNOJ ŠKOLI ŠVICA ZAVRŠENI RADOVI NA VIŠENAMJENSKOM IGRALIŠTU U PODRUČNOJ ŠKOLI ŠVICA

Galerija slika - kliknite na sliku za povećanje

Ličko-senjska županija1000006642
Ličko-senjska županija1000006641
Ličko-senjska županija1000006640
 

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Uvodna konferencija projekta Razvojni centar Ličko-senjske županije

Dana 28. kolovoza 2017. godine Ličko-senjska županija kao nositelj projekta „Razvojni centar Ličko-senjske županije“ sklopila je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Razvojni centar Ličko-senjske županije – K.K.03.1.2.01.0017.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 18.998.571,52 HRK, a bespovratna sredstva u iznosu od 18.608.890,41 HRK financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Partneri na ovom Projektu su Grad Gospić i Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA, a suradnici Poduzetnički  inkubator BIOS d.o.o. Osijek, Općina Plitvička Jezera, Općina Perušić, Općina Udbina, Općina Brinje, Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.Glavni cilj projekta Razvojnog centra Ličko-senjske županije usmjeren je na stvaranje središnjeg mjesta za pružanje profesionalnih poslovnih usluga poduzetnicima i ulagačima na području Ličko-senjske županije te razvoj poduzetništva kroz usluge inkubatora, akceleratora i postrojenja za preradu voća i meda, s naglaskom na olakšavanje i stimuliranje poslovanja poduzetnika početnika i postojećih poduzetnika.

Ovaj će se cilj postići kroz tri rezultata:

 • Obnovljena zgrada za smještaj Razvojnog centra,
 • Opremljen Razvojni centar,
 • Uspostavljena GIS platforma za informiranje ulagača (poduzetnika koji hoće započeti poslovanje u Ličko-senjskoj županiji i onih koji žele ulagati na području Ličko-senjske županije).

Projektom će se rekonstruirati bivša vojarna u Pazariškoj ulici u Gospiću. Unutar ove zgrade na neto površini od 1.701,85 m2 smjestit će se prostorije proizvodnog pogona za preradu voća i meda (za preradu voća i povrća sušenjem, za preradu voća u želirane proizvode (džemove, namaze), za punjenje i preradu meda te laboratorij za fizikalne analize s pratećim skladišnim prostorima i rashladnim komorama.

Predviđeni su i uredi i coworking prostori za poduzetnike koji će se tamo smjestiti temeljem javnog natječaja te uredi voditelja poduzetničkog inkubatora, voditelja postrojenja i poduzetničke potporne institucije. Za poduzetnike će na raspolaganju biti ukupno 30 funkcionalno-prostornih jedinica.

Usluge koje će pružati Razvojni centar:

 • Korištenje poluindustrijskih postrojenja
 • Korištenje laboratorija za fizikalne analize i ugovaranje usluga laboratorija
 • Korištenje i najam spremišta
 • Korištenje i najam rashladnih komora
 • Korištenje prostorija za pripremu i senzorsku ocjenu uzoraka i njihov najam
 • Najam ureda u inkubatoru/akceleratoru uz popratne usluge za poduzeća stanare
 • Najam multifunkcionalne dvorane poduzetnicima izvan Centra

Potporne usluge poduzetničkog inkubatora/akceleratora poduzetnicima u Centru i izvan njega:

 • Umrežavanje i pronalazak poslovnih partnera i vanjskih ulagača,
 • Stručna pomoć  pri vođenju i upravljanju poslovnim poduhvatom u prvim godinama poslovanja (za novootvorena poduzeća), pri izradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja (za postojeća poduzeća) i pri pronalaženju izvora financiranja
 • Web prostor za promidžbu stanara na internetskoj stranici Razvojnog centra,
 • Edukacije i radionice za korisnike inkubatora i vanjske korisnike,
 • Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike (marketing, knjigovodstvo…),
 • Mentorstvo,
 • Ostale usluge u skladu s Programom rada inkubatora/akceleratora,
 • One stop service Centar za podršku ulagačima pomoću GIS alata

Očekivani utjecaj projekta na razvoj:

Povećanje prometa inkubiranih/akceleriranih poduzeća kao i onih koji su povremeni korisnici usluga Razvojnog centra zbog stručne podrške koju će primiti u Razvojnom centru

 • Povećanje broja novootvorenih malih poduzetnika na području Županije,
 • Povećanje broja poljoprivrednih poduzetnika,
 • Povećana stopa preživljavanja poduzeća uslijed potpornih usluga Centra,
 • Učinkovitije privlačenje ulagača u Ličko-senjsku županiju,
 • Općenito povećanje zapošljavanja uslijed uspješnijeg poslovanja poduzeća-stalnih i vanjskih korisnika usluga Centra.

U sklopu provedbe Projekta provest će se i kampanja za podizanje svijesti o Projektu i to kroz prezentacije Projekta u svim gradovima i općinama Ličko-senjske županije.

 S poštovanjem,

                                                                                              PROČELNICA I VODITELJICA PROJEKTA

                                                                       Ana Rukavina – Stilinović, univ. spec. oec.

 

 

C:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\ZTDG25ZV\EUzajedno.jpgC:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Europski strukturni i investicijski fondovi.jpgC:\Users\Korisnik\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OP konkurentnost i kohezija_BOJA.JPG

Ovaj Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.